İnternet Ve Mobil Pazarlama Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ölçüm, deney, sayım, gözlem ya da araştırma yoluyla elde edilen; bir işlenmemiş(ham) gerçek bilgi parçacığı için kullanılan Türkçe karşılığın adı hangi seçenekte yer almaktadır?


Bilim

Veri

Entegrasyon

Teknoloji


2.Soru

I-Duyuruda pazarlamacının kimliği, ürün ve hizmet bilgisi açık olmalı

II-Mobil ileti gönderimi için kullanıcıdan izin alınmış olmalı

III-Toplanan kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği sağlanmalı

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Amerikan Pazarlama Derneği’nin mobil pazarlama ilkelerine göre söylenebilir?


Yalnız III

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


3.Soru

Bir kimsenin fiziksel olarak ya da konuma göre sizi bulmaya yardımcı olacak adresleri, yol tariflerini, haritaları, mağazanızın ön tarafının fotoğrafları gibi şeyleri içeren dinamik mobil kampanya adımı aşağıdakilerden hangisidir?


Hedef pazarın ne istediğini anlama ve sunma 

Zamanında bilgi 

Hayatı kolaylaştırma 

Konuma-özgü bilgiler 

Eğlence 


4.Soru

Mobil Pazarlama Sınıflandırmasında yer alan bir diğer ana başlık ‘araç’ unsurunu taşımaktadır. Teknolojiyle yakından ilişkili bir doğrudan pazarlama aracı olması nedeniyle mobil pazarlamada kullanılan araçların sayısı her geçen gün artmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi mobil pazarlamada kullanılan araçlar arasındadır?


GSM

IVR

WAP

GPRS

BTK 


5.Soru

İnternet etiğiğiyle ilgili doğru ifadeyi çeren seçenek hangisidir?


Sosyal mecralarda belirli sayıda takipçisi olan kullanıcılar birer yayıncıdır.

İnternette anonim kimlikle paylaşımlarda bulunmak yasal değildir.

Sosyal mecra kullanıcıları internette vatandaşı oldukları ülkelerin belirlediği yasal çerçevede paylaşımda bulunabilirler.

İnternette kullanıcıların uzlaştığı bazı kurallar geçerlidir.

Basın meslek ilkeleri gazetecilik eğitimi almış meslek erbablarını ilgilendirir.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dinamik bir mobil pazarlama yaratmanın adımlarındandır?


Hedef pazarın ne istediğini anlama ve sunma 

Ölçülebilirlik

Yenilik

Reklamcılık

İnovasyon


7.Soru

Teknolojiye farklı yaklaşımlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


Teknofobik, teknofilik, sosyolojik

Teknofilik, ekolojik, ekonomik

Ekonomik, sosyolojik, ekolojik

Teknofobik, teknofilik, ekolojik

Teknofobik, teknofilik, ekonomik


8.Soru

Türkiye’de “Basın Meslek İlkeleri”, aşağıda verilen hangi kuruluş tarafından oluşturulmuş ve uygulanmıştır?


Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Basın Konseyi

Çağdaş Gazeteciler Derneği

Radyo Televizyon Üst Kurulu

Türkiye Gazeteciler Federasyonu


9.Soru

Mobil pazarlamanın amaçlarında biri olan ve ürünlerin daha hızlı satın alınmasını teşvik etmeyi hedefleyen faaliyetler ne olarak adlandırılır?


Marka farkındalığı oluşturma

Marka imajı geliştirme

Satış tutundurma 

Müşteri sadakati geliştirme

Müşteri veri tabanı oluşturma 


10.Soru

“Mobil iletişim için küresel sistem” olarak Türkçe’ ye çevrilen hücresel haberleşme için geliştirilen Avrupa standardı aşağıdakilerden hangisidir?


GPRS

WAP

GSM

LAN

RFID


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi
dinamik bir mobil pazarlama kapmpanyasını yaratmada
kullanılması gereken araçlardan biri değildir?


Yazılı metin/yazılı mesajlaşma

Sosyal ağ kurma

Mobil reklam

Yakınlık pazarlaması

Veritabanı araştırması


12.Soru

Eğitim veya tecrübe yoluyla elde edilen becerilerin kullanılmasını sağlayan birikime verilen doğru ad hangi seçenekte yer almaktadır?


Datum

Algoritma

Deneyim

Bilgi

Akıl


13.Soru

Bir bilgi ya da belgeyi İnternet ortamında yayınlanacak şekilde düzenleyen kişi ya da kuruluşlar aşağıdakilerden hangisidir?


İçerik Sağlayıcılar

Yer Sağlayıcılar

Erişim Sağlayıcılar

Toplu Kullanım Sağlayıcılar

Mobil İnternet Sağlayıcılar


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Mobil Pazarlama sınıflandırmalarındandır?

I-İtme (Push),

II-Çekme (Pull)

III-Etkileşim (Interactivity)

IV-Paylaşım (Share)


I,II

II,IV

II,III,IV

I,III,IV

I,II,III,IV


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir mobil pazarlama kampanyasında hedef pazarın ne istediğini anlama ve sunmak için kullanılacak seçeneklerden değildir?


Bürokrasi

Konumuna özgü bilgiler

Zamanında bilgi

Finansal teşvik

Bağlantı


16.Soru

Bir giyim şirketi aşağıdaki davranışlardan hangisini sergilerse etik kuralları ihlal etmiş olur?


Çok küçük üretim hatasına sahip olan ürünlerinin defolu olduğunu belirtmezse

Tüketicinin cayma hakkının olduğunun farkında olup ve bunu göz önünde bulundurursa

Satış fiyatlarını doğru olarak etiketlerde gösterirse

İndirimli fiyatı önceki fiyatından düşük olarak etikete yansıtırsa

İndirim olmayan bir ürünü indirimli gibi göstermezse


17.Soru

Mobil ile müşterileri yapılan şeyleri müşterinen bilgisine sunmak aşağıdaki dinamik mobil pazarlama adımlarından hangisidir?


Neyin çalıştığını takip etme ve gerekli düzenlemeleri yapma 

Mobil pazarlama kampanyasını başlatma ve pazarlama 

Kampanya için doğru mobil pazarlama araçlarını seçme 

Hedef pazarın istekleri ile istenen sonuçları uyumlu hâle getirme 

Hedef pazarın ne istediğini anlama ve sunma 


18.Soru

Kanunda öngörülen cezanın ağırlaştırılmış hali ile cezalandırılacak şekilde tanımlanan fiillere ne ad verilir?


Nefret söylemi

Tehdit

Nitelikli hal

Suç

Tahrik suçları


19.Soru

Mobil bannerlar aşağıdaki gruplardan hangisinde değerlendirilmektedir?


İtme

Etkileşim

Paylaşım

Çekme

Kare Kod


20.Soru

İnternet kafe, havaalanı, kafe, spor salonu gibi umuma açık yerlerde kablosuz İnternet erişimi sunulabilen sağlayıcılara ne ad verilir?


İçerik Sağlayıcılar

Erişim Sağlayıcılar

Mobil İnternet Sağlayıcılar

Yer Sağlayıcılar

Toplu Kullanım Sağlayıcılar