Hareketli Görüntünün Tarihi Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Elektronik görüntüdeki tanımlama ile bir resim karesindeki benek sayısı aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi değerler arasında değişmektedir?


10-20 Milyon

10-30 Milyon

10-50 Milyon

20-40 Milyon

20-50 Milyon


2.Soru

Sinemanın ilk “Blockbuster” filmi aşağıdakilerden hangisidir?


1975, Jaws

1977, Star Wars

1997, Titanic

1984, Once Upon a Time in America “Bir Zamanlar Amerika'da”

1985, Back to the Future “Geleceğe Dönüş”


3.Soru

17. yüzyılın ortalarında Hollanda’da kaşifler gündüzleri ışık kaynağı olarak güneşi
geceleri de kandil ışıklarını kullanarak yansıtıcı bir yüzey üzerine boyanmış resimleri bir mercek aracılığıyla bir duvarın üzerine yansıttılar. Bugünün sinema salonlarındaki projeksiyon cihazının atası sayılan bu aygıt hangi isimle anılır?


Büyülü fener

Deniz feneri

Sihirli kandil

Gölge oyunu

İprojeksiyon


4.Soru

1878’de Atın Hareketi adlı kart serisini çıkararak atın hareketlerini resmeden mucit kimdir?


Brown

Uchaitus

Reynaud

Niepce

Muybridge


5.Soru

Bugünün perdeye yansıtma sistemlerinin (projeksiyon) atası sayılabilecek aygıt aşağıdakilerden hangisidir?


Fantazmagorya
Büyülü fener
Hayali fener
Praksinoskop
Fenakitiskop

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi analog ABD televizyon yayın sistemidir?


PAL
SECAM
DVB
NTSC
ATSC

7.Soru

Avrupa Birliği’nin aldığı ASO (Analogue Switche Off) olarak tanımlanan kararın temel amacı nedir?


Analog televizyon yayınlarının 2014 yılına kadar Avrupa Birliği üye ülkelerinde sona erdirilmesi.
Analog televizyon yayınlarının 2020 yılına kadar Kuzey Avrupa ülkelerinde sona erdirilmesi.
Analog televizyon yayınlarının 2014 yılına kadar Avrupa Birliği ve Kuzey Afrika ülkelerinde sona erdirilmesi.
Dünyada sayısal yayıncılığa geçişin hızlandırılması.
Analog televizyon yayıncılığında Japon NHK ile rekabette öne geçmek için çalışmalara ağırlık verilmesi.

8.Soru

1989 yılında Amerika’dan ve Amerika dışından 21 kuruluş, kendi geliştirmiş oldukları televizyon sistemlerinin denenmesi için ABD’deki otoritelere başvuruda bulundular. Önerilen 21 sistemin tamamı analog sistemlerdi. Bunların içinde 5 sistem denenmek üzere seçildi. Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi denenmek üzere seçilen bu 5 sistem arasında yer almaz?


Narrow Muse

Digicipher

DSC-HDTV

Fox TV

AD-HDTV


9.Soru

İngiltere’de ilk televizyon yayınları kim tarafından yapılmıştır?


BBC

Nickelodeon

Pixar

Hollywood

Universal


10.Soru

Film denildiğinde akla nasıl bir malzeme gelir?


Işığa karşı duyarlı

Işığa duyarsız

Kağıt

Karton

Lateks


11.Soru

Televizyon alıcıları ile İnternet’in etkin birleşimi izleyiciler için bazı olanaklar sağlar. Aşağıdakilerden hangisi bu olanaklardan biri değildir?


Geniş bant
Mono ses
Yüksek hız
Zengin içerik
Güvenlik

12.Soru

17. yüzyılın ortalarında Hollanda’da kaşifler gündüzleri ışık kaynağı olarak güneşi geceleri de kandil ışıklarını kullanarak yansıtıcı bir yüzey üzerine boyanmış resimleri bir mercek aracılığıyla bir duvarın üzerine yansıttılar. Bugünün sinema salonlarındaki projeksiyon cihazının atası sayılan bu aygıt hangi isimle anılır?


Büyülü fener

Deniz feneri

Sihirli kandil

Gölge oyunu

İprojeksiyon


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ABD ve Kanada’da standart olarak kabul edilmiş sayısal televizyon yayın sistemidir?


DVB
ISDB
NTSC
PAL
ATSC

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Lumiere kardeşlerin buluşları ve gösterilerinin sinemaya katkılarından biri değildir?


Sinema konusunda kimi endüstri standartlarının ortaya çıkması

Yeni bir üretim biçiminin ortaya konması

Sinemanın anlatım biçimlerinin yollarının çizilmesi

Sinema salonlarında geniş kitlelere gösterinin yapılarak yeni bir eğlence türünün insanların hayatlarına sokulması

Bugüne kadar hiç değişmeyen bir kamera sisteminin geliştirilmesi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Thun’a göre sinematografiye uzanan keşiflerin temelinde yatan teknik ilkelerden biri değildir?


Evre resimlerin peşi sıra dizilerek hareketin yeniden üretilmesi

Kısa resim şeritleri

Hareketli resmin yansıtılması

Mercek ve aynalar yardımıyla evre resimlerin optic düzenlenmesi

Uzun resim şeritleri


16.Soru

Thun sinema ile ilgili keşiflerin temellerinde yatan teknik ilkelere göre sınıflandırmaları arasında yer almaz?


‘Evre resimleri’nin peşi sıra dizilerek hareketin yeniden üretimi

Bir çember üzerindeki küçük pencerelerin hızla döndürülmesiyle, durmaksızın hareket eden resimlerin elde edilmesi

Hareketi oluşturan evre resimlerinin bir bütün olarak ya da kısmi aralıklarla birbiri ardına gelişi

Mercekler ve ayna aracılığıyla evre resimlerin optik düzenlenmesi

Dairesel resim şeritleri


17.Soru

Aşağıdakilerden hangileri günümüz standart sayısal yayın sistemleri arasında yer alırlar?


DVD, VHS ve Betacam

DVB

ATSC

DVB, ATSC ve ISDB

DVB ve ISDB


18.Soru

PAL sistemi hangi ülke tarafından renkli televizyon yayınına geçebilmek için geliştirilmiştir?


Almanya

Fransa

Kanada

İngiltere

Japonya


19.Soru

Halka açık ilk film gösterimi kim tarafından yapılmıştır?


Brown

Goodwin

Eastman

Dickson

Lumiere Kardeşler


20.Soru

Super Hi-Vision yayın sisteminde ekrandaki görüntü kaç derecelik açı ile izlenir?


100

10

30

50

45