İnternet Tabanlı Programlama Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

<ul data-role= “listview” data-inset= “true” data-filter= “true” data-filter-placeholder= “...” > örnek kodunu içeren yapı aşağıdakilerden hangisidir?


Listeler

 

Paneller

 

Diyalog kutuları

Efektler

Menü çubuğu


2.Soru

Ruby, aşağıda verilen işletim sistemlerinin hangisinde çalışabilir?


NEWS-OS

SunOS

Linux

Hiçbiri

Hepsi


3.Soru

Aşağıdaki Python serilerinden hangisinde kodlamada Türkçe karakterler kullanılabilmektedir?


1.0

 

1.1

 

2.0

 

2.x

3.x


4.Soru

JQM kütüphanesiyle ilgili;

I. Düğmeye simge eklemek ­iç­in data-­icon özelliği­ kullanılır.

II. JQM sisteminde i­nput, button ve a (bağlantı) elementler­ düğme üretmek i­ç­in kullanılabilir.

III. Açılır kutu oluşturmak i­çi­n sayfanın ­içi­ndeki ­ bi­r d­v elementi­n­in data-role özelliği­ popup olarak belirlenmelidir.

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi C# programlama dilinde basit tür değildir?


enum

 

int

 

uint

 

long

ulong


6.Soru

ASP.NET’in çalışma prensibiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


PHP ile benzer bir çalışma mantığına sahiptir

 

ASP.NET dosyaları sunucu üzerinde çalışır

 

Genellikle Internet Information Server (IIS) üzerinde çalıştırılmaktadır

 

Programlama için çoğunlukla C# kullanılmaktadır

İşletim sistemi olarak Linux ve Unix için destek verilmemektedir


7.Soru

JQM sisteminde sağlanan geçiş efektlerinden flow efekti ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


Sayfa kaybolur ikinci sayfa belirir

 

Hedef sayfa arkadan öne döndürülür

 

Sayfa uzaklaşıp kayar, yeni sayfa gelir

 

Hedef sayfa aşağıdan yukarı doğru kayarak gelir

Efekt kullanılmadan geçiş sağlanır


8.Soru

pass

break

continue

hangisi ya da hangileri Pyhton 'daki döngü çıkış bildirimlerindendir?


I

I ve II

II

II ve III

I, II ve III


9.Soru

JQM'de div elementinin data-role özelliğinin navbar olarak belirlenmesi aşağıdaki sonuçlardan hangisi oluşturur? 


Menü çubuğunun sayfanın altında görülmesi 

Menü çubuğunun sürekli ekranın altında olması 

Tüm düğmelerdeki simgelerin alta hizalanması

Simgelerin farklı noktalara yerleştirilmesi

Element içeriklerinin menü çubuğuna çevrilmesi


10.Soru

I. Yapısallık

II. Tekrar kullanılabilirlik

III. Genişletilebilirlik

Yukarıdakilerden hangileri projelerde JS kütüphanelerini kullanmanın faydalarındandır?


Yalnız II

Yalnız III

I ve III

II ve III

I, II ve III


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Rasmus Lerdorf tarafından 1995 yılında geliştirilen, sunucu taraflı çalışan ve HTML kodlarının içine gömülebilen betik ve programlama dilidir? 


Perl

Lua

Python

PHP

ASP


12.Soru

Henüz yüklenmemiş ya da HTML DOM’a eklenmemiş elementler için yazılan kodların verdikleri hataları engellemek için aşağıdaki olaylardan hangisi kullanılabilir?


change

 

focus

 

load

 

ready

hide


13.Soru

Veri tabanı sistemlerinde veri seçme işleminde kullanılan 'harf duyarsız eşleştirme' seçeneği aşağıdakilerden hangisidir?


contains

 

exact

 

iexact

 

range

startswith


14.Soru

Aşağıda Ruby dili hakkında verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  1. Perl, Python, SmallTalk, Ada gibi programlama dillerinden esinlenmiştir.
  2. Java ve Javascript için de esin kaynağı olmuştur.
  3. Ruby on Rails çatısı bu dilin daha az kullanılmasında etkili olmuştur.
  4. Platform bağımsız bir dildir.
  5. Esnek kod yazmaya imkân tanımaması okunabilirliğini daha da artırmaktadır.


I, II, V

I, III, V

III, V

II, III, IV

I, IV


15.Soru

Aşağıdaki operatörlerden hangisi önüne kalan operatörüdür?


+

 

*

 

/

 

%

++


16.Soru

Ruby içerisinde farklı söz dizimi kullanan apayrı bir dil oluşturulabilinmesi ruby dilinin hangi özelliklerine aittir?


Nesne yönelimli olma

Meta-programlama

Temiz ve test edilebilir kod yazma desteği

Alana özel dil (DSL) oluşturabilme

Platformlardan bağımsız olma


17.Soru

NET platformu içinde 0 ile 65,535 arasında tamsayı değerlerini barındırabilen tür aşağıdakilerden hangisidir?


bool

 

int

 

short

 

ushort

string


18.Soru

Ruby on Rail uygulamasında “Önemsiz ve geçici dosyaların” yer aldığı dizin aşağıdakilerden hangisidir?


Lib/

Log/

Tmp/

Db/

Bin/


19.Soru

Python ile beraber gelen masaüstü programlarda kullanılan kullanıcı arayüzlerini oluşturmamıza imkan veren paket aşağıdakilerden hangisidir?


Pandas

 

Matplotlib

 

PyQtGraph

 

PyGtk

Tkinter


20.Soru

Aşağıda verilen değişken tür dönüşümlerinden hangisi veri kaybına sebep olabilir?


byte    int

double    int

int    long

long    float

char    int