İktisada Giriş Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kâğıt para basma yetkisi hangi kamu kuruluşuna aittir?


Maliye bakanlığı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Başbakanlık

Orman Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi likidite ihtiyacını ve ani mevduat çıkışlarını karşılamak amacıyla bankaların ellerinde tuttuğu bir rezerv türüdür?


Kısmi rezerv

Zorunlu rezerv

Munzam karşılık

Serbest rezerv

Yükümlülükler


3.Soru

Aşağıdakilerden hangileri bölünebilir olmaları, diğer nesnelere göre daha kolay taşınabilmeleri ve daha dayanıklı olmaları bakımından para olarak tercih edilmiştir?


Hayvan derileri

Tahıl

Kahve taneleri

Altın ve gümüş

Kaplumbağa kabukları


4.Soru

Firmanın kâr maksimizasyonu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Firma üretim ve satış miktarını, ürünün marjinal maliyeti ile ortalama hasılatının birbirine eşit olduğu noktada belirlemelidir.

Firma üretim ve satış miktarını, ürünün marjinal maliyeti ile marjinal hasılatı arasındaki farkın minimum olduğu noktada belirlemelidir.

Firma üretim ve satış miktarını, ürünün marjinal maliyeti ile marjinal hasılatı arasındaki farkın maksimum olduğu noktada belirlemelidir.

Firma üretim ve satış miktarını, ürünün marjinal fiyatı ile marjinal hasılatı arasındaki farkın minimum olduğu noktada belirlemelidir.

Firma üretim ve satış miktarını, ürünün marjinal maliyeti ile marjinal miktarı arasındaki farkın minimum olduğu noktada belirlemelidir.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Değer Paradoksunu ilk defa ortaya atmıştır?


R. Cantillon

D. Hume

J.S. Mill

A. Smith

D. Ricardo


6.Soru

belirli bir zamandaki bir değişkenin faklı kategorilerinin grafiğine ne ad verilir? 


Pasta grafiği

Serpme diyagramı

Zaman serisi grafiği

Kesin veri grafiği

Eğim grafiği


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomiye devleti dâhil ettiğimizde harcanabilir gelire eşittir?


YD=Y-TA

YD=Y

YD = Y-TA+TR

YD=C+I

YD=S


8.Soru

Merkez bankacılığı tarihinde ilk merkez bankası olma özelliğine sahip merkez bankası ne zaman ve nerede kurulmuştur?


1650-Çin

1668-İsveç

1694-İngiltere

1846-Almanya

1882-Japonya


9.Soru

Bankaların mevduat kabul edip kredi vermeleri sonucu para arzında gerçekleşen
artışa ne ad verilir?


Kredi

Zorunlu rezerv

Kaydi para

Tağşiş

Likidite


10.Soru

Geniş tanımlı para arzı nasıl tanımlanır?


M1

M2

M3

M4

M5


11.Soru

  1. Değişim aracı olması
  2. Hesap birimi olması
  3. Değer muhafaza aracı olması

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri paranın işlevi/işlevidir?


Yalnız I

Yalnız III

I ve III

II ve III

Hepsi


12.Soru

Trampa'nın diğer adı nedir?


Takas

Likidite

Tağşiş

Mal para

Fiat para


13.Soru

  1. Ücretlerdeki değişmeler
  2. Emek dışı girdi fiyatlarındaki değişmeler
  3. Teknoloji ve emek verimliliklerindeki değişmeler

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri toplam arz eğrisinin yer değiştirmesine neden olur?


Yalnız II

Yalnız III

I ve III

II ve III

I, II ve III


14.Soru

"Farklı reel ve finansal varlıklar, likidite derecelerine göre sıralandırıldığında en likit olan varlık .............. Ondan sonda vadesiz mevduat ve vadeli mevduat gelmektedir.En az likit olanlar ise .............."

Yukarıdaki cümlede bırakılan boşlukları tamamlayacak uygun ifadeler hangileridir?


nakit para-gayrimenkuller

hazine tahvili-gayrimenkul

gayrimenkul-kısa vadeli hazine bonosu

nakit para-kısa vadeli hazine bonosu

gayrimenkul-nakit para


15.Soru

Para olarak kullanılmasının yanında bir mal olarak da değer taşıyan nesnelere ne ad verilmektedir?


Tağşiş

Sigara Para

Fiat para

Mal para

M2 Para


16.Soru

Marjinal maliyet eğrisi ve ortalama maliyet eğrisinin kesiştiği noktada,


Marjinal maliyet eğrisi maksimumdur
Marjinal maliyet eğrisi minimumdur
Ortalama maliyet eğrisi maksimumdur
Ortalama maliyet eğrisi minimumdur
Toplam maliyet eğrisi minimumdur

17.Soru

Mal para olarak değerli madenlerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini ortaya çıkarmıştır?


Say yasası

Tunç yasası

Azalan verimler yasası

Gresham yasası

Azalan fayda yasası


18.Soru

Toplam harcama fonksiyonu aşağıdaki hangi iki değişken arasındaki pozitif ilişkiyi göstermektedir?


Toplam planlanan harcamalar - reel hasıla

Fiyat düzeyi - faiz oranı

Faiz oranı - reel hasıla

Fiyat düzeyi - miktar

Yatırım - tasarruf


19.Soru

"Ekonomik Kâr = Satış Hasılatı - Açık Maliyetler - ............." ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Satışlar

Örtük maliyetler

Marjinal maliyet

Toplam ürün

Hukuki maliyetler


20.Soru

Herhangi bir varlığın nakit paraya, diğer varlıklara, mal veya hizmete dönüştürülebilme kolaylığına ne ad verilir?


Emisyon

Likidite

Mevduat

Senyoraj

Stopaj