Girişimcilik ve İş Kurma Final 27. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tasfiye için alacaklılara yapılacak olan davet ilanı kaç kere yayınlanmalıdır?


1

2

3

4

5


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi franchising anlaşmasına konu olabilecek maliyetler arasında yer almaz?


Franchise Giriş Ödemesi

Kişişel giderler

Açılış Ürün Stokları

Muhasebe İşlemleri

Yasal İzinler ve Sertifikalar


3.Soru

I. Kollektif şirket

II.Komandit şirket

III. Limited şirket

IV. Anonim şirket

Yukarıda verilenlerden hangisi sermaye şirketleri arasındadır ?


I ve II

I ve III

II ve III

II ve IV

III ve IV


4.Soru

Patentler, faydalı modeller, ticari markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler (menşe ve mahreç işaretleri), entegre devrelerin topografyaları olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 


Girişimci Destekleri

Makroekonomik İstikrar

Ar-Ge Destekleri

Nitelikli İşgücü

Sınai Mülkiyet Hakları


5.Soru

  1. İnsanların kendi girişimlerini gerçekleştirmeleri yönündeki eğitimler tüm ülkelerde uygulanması
  2. Dünyanın teknolojik olarak gelişmiş birçok bölge ve ülkesinde istihdamın, daha çok yeni teknolojileri iyi kullanan ve yeni ürün yaratımında becerileri olanlara yönelmesi
  3. Girişimci kişilerin yetişmesi veya girişimci ruhunun oluşabilmesi için toplum yapısının korunması

Yukarıdakilerden hangileri, devlet kuruluşlarında ya da özel sektörde iş bulup çalışabilme olanaklarının gittikçe zorlaşmasının sonuçları arasında yer alabilir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-II

II-III


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 29.07.1998 tarih ve 23417 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 4369 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan değişiklik sonucu getirilmiş vergilendirme usulüdür?


Götürü usulde vergilendirme

Basit usulde vergilendirme

Getiri usulde vergilendirme

Kar usulü vergilendirme

Zarar usulü vergilendirme


7.Soru

Hangisinin gerçekleşmesiyle limited şirketlerin tasfiye işlemleri gerçekleşmez?


Ana sözleşmedeki şirket süresinin bitmesi

Şirketin iflasına karar verilmesi

Şirketin diğer bir şirketle birleşmesi

Genel kurulun dağılma kararı

Ortak sayısının 50’nin üzerine çıkması


8.Soru

Türkiye'de Franchising sistemi ie işini kurmak isteyen girişimcilere hangi dernek yardımcı olabilmektedir?


TOMSFED

TÜİAD

TEAŞ

UFRAD

DODAŞ


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin kurmuş olduğu işi esnaf ve sanatkarlar siciline kaydettirmesi sırasında gerekli olacak evraklar arsında yer alır?


Vergi dairesine kayıt belgesi 

3 fotoğraf  

Sicile kayıt belgesi 

 Alanında ustalık belgesi

Vergi levhası fotokopisi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi limited şirket sözleşmesinde zorunlu olarak yer alması gereken konulardan biri değildir?


Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli

Şirketin işletme konusu

Şirketin ticaret unvanı

Esas sermayenin itibarî tutarı

Ortakların yer aldığı meslek grupları


11.Soru

"Yeni bir işletmenin ya da toplumsal fayda üreten yeni bir organizasyonun kurulması başlı başına girişimcilik olarak görülmektedir. Bu girişimcilikte ilk hareketin yapılması, ilk adımın atılması, girişimin doğuşu vardır. Hatta bu girişimcilikte işletmenin ve organizasyonun doğuştan önceki dönemi iyi geçerse doğuştan sonraki dönemi de başarılı geçer." Yukarıda sözü edilen girişimcilik çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


İç girişimcilik
Sosyal girişimcilik
Dış (genel) girişimcilik
Ekonomik girişimcilik
Genç girişimcilik

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halen faaliyetlerini sürdürmekte olan bir işletmeyi satın almanın üstünlüklerinden biridir?


Çalışan ekipman ve bilinen üretim kapasitesi

Girişimcinin kendine duyduğu aşırı güven

Aşırı değerlenmiş işletme

Finansman zorluğu

Önemli çalışanların kaybı


13.Soru

İş yerleri, faaliyette bulundukları alan itibariyle gerek çıkardıkları koku, duman ve gürültü yönünden, gerekse
üretim sonucunda meydana gelen zararlı atıklar nedeniyle çevresinde bulunan insanlara fiziksel, ruhsal ve sosyal yönlerden az ya da çok zarar veren veya zarar verme ihtimali bulunan müesseselere ne ad verilir?


Sıhhi Müessese

Kollektif Müessese

Kurumsal Müessese

Komandit Müessese

Gayrisıhhi Müessese


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sıhhi müessese sınıfına girmez?


Bakkal

Taksi durağı

Geri dönüşüm tesisi

Şarküteri

Pastane


15.Soru

Fikri olup, parası olmayan girişimcilere destek veren kişi ya da kurumlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Yardımsever girişimci

Melek yatırımcı

Destekleyen girişimci

Akıllı yatırımcı

Destekleyen yatırımcı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iflas sebebiyle kapanan bir şahıs işletmesinin ilgili meslek odası ve Ticaret odasından da kaydının sildirilmesi için gereken belgelerden biri değildir?


Ticaret sicili memurluğuna hitaben dilekçe

İlgili Ticaret Odası Başkanlığına hitaben dilekçe 

Vergi dairesi ticareti terk yazısı

Mal beyanı 

Veraset ilanı


17.Soru

Girişimci kurmuş olduğu işletmeyi başarısızlık veya diğer nedenler ile kapatabilir. Kapatma işleminde ....... işletmesi .......... göre daha kolay kapatılır.

Yukarıdaki açıklamada boşlukları doğru bir şekilde tamamlayan kelimeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?


belediye/işletmelere

şahıs/işletmelere

limited/işletmelere

anonim/şahıs iletmelerine

limited/şahıs işletmelerine


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimci tarafından meslek odası veya Ticaret Odasına kaydında gerekli evraklardan birisi değildir?


Vergi dairesine kayıt belgesi

İşe başlama formu

Nüfus cüzdanı örneği

Sicile kayıt belgesi

Alanında ustalık belgesi


19.Soru

I. Patentler

II. Faydalı modeller

III. Ticari markalar

IV. Endüstriyel tasarımlar

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Sınai Mülkiyet Hakları arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve III

Hepsi


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, girişimcinin başarısızlık nedenleri ile ilgili doğru bir bilgidir?


İyi bir iş planı ile işe başlamama, girişimcinin başarısızlık nedenlerinden biridir.

Erken patent başvurusu, girişimcinin başarısızlık nedenlerinden biridir.

Aşırı güvenilen bir müşteri, girişimcinin başarılı olma nedenlerinden biridir.

Denenmiş ve yeni teknolojilere aşırı yatırım, girişimciye avantaj sağlar.

Yoğun rekabet, girişimcinin başarısız olma durumuna etki yapmaz.