Girişimcilik ve İş Kurma Ara 25. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tasarım sürecinin temel basamaklarından olan ve çizimler ve modeller ile gerçek tasarımın detayları şekil almaktadırlar şeklinde açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Tasarım Brifi

Kavram Tasarımı

Proje Planlama 

Tasarım Spesifikasyonları

Prototip ve Test


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Walsh ve arkadaşlarının önerdiği, tasarımın 4 C’sinden biri olan Karmaşıklık (Complexity)'nin açıklamasıdır?


Daha önceden olmayan bir şeyin yaratılması

Tasarımın, şeklinden yapısına ve malzemesinden rengine kadar birçok eleman ve parametreler hakkında kararı kapsaması

Performans ve maliyet, görünüm ve kolay kullanım gibi konular hakkında ödünleşilmesi

Tasarımda kavramdan rengi ya da şekline kadar birçok konu hakkında kararlar verilmesi

Ürünün pazarlanması


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi orta çağlardaki girişimcilerin ortak özelliklerinden biri değildir?


Küçük ölçekli üretim projelerini yönetmeleri
Genellikle din görevlisi olmaları
Hem yönetici hem de çalışan olarak rol oynamaları
Risk almamaları
Devlet tarafından sağlanan kaynaklarla proje yapmaları

4.Soru

Aşağıdaki girişimcilik türlerinden hangisi işsizliği, geleneksel girişimciliğe göre daha iyi çözer?


Genç girişimcilik

Ticari girişimcilik

Sosyal girişimcilik

İç girişimcilik

Yeni girişimcilik


5.Soru

Girişimci, hangi yüzyılda sermaye sağlayıcıdan (günümüz risk sermayedarı) farklı duruma gelmiştir?


15. yüzyılda
16. yüzyılda
17. yüzyılda
18. yüzyılda
19. yüzyılda

6.Soru

Sosyal girişimcilik ile Nobel Barış Ödülü alan kişi aşağıdakilerden hangisidir?


Ernst Young

Richard Cantillon

Muhammed Yunus

Klaus Schwab

Jean Baptise Say


7.Soru

İşletme kurulurken iş fikri girişimci tarafından yaratılmaktadır. Girişimci aşağıdaki seçeneklerden hangisinden iş fikri çıkarabilmektedir?


Teknolojilerden

Finansmandan

Reklam ve halkla ilişkilerden

Zengin olan hayallerinden

Fuarlarda gördüklerinden


8.Soru

Ürün geliştirme sürecinde yeni ürünün ne yapması gerektiği, pazara nasıl uyumlandırılacağı ve fiyat aralığının ne olacağı soruları yanıtlandıktan sonra yapılan ilk faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?


ürün için genel pazar spesifikasyon takımlarının tasarlanması

müşteri memnuniyeti için gerekliliklerin belirlenmesi

üründe ara yüz geliştirilerek ürünün somutlaştırılması

fonksiyonel spesifikasyonları uygulayacak kavramın seçilmesi

yeni uygulama fikirlerinin fiziksel ya da sayısal modellerinin test edilmesi


9.Soru

Yaratıcılık süreci modelinde bilgi araştırması yapılan aşama aşağıdakilerden hangisidir?


İlk kavrayış

Hazırlık

Kuluçka

Aydınlanma

Doğrulama


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş hayatındaki informel değerler arasında yer alır?


Ahlak
Misyon
Vizyon
Süreç
Karar verme

11.Soru

Girişimciliğin gücü aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlıdır?


Özgürlük
Finans
Bürokrasi
Kontrol
Otorite

12.Soru

Ürünün pazarda tutundurulmasında  hangisi en önemli konu olarak öne çıkar?


Ambalaj tasarımı

Raf tasarımı

Logosu

Satıldığı alanın tasarımı

Ürünün tasarımı


13.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi "geleneksel girişimcilik" için doğrudur?


Büyüme hızı ve oranı yavaştır
Büyüme hızlı ve oranı düşüktür
Büyüme hızı yavaş ancak yüksektir
Finansmanı ve erişimi küresel boyuttadır
Eski sorunlara yeni hizmet ve ürünler sağlar

14.Soru

  1. Üretim kaynaklarını yeni bir tarzda birleştirmek
  2. Kullanılmayan üretim faktörlerinin kullanılmasını sağlamak
  3. Kredi sağlamak
  4. Kullanılmakta olan üretim araçlarını değişik şekillerde kullanmak
  5. Yeni düşünceler yaratmak

girişimcinin üretim sürecine olan katkıları aşağıdakilerden hangisidir?


I.-II.

I.-II.-III.

II.-III.-IV.

I.-II.-IV.-V.

I.-II.-III.-IV.-V.


15.Soru

I. PerformansII. KaliteIII. GörünümYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri temel tasarım elemanları arasında sayılmaktadır?


Yalnızca I

Yalnızca III

I ve II

I ve III

I, II ve III


16.Soru

I. İş modeli

II. Ürün

III. Marka sinyali

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri altın üçgende yer alan unsurlardandır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin üretim sürecine katkılarından değildir?


Üretim kaynaklarını yeni bir tarzda birleştirerek kullanılmayan üretim faktörlerinin kullanılmasını sağlar.

Kullanılmakta olan üretim araçlarının ve mevcut girdilerinin değişik şekillerde kullanımı ile üretimi artırır.

Girişimci yeni düşüncelerin yaratılması, yayılması ve uygulamasını hızlandırır.

Bir girişimcinin yaptıkları sonucu elde edilen başarı ya da başarısızlıklar diğer girişimcilere örnek olur, yol gösterir.

Girişimcilik risk faktörünü artırarak arz talep dengesini olumsuz etkiler.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, girişimciliğin alt süreçlerinden biri değildir?


Arama
Seçme
Uygulama
Değerlendirme
Geliştirme

19.Soru

Ekonominin yaratıcı sürecinin merkezinde girişimcilik ve yeniliklerin yer alması hangisi/lerine katkıda bulunur?

I- Ekonomik büyümeye

II- Verimliliğin artmasına

III- Yeni iş olanakları yaratmaya


I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III

Yalnız II


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tasarımın 4 C'sini oluşturan bileşenlerden biri değildir?


Yaratıcılık

Maliyet

Karmaşıklık

Seçim

Uzlaşma