Girişimcilik ve İş Kurma Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I: İş fikrini uygulamaya hazırlamaII: İş fikirlerini arama/bulmaIII: İş fikrini uygulamaIV: İş fikrini seçmeGirişimcilik süreçleri düşünüldüğünde yukarıdaki basamakların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?


II-IV-I-III

I-II-III-IV

II-III-I-IV

II-IV-III-I

I-III-II-IV


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik süreçlerinden birisi değildir?


İş fikirleri arama

İş fikrini seçme

İş fikirlerini kopyalama

İş fikrini uygulamaya hazırlama

İş fikrini uygulama


3.Soru

Hangisi/leri girişimcinin üretim sürecine katkılarındandır?

I- Üretim kaynaklarını yeni bir tarzda birleştirerek kullanılmayan üretim faktörlerinin kullanılmasını sağlar

II- Kullanılmakta olan üretim araçlarının ve mevcut girdilerinin değişik şekillerde kullanımı ile üretimi artırır

III- Yeni düşüncelerin yaratılması, yayılması ve uygulamasını hızlandırır


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III


4.Soru

I. Girişimcilik kökleri hayallere dayanan ve değerlerle sonuçlanan bir süreçtir.

II. Girişimcilikte yalnızca soyutluk vardır.

III. Girişimcilikte hem düşünsellik hem de eylemsellik vardır.

Yukarıda girişimcilik ile ilgili verilen tanımlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Apple’ı Steve Jobs’la birlikte yaratan kişidir?


Gary Hamal

Roger Martin

Scott Cook

Steve Wozniak

Peter Drucker


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürün geliştirme sürecinde fırsatın anlaşılmasına yönelik faaliyetlerdendir?


kavram mühendisliği

rekabet analizi

portfolyo planlama

şekillendirme

X için tasarım


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin son dönemlerde popüler olmasının nedenlerinden biri değildir?


Nüfusun giderek artması

İstihdam sorunun artması

Ekonomik ve işletme alanlarında teorik gelişmeler

Değişen ekonomik yapı

Girişimciliğin kabul edilmesi


8.Soru

"Kodak firması, fotoğrafçılık ürünleri üreten bir şirkettir. 1880 yılında kurulmuştur. Yenilikçi bir şirket iken küreselleşmeyi, teknolojik ve rekabetteki değişiklikleri görmezden gelmiş, sonuçta önemli miktarda de¤er kaybetmiştir. 1997-2007 yıllarında hisseleri çok aşağılara inmiş, bu dönemde aşağı yukarı 2 milyar dolar zarar etmiştir." Yukarıdaki olaya göre Kodak'ın uygulaması gereken inovasyon çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


Ürün inovasyonu
Süreç inovasyonu
İş modeli inovasyonu
Hizmet inovasyonu
Mekân inovasyonu

9.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi bir fikrin soyut bir üretime dönüşmesini ifade eder?


Tasarım

Ürün

Hizmet

Planlama

Mal


10.Soru

................... yeni fikir ve çözümlerin organizasyonlarda başarılı bir şekilde uygulanmasıdır. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


inovasyon

tasarım

yaratıcılık

emprovizasyon

girişimcilik


11.Soru

Aşağıda verilen girişimcilerle ilgili görüşlerden hangisi gerçekçidir?


X girişimci şunu üretiyor, satıyor, kazanıyor ben de bunu yaparsam kazanırım.

Eğitim dönemlerinde pek başarılı olamayanlar girişimcilikte de başarılı olamaz.

Sermayesi olan bazı girişimciler iş kurabilir başarılı olabilir.

İş fikri yaratabilen herkes girişimci olabilir.

Girişimcinin gecesi gündüzü yoktur.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangileri başarılı bir iş fikrini sıradan bir iş fikrinden ayıran özelliklerdir?

I. Müşteriye fayda sağlar

II. Rekabet avantajı getirir

III. Paydaşlara ve işletmeye kazanç sağlar

IV. İşletme tarafından arz edilir

V. Üretimi görece kolaydır


I-II-III-IV

I-II-III-V

II-III-IV-V

I-II-IV-V

I-III-IV-V


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Orta çağlardaki tipik girişimciye örnektir?


Yöneticiler

Çiftçiler

Mucitler

Tüccarlar

Din görevlileri


14.Soru

I. Tasarım

II. Pazarlama

III. Markalar

IV. Bütçeleme

Yukarıdaki maddelerden hangileri kilit süreçlerdendir?


I-II

II-III

I-II-IV

I-III-IV

II-III-IV


15.Soru

Girişimcilikte üretilecek olan ürünlerde ne istenmektedir ?

I. Yenilikçilik

II. Sağlamcılık

III. Yaratıcılık                            


Yalnız I  

Yalnız III  

Yalnız II

I ve II 

II ve III


16.Soru

Yaratıcı davranışın izlediği model arasında yer alan "problem üzerine şuursuzca çalışma " aşağıdakilerden hangisidir?


İlk kavrayış

Hazırlık

Kuluçka

Aydınlanma

Doğrulama


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcide olması gereken özelliklerden değildir?


Yenilikçi olmak

Yaratıcı olmak

Risk almamak

Öncülük etmek

Rekabetçi ruha sahip olmak


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş modeliyle ilgili yanlıştır?


İş modeli, kâr etmek için tasarlanmış bir sistemdir.

İş modeli taklit edilebilmektedir.

İş modeli bir yaratıcılık olayıdır.

İş modeli, iş süreci modelidir.

İş modeli, işin sistem olarak nasıl çalıştığıyla ilgilenir.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müşterilere hitap eden temel değer unsurlardan birisi değildir?


Ekonomik

Fiziksel

Ruhsal

Entelektüel

Duygusal


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin ekonomi üzerindeki rolü ile ilgili doğru bilgidir?


Girişimciliğe ilk ve temel ekonomik teorik katkılar Alman düşünürler tarafından yapılmıştır.
Girişimciliğin ekonomi içerisindeki rolünün ne olduğu konusunda ilk düşünceleri ortaya atan Quesnay’dır.
Girişimciler ekonomi için pasif bir unsurdur.
Tüccarları girişime yönelten şey elde etmeyi umdukları kârdır.
Girişimcilik bir üretim faktörü değildir.