Kamu Diplomasisi Ve Uluslararası Halkla İlişkiler Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kullanıcıların kendi içeriklerini yaratabildikleri, zaman ve mekandan bağımsız olarak iletişim kurabildikleri ortama ne ad verilir?


Medya

 

Platform

 

Sosyal Ağ

 

Site

Web


2.Soru

Kamu diplomasisi kavramı kim tarafından literatüre kazandırılmıştır? 


Otto von Bismarck

Edmund Gullion

Winston Churchill 

Benjamin Disraeli 

Henry Kissinger 


3.Soru

Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün medyaya yönelik faaliyetleri hangi seçenekte verilmiştir?  Gazeteci heyetleri programı Uluslararası Basını Bilgilendirme Kültür ve Tanıtım Faaliyetleri


Yalnız III

Yalnız II

II ve III

I ve III

I, II ve III


4.Soru

“Gelişmekte olan ülkelerin yekdiğerine empatiyle yaklaşıp ihtiyaçları kaynaklarla eşleştirerek deneyim ve uzmanlıklarını paylaşırken birbirlerinin kalkınmalarına yardımcı olmasıyla elde edilen topyekün gelişme”ye verilen ad hangi seçenekte yer almaktadır?


Yumuşak Güç

Sert Güç

Güney-Güney İşbirliği

Hükümet Dışı Aktörler

Donör


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamu diplomasisi aracı olarak kullanılan geleneksel medya araçlarından biri değildir?


Radyo

Sinema

Televizyon

Facebook

Gazete


6.Soru

Cull’ın eski ve yeni kamu diplomasileri karşılaştırmasında ön plana çıkan hususların hangi seçenekte yer alanında eski ve yeni arasında fark yoktur?


Teknolojik ortam

 

Terminoloji

 

Ana amaç

 

Rol Yapısı

Rol Türü


7.Soru

Kamu diplomasisi için yeni medya araçlarını devlet olarak en etkin ve ilk önce kullanan ülke aşağıdakilerden hangisidir?


İngiltere

Fransa

ABD

Almanya

Çin


8.Soru

 Türk Cumhuriyetleri arasında ortak bir dil oluşturarak iletişimin geliştirilmesini amaçlayan TRT kanalı aşağıdakilerden hangisidir?


TRT Türk

TRT El Arabia

TRT Belgesel

TRT Avaz

TRT World


9.Soru

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı hangi sloganla çalışmalarını yürütmektedir?


Türkiye'yi dinliyor, dünyayı anlatıyoruz.

Dünyayı izliyor, Türkiye’yi anlatıyoruz.

Türkiye'yi izliyor, dünyayı anlatıyoruz.

Dünyayı izliyor, Türkiye'yi dinliyoruz.

Türkiye'yi dinliyor, dünyayı izliyoruz.


10.Soru

Seçeneklerden hangisi TRT bünyesinde faaliyet gösteren radyo kanallarından biri değildir?


Türkiye’nin Sesi Radyosu (TSR)

TRT Arapça

TRT Radyo 6

TRT-Vot World

TRT-Vot West


11.Soru

Türkiye’de iletişim alanında gerçekleştirilen devrimsel nitelikteki adımlar ne zaman gerçekleşmiştir?


1990 sonrası yıllarda

1980 sonrası yıllarda

1990'da

1980'de

1960 sonrası yıllarda


12.Soru

Aşağıdaki şıklardan hangisi devletlerin dış yardımlar aracılığıyla diğer devletlere uygulamak istedikleri arasında yer almaz?


Yönetmek

Yatıştırmak

Korumak

Zayıflatmak

Değiştirmek


13.Soru

Seçeneklerden hangisi YTB faaliyetlerinin çalışma alanlarından değildir?


Soydaş ve akraba topluluklar

Yurtdışı vatandaşlar

Uluslararası öğrenciler

Sivil toplum kuruluşları

Ulusal öğrenciler


14.Soru

Seçeneklerden hangisi TİKA'nın faaliyet gösterdiği sektörler arasında yer almaz?


sosyal altyapılar ve hizmetler

çoklu ve çakışan sektörler

Kültür sektörü

ekonomik altyapılar ve hizmetler

üretim sektörleri


15.Soru

Kamu diplomasisini üç kola ayıran Leonard, stratejik iletişim ve ilişki kurma işlevlerinin yanında kamu diplomasisinin üçüncü işlevini de medya ile ilişkili olacak şekilde ortaya koymuştur. Bu işleve hangi ad verilmektedir?


Yayın yönetimi

Algı yönetimi

Zaman yönetimi

Reklam yönetimi

Haber yönetimi


16.Soru

"Binyıl Kalkınma Hedefleri" kaç adet hedeften oluşmaktadır?


43

11

1000

10001

8


17.Soru

Matbuat Müdürlüğü hangi tarihte kurulmuştur?


1862

1962

2002

1923

1919


18.Soru

Dil öğrenme kamu diplomasisinin hangi uygulama alanına girer?


Kültür

Eğitim

Sanat

Spor

Teknoloji


19.Soru

Seçeneklerden hangisi Anholt'a göre devletlerin marka değerleri ile ilişkili değildir?


ihracat

yönetişim

çevre 

yatırım ve göç

kültürel miras


20.Soru

Özellikle görsel, yazılı ve işitsel paylaşımlar kamu diplomasisini mümkün kılan önemli medya türleri işlevi kazanmaktadır. Türkiye’nin kamu diplomasisi bağlamında değerlendirilebilecek en önemli adımları kuşkusuz görsel medyaya yöneliktir. Türkiye, yalnızca vatandaşlarına yönelik değil Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki farklı etnik ve dini unsurları hedefleyen icraatlara da imza atmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'ya yönelik yayın yapan bir televizyon kanaldır? 


Trt Kürdi

Trt Arapça

Trt Avaz

Trt World

Trt Asya