Hareketli Görüntünün Tarihi Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yeni Dalga akımı içinde yer almayan yönetmen hangisidir?


François Truffaut
Roberto Rossellini
Jean Luc Godard
Alain Resnais
Claude Cabrol

2.Soru

Dada bakış açısı ile daha önce sanatın bünyesinde yeri olmayan “hazır nesne” kavramını sanatın içine sokan sanatçı kimdir?


Tristan Tzara

Roy Lichtenstein

Andy Warhol

John Cage

Marcel Duchamp


3.Soru

Yeni medyanın her kullanıcıyı aynı zamanda bir kaynak konumuna sokması Alvin Toffler’ın aşağıdaki hangi kavramı ile açıklanır?


Alıcı-Verici

Üçüncü Dalga

Tüketen-Üretici

Etkileşimci Medya

Enformasyon


4.Soru

Sinema tarihinin ilk bilim kurgu filmi hangisidir?


Tren Garı

80 günde Devri Alem

Yokluğa Seyahat

Denizler Altında 20.000 Fersah

Aya Seyahat


5.Soru

“İngiltere’de ilk televizyon yayınları ............................’in “elektromekanik” televizyon sistemi ile Eylül 1929 da BBC tarafından yapıldı” cümlesindeki boşluğa aşağıdaki isimlerden hangisi gelmelidir?


Swinton Katot

Alan Archibald Campbell

Alxander Grhamm Bell

John Logie Baird

Thomas Edison


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi videonun televizyon kavramına karşı bir sanatsal ifade aracı olarak kullanılmasının ilk örnekleri arasında yer almaz?


Görüntülerin iç ışığıyla oynamak

Sesi değiştirmek

Filmleri çizmek

Alaycı tekrarlar

Manipüle etmek


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gerilla video uygulamalarından biridir?


Gizli kamera

Video monitörlerin üç boyutlu bir form oluşturacak şekilde kullanılması

Happening uygulaması

Beden sanatı uygulaması

Video yerleştirme


8.Soru

Video sanatının ve diğer avant-garde sanat akımlarının toplumsal olarak temelini oluşturan olay aşağıdakilerden hangisi kabul edilebilir?


I. ve II. Dünya Savaşlarının yaşanması

Bilimsel çalışmaların öne çıkması

Toplumun eğitim seviyesinin yükselmesi

Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması

Kültürel farklılıkların önem kazanması


9.Soru

Videonun bir sanat ortamı olarak kullanılmasının sanatsal temellerinin başında hangi akımın geldiği söylenebilir?


İzlenimcilik
Yeni izlenimcilik
Gelecekçilik
Gerçeküstücülük
Yeni Gerçekçilik

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi video sanatının ortaya çıkışı ve gelişimi sürecinde gelecekçilik akımı çerçevesinde değerlendirilebilecek yaklaşımlardan değildir?


Klasisizm
Konstrüktivizm
Fluxus
Dada
Pop Art

11.Soru

Filmin tiyatro ve fotoğrafın etkisinden yavaş yavaş kurtulmasını, filmin bağımsız bir ortam olarak ayrı bir dilinin olmasını sağlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?


George Meliés

Edwin S. Porter

David Warth Griffith

Antoine Lumiére

Auguste Lumiére


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi video sanatının ortaya çıkışındaki toplumsal dinamiklerden biri değildir?


Savaş karşıtı toplumsal hareketlerin yaygınlaşması

Küresel kitle iletişim araçlarının güç kazanması

İki büyük savaşın yaşanması

Sanayi devrimi

Sanatı yeniden halkla buluşturmak için yapılan gösteriler


13.Soru

Yeni medyanın dolaysız geribildirime dayalı çift yönlü iletişim süreçlerine olanak tanımasına ne ad verilir?


Etkileşimlilik

Eşzamansızlık

Kitlesizleştirme

Belirleyicilik

Yöndeşme


14.Soru

Hareketsiz film kareleri, film projektöründe saniyede kaç kare (frame) geçecek şekilde gösterildiğinde, insan gözü peş peşe gösterilen film karelerini hareket ediyormuş gibi algılamaktadır?


24

25

26

27

28


15.Soru

2. Dünya Savaşı sonrası film endüstrisinin en büyük rakibi hangi araç olmuştur?


Radyo

Televizyon

Uydu yayını

Video

İnternet


16.Soru

Eisenstein sinemasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


İki farklı olayla ilgili çekimleri art arda birleştirerek; izleyicide duygusal olarak yeni bir anlam zinciri kuran çarpıcı kurgu kavramını kullanmıştır.
Kurguyu yaratıcı bir dil gibi kullanır ve matematik formülü gibi kurgu ile belli bir formül yakalar.
Eisenstein’e göre kurgudaki art arda sıralanan çekimler a+b=ab şeklinde formüle edilir.
Aleksandr Nevski, yönetmenin baştan sona sesli çektiği ilk filmidir.
Eisenstein, kurgu ve içeriğin birbirini destekleyen iki unsur olduğunu düşünür.

17.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi yeni medyanın tipik özelliklerinden birisi değildir?


Etkileşimsizlik

Sayısal dönüşüm

Kitlesesizleştirme

Eşzamansızlık

Ağ erişimi


18.Soru

Sonuçlar açısından karşılaştırıldığında, filmin videoya karşı, günümüzde de devam etmekte olan, en önemli üstünlüğü nedir?


Görüntünün kaydedilmesi için, farklı formatlarda manyetik bantlar ve bu bantlarla anılan kayıt sistemlerinin olması.
Film görüntüsünün gerek renkler, gerekse görüntü çözünürlüğü olarak video görüntüsüne göre daha iyi sonuçlar vermesidir.
Kameraya tümleşik olan disk ya da belleklerin olması.
Film görüntüsünün oluşacağı bir beyaz perdeye ihtiyaç olması.
Pozlanan filmlerin görülebilir hale gelebilmesi için film banyosuna ve kimi durumlarda film çeşidine göre pozitif baskı sürecine; elde edilen görüntülerin bir araya getirilebilmesi için ise mekanik montaj sürecine ihtiyacın oluşu.

19.Soru

Sadece sinema gösterimi için tasarlanmış ilk salonlara ne ad verilirdi?


Nickelodeon

Panayır Barakası

Müzikhol

Vodvil

Tiyatro


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi videonun televizyon kavramına karşı bir sanatsal ifade aracı olarak kullanılmasının ilk örnekleri arasında yer almaz?


Görüntülerin iç ışığıyla oynamak

Sesi değiştirmek

Filmleri çizmek

Alaycı tekrarlar

Manipüle etmek