Hareketli Görüntünün Tarihi Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki ikililerden hangisi sırasıyla video ve televizyon kelimelerinin Türkçe karşılığıdır?


Duyma - Hissetme

İzleme – Yakından İzleme

Uzaktan Duyma – Yakından Görme

Görme-Uzaktan Görme

Duyumsama - Görme


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fotoğraf ve hareketle görüntü kaydeden ve gösteren makineler için devrim niteliğinde olan geliştirmelerden biridir?


Işığa duyarlı kağıt rulo

Selüloit tabanlı film

Işığa duyarlı cam yüzey

Maden alaşımlı levhalar

Negatif rulo kayıt kağıtları


3.Soru

İngiliz peyzaj fotoğrafçısı Edward Muybridge’in hangi tür çalışmaları kendisine ün kazandırmıştır?


Ünlülerin portrelerini görüntülemeleri

Yüksek bina ve kiliseleri görüntülemesi

Zor doğa koşullarını görüntülemesi

İnsan ve hayvan hareketlerini görüntülemesi

Gece ve az ışıklı ortamları görüntülemesi


4.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi SD ve HD yayının ortak özelliğidir?


Seyretme açısının 60 derece olması

En boy oranının 16:9 olması

Seyretme mesafesinin 4H olması

Ses ayarının 3:1 olması

Ekran yüksekliğinin 4H olması


5.Soru

“Işık ve Gölgenin Yetkin Sanatı” kitabının yazarı kimdir?


Friederich Engels

Albatrus Krocher

Atbansius Kircher

Albert Einstein

Rudolph Bosh


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Daguerre tarafından keşfedilmiş, değişen ışık efektleri altında dev transparan resimlerin gösterildiği, bir yandan da küçük pencereye bakan seyirciler ile birlikte dönen platformla resmin bir parçasından diğerine doğru ağır ağır hareket ettirilen cihaz olarak tanımlanır?


Sinetograf

Diyorama

Film

Fonograf

Fotoğraf Makinesi


7.Soru

Tiyatro eserinin sahneye konması, oyun düzenlemesi ne olarak adlandırılır?


Mizansen

Repertuvar

Tuluat

Temaşa

Rövü (revü)


8.Soru

Kamusal yayıncılık denilince akla gelen ilk yayın kuruluşu hangisidir?


BBC (British Broadcasting Corporation)
TRÖST
Warner Bros.
Turner
Kamu Yayıncılığı Servisi (PBS)

9.Soru

Bir nesnenin ya da görüntünün göz önünde yok olduktan sonra göz retinası aracılığıyla beyinde çok kısa bir süre tutulmasına ne ad verilir?


Görme bozukluğu
Görme eksikliği
Ağ tabaka izlenimi
Fi olgusu
Stroboskobik hareket

10.Soru

1903 yılında çekilen “Büyük Tren Soygunu” filmi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


İlk sesli filmdir

Yönetmeni Edwin Porter’dır

Kurgu tekniği kullanılmamıştır

Filmde hareketli kamera kullanılmamıştır

Akılda kalıcı öyküye sahip ilk filmdir


11.Soru

Yalnızca 2K ve 4K formatlarıyla yayın yapabilen sistem aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Nipkow Diski Sistemi

Analog yayın

SECAM yayın sistemi

Sayısal Film Çekimi

PAL yayın sistemi


12.Soru

1953 yılında siyah-beyaz televizyon sisteminden renkli sisteme ilk geçiş hangi ülkede gerçekleşmiştir?


Fransa
Japonya
İtalya
Almanya
Amerika Birleşik Devletleri

13.Soru

Televizyon tekniği ile ilgili çalışmalar hangi olay neticesinde başlamış denebilir?


Selenyumun foto iletken özelliğinin keşfedilmesi

Katot ışınlı tüplerin keşfedilmesi

Selüloitin keşfedilmesi

Scanning teknolojisinin keşfedilmesi

Nipkow diskinin keşfedilmesi


14.Soru

Yayın sistemlerinin içerisinde hangisinde Letter Box formatında izlenebilir?


HD-DIVINE

HDTV

Super Hi-Vision

Hi-Vision

PALplus


15.Soru

Kullanım alanlarına göre aşağıdakilerden hangisi televizyon yayınları örneklerinden birisi değildir?


Karasal yayın

Uydu yayını

Kablolu yayın

Mobil yayın

Görüntülü konferans


16.Soru

Boya tekniğinde kullanılan Mavi-Yeşil, Mor, Sarı ve Siyah olarak bilinen dört renk ve bu renklerin karışımı nasıl adlandırılır?


Çıkarımsal
Toplamsal
Bölümsel
Çarpımsal
Hiçbiri

17.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisi “NTSC” yayın sistemini kullanmaz?


ABD

Türkiye

Kanada

Japonya

Filipinler


18.Soru

PALplus yayın sisteminin çerçeve oranı hangisidir?


1.66:1

4:3

16:9

2:1

2.35:1


19.Soru

Film üzerindeki noktacıkların veya elektronik resim üzerindeki beneklerin sayısı ile tanımlanan ve bu sayılar ne kadar çoksa resim kalitesinde de o kadar fazla olduğunu tanımlayan terim aşağıdakilerden hangisidir?


Video

Grain

Piksel

Çözünürlük

Fotoğraf


20.Soru

PALplus yayın sisteminin çerçeve oranı hangisidir?


1.66:1

4:3

16:9

2:1

2.35:1