Girişimcilik ve İş Kurma Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I: Deneyler yapmaII: SorgulamaIII: İlişkilendirmeBir iş fikri yaratılırken yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gözönünde bulundurulur?


I, II ve III

II ve III

I ve III

Yalnız I

Yalnız III


2.Soru

Girişimcilik karakteri üzerine yapılan araştırmalara göre özel kişilik karakterleri nelerdir? 


Yenilikçilik

Risk almama 

Kontrolsüzlük

Başarısızlığı kabul eden kişilik

Hayal gücü ve vizyon yoksunluğu


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürün geliştirme sürecinde fırsatın anlaşılması aşamasının adımlarından biridir?


Portfolyo Planlama

Kavram Mühendisliği

Rekabet Analizi

X için Tasarım

Sağlam Tasarım


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş fikirleri yaratma sürecinde olayları ve müşterileri dikkatlice inceleme anlamına gelmektedir?


Sorgulama

Analiz etme

Deneyler yapma

Ağlar kurmak 

Gözlemleme


5.Soru

Girişimcilie ilk ve temel ekonomik teorik katkılar Fransız düşünürler tarafından yapılmıştır. Fransız ekolünün bu alandaki en önemli teorisyen ve yazarları aşağıdakilerden hangisinden biri değildir?


Quesnay ve Beaudeu

Turgot 

J.B. Say 

Schumpeter

Cantillon


6.Soru

Bill Dragton tarafından kurulan mikrofinansmandan, çevre, sağlık, insan hakları ve eğitim/öğretim alanlarına kadar sürdürülebilir yenilikçi fikirleri destekleyen küresel sosyal girişimcilik hareketi hangisidir?


IDEAAS
Grameen Bank
Schwab Vakfı
Voxiva
Ashoka

7.Soru

Girişimcilikte alt süreçlerin doğru işlediği sıra aşağıdakilerden hangisidir?


Arama-Seçme-Uygulama-Değerlendirme
Arama-Seçme-Değerlendirme-Uygulama
Değerlendirme-Uygulama-Arama-Seçme
Uygulama-Arama-Seçme-Değerlendirme
Seçme-Arama-Uygulama-Değerlendirme

8.Soru

Ekonomiye etki eden ve onları biçimlendiren ekonomik unsurları üç gruba toplayan aşağıdakilerden hangisidir?


Thünen

Marshall

Cantillon

von Mises

Kirzner


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş fikirlerini yaratma aşamasında yer almaz?


Teknolojik araştırma
Sorgulama
Gözlemleme
Ağ kurma
Deney yapma

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kar formülünün alt bileşenlerinden biri değildir?


Maliyet

Kâr marjı

Gelir modeli

Kaynak hızı

Ekipmanlar


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin açıklanmasına yönelik yaklaşımlar arasında bulunan Alman ekolünde yer alır?


Schumpeter
Marshall
Knight
von Mises
Say

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi batı iş kültürü açısından belirleyici olan faktörlerden değildir?


Hatalardan ders çıkaran

Seyrek bireysellik

 Yenilikçi

 Hiyerarşik sistemle çalışan

 Risk alan


13.Soru

Joseph A. Schumpeter girişimciliğe aşağıdaki kavramların hangisini eklemiştir?


Yenilikçilik

Üretim giderlerinin örgütlenmesi

Risk alma

Yıkıcılık

Motivasyon


14.Soru

Günümüz girişimcilerinin ekonomide yerine getirdikleri en önemli işlev aşağıdakilerden hangisidir?


Risk alması

Yenilik yaratmak

Hatalarından ders alması

Hiyerarşik sistemde çalışması

Bağımsızlık


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cantillon'un iş adamına yani girişimciye yüklediği fonksiyonlarından biri değildir?


Emeği üretim sürecinde istihdam etme
Mali sermaye tedarik etme
Bilinmeyen gelecek karşısında karar alma
Kar motivasyonu ile hareket etme
Yenilik yapma

16.Soru

Girişimciler için yaygın olarak konuşulanlar göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Girişimci tutum ve davranışa sahip olmalıdır.
İş fikri yaratabilen herkes girişimci olabilir.
Sermayesi olan herkes girişimci olabilir.
Girişimciler kumarbazdır.
Girişimcinin yarattığı her İş fikri başarı ile uygulanabilir.

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, tasarım ile yakından ilişkili olan klasik pazarlama karmasının 4P'sinden biri değildir?


Ürün

Fiyat

Yer

Promosyon

Süreç


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde  tasarımın 4C si doğru verilmiştir?

 


Yaratıcılık, Basitlik, Uzlaşma, Seçim

 

Yaratıcılık, Karmaşıklık, Uzlaşma, Seçim

 

Yaratıcılık, Çatışma, Basitlik, Seçim

 

Yaratıcılık, Seçim, Karmaşıklık, Çatışma

 

Yaratıcılık, Çatışma, Uzlaşma, Basitlik


19.Soru

I. Arama

II. Seçme

III. Değerlendirme

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri girişimciliğin alt süreçleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


20.Soru

Yaratıcı davranışın izlediği model beş aşamadan oluşmaktadır. Problem üzerine şuursuzca çalışma bu aşamalardan hangisidir?


Hazırlık

İlk kavrayış

Aydınlanma

Kuluçka

Doğrulama