Girişimcilik ve İş Kurma Ara 17. Deneme Sınavı

Toplam 11 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Girişimcilik kavramının tarihsel gelişimine bakıldığında ilk defa ne zaman ve kim tarafından konu edilmiştir?


1810, Say

1826, Thünen

1730, Cantillon

1932, Schumpeter

1980, Hofstede


2.Soru

Bir girişimcinin yeteneği kendisinde olması gereken hangi iki faktörün birleşmesiyle ortaya çıkar?


Bilgi ve beceri
Sabır ve iletişim
Kurnazlık ve fırsatçılık
Para ve ihtiyaç
Taklitçilik ve algılama

3.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi girişimcilerin ekonomideki rollerinden biri değildir?


Ulusal ekonomilerin rekabet güçlerini artırmak

Toplumsal kalkınma düzeyini artırmak

Yenilik ve farklılık yaratmak

Ekonomik bilinçlenmeyi artırmak

İstihdam olanakları yaratmak


4.Soru

Yaratıcı davranış modeli beş aşamadan oluşmaktadır. Hangisi bu aşamalardan test etme ve fikrin uygulanması aşamasını açıklayan kavramdır?


İlk kavrayış

Hazırlık

Kuluçka

Doğrulama

Aydınlanma


5.Soru

I: KapsamII: Stratejik durumIII: Değer üretmeYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir iş modeli geliştirirken gözönünde bulundurulması gereken değişkenlerdir?


I, II ve III

I ve II

II ve III

Yalnız I

Yalnız III


6.Soru

I. Girişimcinin işletmesi hakkında eleştirel ve objektif olmasını sağlar.

II. Girişimcinin dışarıdaki fon sağlayıcılar ve yatırımcılarla iletişimini sağlar.

III. Odaklanmayı sağlar.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri iş planının yararları arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kendi işletmesini kuran girişimci ile bir işletmede çalışan iç girişimci arasındaki benzerliklerden biri değildir?


Yenilikçi olmak

Fırsatları kovalamak

Risk almak

Kaynakları etkin ve verimli kullanmak

Fon sağlamak


8.Soru

iş planı aşağıdaki özelliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Girişimciye işletmesi hakkında eleştirel olmasını sağlar.

Girişimcinin objektif olmasını sağlar.

Girişimcinin dışarıdaki yatırımcılarla iletişimini sağlar

Odaklanmayı sağlar.

Tüm finansal hesabı ayrıntılarıyla sunmayı sağlar.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürün geliştirme süreci faaliyetlerinden bir kavramın uygulanması aşamasında yer alır?

 


Rekabet analizi

 

Fonksiyonel modelleme

 

Kavram Mühendisliği

 

Portfolyo Planlama

 

Şekillendirme


10.Soru

SWOT analizi açılımı nedir?


Durum analizi

Rekabet analizi

Pazar analizi

Üretim plan analizi

İş yapış ortamı


11.Soru

Rothwell'e göre tasarımın son hali prototip ve deneme üretimi için detaylı spesifikasyonlara dönüştürülmesi tasarım sürecinin hangi temel basamağında gerçekleşir?


Detaylı tasarım

Pazar geliştirme

Prototip ve test

Proje planlama

Değerlendirme