Hareketli Görüntünün Tarihi Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sinemanın üretim biçimi ve kitlesel tüketime hizmet edilmesi için sunumu, sinemada aşağıdaki seçeneklerde görülen hangi değişimin gözlemlenmesine neden olmuştur?


Televizyon ile entegre ilerlemesine neden olmuştur

Belgesel sinema niteliği kazanmıştır

Bir eğlence aracı olmuştur

Enformasyon dili yaratmasına neden olmuştur

Sanayi dalı biçimine dönüşmüştür


2.Soru

Avrupa HDTV sistemi ne zaman geliştirilmiştir?


1990, EU-95 projesi

1986, EU-95 projesi

1981, EU-95 projesi

1985, EU-95 projesi

1988, EU-95 projesi


3.Soru

Literatürde ilk belgesel olarak geçen film nedir?


Bebeğin Yemeği

Lyon’daki Lumiere Fabrikalarından Çıkış

Bahçıvanı Sulamak

Kelebek Dansı

Trenin Ciotat Garı’na Varışı


4.Soru

Cinematographe’ı icat eden aşağıdakilerden hangisidir?


Peter Mark Roget

Lumière Kardeşler

Rudolph Thun

Athanasius Kircher

Etienne Gaspar Robert


5.Soru

Lumiere kardeşlerin sinemaya katkıları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?


Ses ve görüntüyü bir arada kullanmaları

Belgesel, kurmaca gibi tarzları geliştirmeleri

Yeni kamera türleri geliştirmeleri

Gelecek yıllar için standartlar oluşturmaları

Kitle gösterimleri yapmaları


6.Soru

Film üzerindeki kimyasal madde taneciklerine ne ad verilir?


Pixel

Grain

CMYK

PAL

NTSC


7.Soru

İlk western filmi de olan, Büyük Tren Soygunu hangi yönetmene aittir?


Edwin Porter

Lumiere Kardeşler

Edison

George Méliès

D. W. Griffith


8.Soru

Tüfek şeklindeki fotoğraf makinesiyle saniyede 12 fotoğraf çekerek tek bir cam plaka üzerine yaptığı kayıtla uçan bir kuşun hareketlerini çözümleyen ve aynı zamanda fotoğraf tüfeğinin mucidi olan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?


Robert Copa

Muybridge

Pleateau

William George Horner

Etienne- Jules Marey


9.Soru

Hareketsiz film kareleri, film projektöründe saniyede kaç kare (frame) geçecek şekilde gösterildiğinde, insan gözü peş peşe gösterilen film karelerini hareket ediyormuş gibi algılamaktadır?


24

25

26

27

28


10.Soru

Televizyon da görüntü hangi ana renklerden oluşur?


CMYK

Black & White

BGR

RGB

Blue & Green


11.Soru

Elektronik görüntüdeki tanımlama ile bir resim karesindeki benek sayısı aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi değerler arasında değişmektedir?


10-20 Milyon

10-30 Milyon

10-50 Milyon

20-40 Milyon

20-50 Milyon


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir televizyon sisteminde bulunan ana bölümlerden biri değildir?


Video Kamera

Uydu Vericileri

Mercek

Kurgu Cihazı

Ses ve Grafik Cihazı


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi analog televizyonda kullanılan Japon yayın sistemidir?


NTSC

SECAM

PAL

FCC

DVB


14.Soru

İngiltere’de ilk televizyon yayınları kim tarafından yapılmıştır?


BBC

Nickelodeon

Pixar

Hollywood

Universal


15.Soru

Fransa’da Pathé Frères (1898) adlı film şirketini kurarak sinemanın ilk tekelci anlayışını sergileyen yapımcı kimdir?


Lumiere kardeşler

Edison

Al Alson

May McAvoy

Charles Pathé


16.Soru

Kamusal televizyon yayıncılığının öncülerinden olan İngiliz temelli kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?


ATV

BBC

TRT

Paramount Pictures

RTL


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Hareketli Optik Oyuncaklar ” arasında yer almaz?


Thaumatrope

Zoetrope

Büyülü Fener

Fenakitiskop

Praxinoscope


18.Soru

Aşağıdaki televizyon kanallarından hangisi kamusal yayıncılığın öncüsü olmuştur?


CNN

TRT

BBC

CBS

FOX


19.Soru

Hangisinin 1930'lardan başlayarak Hollywood'un dünyada entegre kapitalist film endüstrisinin merkezi konumuna gelişinin nedenlerinden olduğu söylenemez?


1914’e kadar hem Amerikan hem de Avrupa sinemasına hakim olan İtalyan ve Fransız filmlerinin hakimiyetinin I. Dünya Savaşıyla son bulmuş olması.
Hollywood sisteminin 1920 ile 1940 arasında izleyici ile kurduğu anlatım ilişkisinin bir sonucu olarak elde ettiğimerkez konumu ekonomik olarak da ele geçirmiş olması.
Hollywood’un stüdyo sisteminin büyük şirketlerinin üretim, dağıtım ve salon zincirleriyle sistemi kontrol etmeleri.
Avrupalılara kıyasla nispeten daha yüksek ücretler alan ve paralar kazanan Amerikalıların, endüstrinin yükselerek sürdürülebilirliğini sağlamaları.
Pahalı ve aynı zamanda teknik olarak da karmaşık olan sesin sinemaya gelişiyle birlikte birçok küçük film yapım şirketinin kapanması.

20.Soru

“Yüksek tanımlamalı Televizyon” kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?


HD

HDT

HDTV

NTSC

NHK