İnternet Ve Mobil Pazarlama Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden M-ticaret ve e-ticaret arasındaki farklılıklardan biri değildir.


Kökenleri açısından

Teknoloji açısından

Hizmetlerin doğası açısından 

Telekümünasyon dünyasındaki gelişmeler açısından 

Pazarlama genel tanımı açısından 


2.Soru

Bir Mobil Web portalının çok sayıdaki hizmetleri için tek noktada hizmet sunumu sağlaması mobil ticaret değer zincirinin hangi alanına girmektedir? 


İçerik yaratımı 

İçerik paketleme 

Pazar yapma  

Mobil aktarım 

Mobil hizmet ve dağıtım desteği 


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil pazarlamanın bileşenleriden değildir? 


Web pazarlamanın en kişisel formudur.

Web pazarlamanın en hedefli formudur.

Üreticiler ile tüketiciler arasındaki bağlantıyı sağlayan ürünü, hedef pazara taşıyan yoldur.

Web pazarlamanın en çabuk formudur.

Web pazarlamanın diğer formlarından daha fazla harekete geçiricidir.


4.Soru

IVR ne demektir?


Tıklama oranı

Coğrafi hedefleme

Anlık sesli yanıt

Dönüştürme oranı

Katılım tercihi


5.Soru

IDC’nin 2015 yılında yaptığı mobil pazarı anlamaya yönelik araştırmaya göre akıllı telefon kullanıcılarının ne kadarı uyanık kaldıkları sürece telefonunu kullanmaktadır?


%84

% 79

% 55

% 46

% 23


6.Soru

I-Mobil web siteleri

II-Tepki kodları

III-Yakın alan iletişimleri

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri mobil pazarlama araç ve teknolojilerindendir?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


7.Soru

I-İnternet, uygulamalar, e-posta, eğlence ve zengin medya hizmetlerini içerir

II-Tipik bir kişisel bilgisayar ile birlikte anılarak daha yaygın özelliklerle mobil telefon yeteneklerini bütünleştirir

III-Giderek, hareket, konum ve buna bağlı sensörler, dokunmatik ekran ve tam  klavyeyi kapsamına alır

IV-Kullanıldıkları işletim sistemine göre kategorize edilmektedir

Yukarıda verilenlerden hangileri akıllı telefonların özelliklerindendir?


I ve II

II ve III

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


8.Soru

Bir mobil telefon aracılığıyla tedavüldeki parayı el değiştirmeyi sağlayan faaliyete ne ad verilir?


Mobil ödeme

Mobil ağ

Mobil ticaret

Mobil bankacılık

Mobil reklam


9.Soru

Beklenen içeriğin öncesinde ve sonrasında görülen reklamlara ….. denir.


Banner

online reklam

CPI

Edinim

Dönüşüm


10.Soru

I-Daha kolay gerçek zamanlı bilgi erişimi

II-Kullanıcının konumundan bağımsız iletişim

III-Her zaman her yerden bağlantı

IV-Son kullanıcı deneyimini isteğe göre uyarlayan hizmetleri oluşturma

Yukarıdakilerden hangileri mobil ticaretin benzersiz özelliklerindendir?


I ve IV

II ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


11.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde mobil üzerinden e-ticaret işlemleri %50’yi aşmıştır?


ABD

İngiltere

Almanya

Japonya

Fransa


12.Soru

Bir öğrenciye yeni alınan bir bilgisayarın, bu bilgisayarın öğrenci için ne işlev göreceğini göz ardı ederek sadece olumlu sonuçlara neden olacağını düşünen bir kişiyi nasıl tanımlarız? ?


Teknofobik

Teknolojik

Etimolojik

Enformasyonel

Teknofilik


13.Soru

10 cm’den kısa bir mesafe içerisindeki aygıtların iletişimini sağlayan kablosuz teknolojiye ne ad verilmektedir?


Uygulama

Bluetooth

Yakın Saha İletişimleri (NFC)

Küresel Konum Belirleme Sistemi (GPS)

Anlık Sesli Yanıt (IVR)


14.Soru

Siberuzay, ilk kez siberpunk edebiyat akımı içinde yer alan hangi kitapta kullanılmıştır?


Sanal Cemaat

Neuromancer

Cyberculture

Sibernetik ya da Makineler ve Hayvanlarda İletişim ve Kontrol

Gelecek Kültürü Manifestosu


15.Soru

Hangi teknolojik alet düzenli üretim, düzenli çalışma saatleri ve standartlaştırılmış üretimi mümkün kılmıştır?


Bilgisayar

Mekanik saat

Mikroişlemci

Telefon

Televizyon


16.Soru

M-ticaret ile e-ticaret arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?


Telekomünikasyon ağlarına erişim

Elektronik işlemler

İnternet ağı kullanımı

Elektronik aygıt kullanımı

Medya kullanımı


17.Soru

Temel mobil ticaret uygulamalarını oluşturan kategori sayısı hangi seçenekte yer almaktadır?


On

Beş

Üç

Sekiz

İki


18.Soru

Abonelikler ödeme türü aşağıdakilerden hangisidir?


Mikro- ödeme

Makro- ödeme

İstemli  ödeme

Ön ödeme

Tam mobil Web ödeme


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi m-ticaretin özelliklerinden biri değildir


Teknolojik olarak arayüzünde cep telefonu ve PDA'lar kullanılır. 

Hizmet aralığı bölgeseldir. 

Devlet-sponsorlu internet kullanır. 

Coğrafi konum gerektirir. 

Hedef mobilitesi hareketli bir hedefe yöneliktir. 


20.Soru

2015 yılı verilerine göre, Dünyada e-ticaret işlemlerinin mobil payında global ortalamayı aşan ülke sayısı kaçtır?


Bir

İki

Üç

Dört

Beş