Girişimcilik ve İş Kurma Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaşamını sürdüren bir işletmede iş fikirleri arama ve bulmada yöneticilerin ihtiyaç duyacakları tekniklerden birisi değildir?


İnovasyon analizi

Öncü Kullanıcılar

PEST Analizi

Öngörü ve Yol Haritaları

GZFT Analizi


2.Soru

Birbirine benzemek yerine farklılaşarak güçlü olmayı temel alan strateji aşağıdakilerden hangisidir?


Odaklanma stratejisi

Mavi okyanus stratejisi

Çeşitlendirme stratejisi

Maliyet liderliği stratejisi

Klasik rekabet stratejisi


3.Soru

Ülkemizde kadın girişimcilerin toplam erkek girişimciler içindeki oranı nedir?


%15

%18

%20

%21

%23


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin son dönemde popüler olmasını sağlamıştır?


İstihdam sorununun artması
Ekonominin zayıflaması
Eğitim seviyesinin düşmesi
İşsizliğin azalması
Kişilerin dikkatinin çekilmesi

5.Soru

Girişimcinin,  kişisel çıkarı için bir işletmeyi yöneten ve çalıştıran kişi olarak tanımlanmaya başlandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?


20. yüzyıl

19. yüzyıl

18. yüzyıl

17. yüzyıl

16. yüzyıl


6.Soru

Uzak doğu ile ticaret yolları geliştirmeye çalışan ve bu olayla günümüzde risk sermayesinin ilk örneğini sunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?


Thomas Edison

Marco Polo

B. Say

Amasa Walker

Max Weber


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir tasarım brifinde bulunması gereken hususlardan biri değildir?


İşletme alt yapısı

Ekibin nitelikleri

Tasarım problemi

Öngörülen zaman

Müşteri ve pazar bilgisi


8.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi işletme ve örgüt kuran kişiler ya da profesyonel yöneticilerin yaptığı iş iç girişimcilik dışındaki girişimciliktir?


Dış girişimcilik
Şirketleşme
Holdingleşme
Sosyal girişimcilik
Şubeleşme

9.Soru

Pazarda bizden başka kimse var mı? Doymuş bir pazara mı yoksa doymamış bir pazara mı giriyoruz? Girmek istediğimiz pazarın büyüklüğü ne kadar? Pazarın büyüme potansiyeli nasıl? şeklinde sorulan sorular hangi sürecin gereğidir?


Pazar araştırması
Teknolojik araştırma
Finansal/Ekonomik araştırma
Örgütsel araştırma
Yasal araştırma

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  ürün geliştirme sürecinde fırsatın anlaşılması sürecinde yer alır ?


Pazar fırsat analizi

Şekillendirme

Sağlam tasarım

Portfolyo planlama

Kavram   mühendisliği


11.Soru

GZFT analizi açılımı nedir?


Firmanın durum analizi

İş yapış ortamı

Pazar analizi

Rekabet analizi

Üretim planı analizi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilikte etik olmak için benimsenmesi gereken ilkelerden biridir?


İş fikirlerinin yaratılması,yasal olarak korunup uygulanması
Kâra giden her yol mubahtır sözünü ilke edinmelidir.
Kafanı kullan köşeyi dön ilkesi benimsenmelidir.
Fikirleri yağmalayan olmalıdır.
Tüketiciyi aldat, çocuk işçi çalıştır, kâr et adımlarını izlemelidir.

13.Soru

Fizibilite, hata giderme ve üretim kolaylığı gibi konular tasarımının hangi sürecinde ele alınmaktadır?


Proje planlama

Kavram geliştirme

Destek ve İlaveler

Teknik geliştirme

Prototip ve test


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yenilikçi şirketler adlı kitabın yazarıdır?


Christensen

Johnson

Mc Forland

Kagermann

Barrow


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş fikrini uygulama sürecinin adımlarından biri değildir?


Araştırma

Piyasaya Çıkış

Ölçme Değerlendirme

Öğrenme

Tekrar Arama


16.Soru

Bir işletmenin ömrünün neye bağlı olduğu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Ne kadar satış yaptığına

Ne kadar üretim yaptığına

Ne kadar çok sayıda çalışanı olduğuna

Ne kadar girişimde bulunduğuna

Ne kadar yurtdışı bağlantısı olduğuna


17.Soru

Hangisi müşterinin önem verdiği, henüz çözülmemiş ya da yeteri kadar çözülememiş sorununu çözmek için öneride bulunmayı kapsayan iş modeli bileşenidir?


Müşteri değer önermesi

Kar formülü

Kilit kaynaklar

Kilit süreçler

Kar maksimizasyonu


18.Soru

Anadolu Üniversitesi’nde Sanayi-Üniversite İşbirliği çalışmalarını yürüten Arinkom TTO, iş fikri yaratmak için aşağıdaki çalışmaların hangisini gerçekleştiriyordur?


Deneyler Yapmak
Gözlemleme
Ağlar Kurmak
İlişkilendirme
Sorgulama

19.Soru

Girişimcilerin başarılı olabilmesi için hangisi dikkat edilmesi gerekenler arasında değildir?


Maliyet

Kalite

Esneklik

Hız

Sıradanlık


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin kişisel karakterleri arasında yer almaz?


Riskten kaçış
Yenilikçilik
Geniş hayal gücü
Esneklik
Başarı ihtiyacı