Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar kullanıcı arayüz tasarımında doğru bir etkileşim sağlamak için dikkat edilmesi gereken rehber ilkelerden değildir?


Kontrolü elde tutma

Benzeşik öğeleri kullanma

Önceden sezilir olma

Kullanıcı dilini kullanma

Alternatifler sunma


2.Soru

“Kullanıcı Deneyimi” ifadesi ilk olarak hangi tarihte kullanılmıştır?


1990

1971

1986

1998

2000


3.Soru

I. Zaruri

II. Haci

III. Kemali

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri İbn Haldun tarafından yapılan ihtiyaçlar sınıflandırılmasında gereksinim çeşididir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


4.Soru

İnsanın doğası gereği çevresi ile girdiği etkileşimler neticesinde çevresel uyarıcılara verdiği cevaplar ve onlardan aldığı tepkiler deneyimlerin oluşmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla deneyimin şekillendirilebilir olduğu görülerek aşağıdaki farkındalıklardan hangisi ortaya çıkar?


Deneyimin Farklılığı

Deneyimin Değişkenliği

Deneyimin Oluşumu

Deneyimin Gelişimi

Deneyimin Tasarlanması


5.Soru

Sorunun çözümüne yönelik olarak ne yapılacağı, ürün veya hizmetin işlevsel özelliklerinin ne olacağı ve içerik olarak ne sunacağı kararı kullanıcı deneyiminin hangi aşamasında alınmaktadır?


Kapsam belirleme

Yapıyı oluşturma

İskeleti oluşturma

Görselleştirme

Strateji geliştirme


6.Soru

I. Fonksiyon

II. Süreklilik

III.  Anlaşılırlık

IV. Kullanılabilirlik

V. Tekrarlanabilirlik

Yukarıdakilerden hangileri davranışsal deneyimin bileşenlerindendir?


II-III-IV

II-IV

I-III-V

III-IV

I-III-IV


7.Soru

Kullanıcının ürün/hizmet ile olan ilişkisinde 4 kritik an söz konusudur. Aşağıdakilerden hangisi bu anlardan biri olan “ilk kritik an öncesi”  ile ilgilidir?


Dikkat çekme

Fark edilme

İhtiyaç hissetme

Etkileşime girme

Kullanma


8.Soru

Kullanıcı deneyiminde kullanıcının en etkili şekilde amaca ulaşırken geçen süredeki bireysel ögelerini incelemek için kullanılan GOMS yönteminde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Amaç

İşlemci

Yöntem

Seçim kuralı

İşlev


9.Soru

Etkileşim tasarımının tanımını yapan bir kişi bu konuda geniş bir perspektif sunuyorsa hangi akımından etkilenmiş olabilir?


Teknoloji merkezli görüş

Sosyal etkileşim tasarımı görüşü

Bilişsel görüş

Davranışçı görüş

Hümanistik görüş


10.Soru

Verplank ise etkileşim tasarımını insan kullanımı için tasarım yapma olarak tanımlamaktadır. Verplank’a göre etkileşim tasarımının üç temel soruya cevap vermesi lazım. Aşağıdakilerden hangisi bu sorulardan biridir?


Nasıl hissedilir?

Niçin yapılır?

Ne biliniyor?

Neden yapılmalı?

Nasıl kazanılır?


11.Soru

Kişisel bilgisayarların yükseliş yaşadığı, kullanıcıların evlerinde bir profesyonel yardımı olmadan kendi­ baslarına bilgi­sayar kullanmaya başladıkları dönem aşağıdakilerden hangisidir?


1830–1940 dönemi

1940–1960 dönemi

1960–1980 dönemi

1980–1990 dönemi

1990–2000 dönemi


12.Soru

Bir kullanıcı uzun bir aradan sonra bir uygulamayı tekrar kullanmaya başladığında zorlanmıyorsa bu durum etkileşim tasarımının hangi özelliğinin sonucu olabilir?


Kullanıcı memnuniyetini artırma

Verimliliği artırma

Hatırlanabilirliği artırma

Öğrenilebilirliği artırma

Hata yönetimini kolaylaştırma


13.Soru

Mors Alfabesi ilk kez kim tarafından icat edilmiştir?


Alexander Graham Bell 

Thomas Edison

Nikola Tesla

Samuel Morse

Albert Einstein


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı deneyiminin belirlenmesinin firmalar için sağladığı faydalardan biri değildir?


Kârlılığı arttırıcı bir unsur olmaktadır

Ürün bakım maliyetlerini düşürmektedir

Uzun süreli değer algısı yaratır

Sürdürülebilir kullanıcı memnuniyetini sağlar

Herkes için tek bir arayüz oluşturmayı garantiler


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar kullanıcı arayüzü tasarımında doğru bir etkileşim sağlamak için rehber ilkelerden biri değildir?


Benzeşik öğeleri kullanmak

Görünürlük

Kesin ifadeler kullanmak

Önceden sezinir olmak

Affedici olma


16.Soru

Etkileşim kontrol edilme durumuna göre kaç şekilde gerçekleşebilir?


2

3

4

5

6


17.Soru

Tasarım amacına yönelik olarak hedeflenen kullanıcıların günlük yaşamlarının gözlemlenmesi ile davranışlarının ve kültürlerinin anlaşılmaya çalışıldığı araştırmalara ne ad verilir?


İlişkiler Haritası

Bağlamsal Araştırma

Etnografi

Netnografi

Kültürel Sonda


18.Soru

Ürünün kullanımının nasıl öğretileceği, bakımının nasıl yapılacağı, maliyetinin ne olacağı ve nasıl satılacağı gibi konularda tasarımcının düşünceleri aşağıdaki ölçütlerden hangisi ile ilgilidir?


Kontrol edilebilirlik

 

Değişebilir olma

 

Etkili tasarım süreci

 

İhtiyaç duyulma

Uygunluk


19.Soru

İlk e-posta kaç yılında atılmıştır?


1961

1962

1963

1964

1965


20.Soru

Kişinin öz imajı yani kendisi hakkında hissettiklerini ve düşündüklerini temel alan deneyim türü aşağıdakilerden hangisidir?


Estetik Deneyim

Yansıtıcı Deneyim

Davranışsal Deneyim

Duygusal Deneyim

Psikomotor Deneyim