Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 12 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Etkileşim tasarımı ilk kez 1980’lerde Bill Moggridge ve Bill Verplank tarafından kullanılmıştır.

II. Etkileşim tasarımı sadece sayısal teknolojilere odaklanır.

III.  Etkileşim tasarımının ilk örneği Mors alfabesidir.

IV. Etkileşim tasarımı bünyesinde pek çok disiplini barındırır.

V. Etkileşim tasarımının fikir babası Samuel Morse’tur.

Yukarıda verilen etkileşim tasarımına ilişkin ifadelerden hangileri doğrudur?


III-V

Yalnız IV

I-III-IV

III-IV

I-III-IV-V


2.Soru

İnsanın doğası gereği çevresi ile girdiği etkileşimler neticesinde çevresel uyarıcılara verdiği cevaplar ve onlardan aldığı tepkiler insanda aşağıdakilerden hangisinin oluşumunu sağlar?


Uzman bilgisi

Deneyim

Fikir

Kişilik

Kararlılık


3.Soru

İşlev, anlaşılırlık, fiziksel his ve kullanılabilirlik gibi bileşenleri olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Kullanıcı deneyimi

Yansıtıcı deneyim

Estetik deneyim

Davranışsal deneyim

Duygusal deneyim


4.Soru

İyi bir etkileşim tasarımının kullanıcı açısından en olası çıktısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Maliyetin ucuzlaması

Satın alınabilirliğin artması

Kullanım alanının yaygınlaşması

Sistemi öğrenme çabasının azalması

Sistemin kolay güncellenmesi


5.Soru

Kullanıcı deneyimi tasarımının disiplinleri göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi bilgi mimarisi disiplininin altında yer alır?


Gezinim Tasarımı

Hareket Tasarımı

Senaryo Tasarımı

Ses Tasarımı

Yazılım


6.Soru

Etkileşimin taraflar açısından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?


İnsan-İnsan

İçerik-İçerik

İçerik-Sistem

Sistem-Sistem

Kapsam-Sistem


7.Soru

Aşağıdakilerden hangileri yapı oluşturma sürecinin aşamalarıdır?


İletişim Tasarımı – Bilgi Mimarisi

İletişim Tasarımı – Arayüz Tasarımı

Arayüz Tasarımı – Bilgi Mimarisi

Etkileşim Tasarımı – Bilgi Mimarisi

İletişim Tasarımı – Etkileşim Tasarımı


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı deneyiminin belirlenmesinin firmalar için sağladığı faydalardan biri değildir?


Kârlılığı arttııcı bir unsur olmaktadır

 

Ürün bakım maliyetlerini düşürmektedir

 

Uzun süreli değer algısı yaratır

 

Sürdürülebilir kullanıcı memnuniyetini sağlar

Herkes için tek bir arayüz oluşturmayı garantiler


9.Soru

I. Kullandıktan sonra hissedilenler II. Etkileşime girme III. İhtiyaç hissetme IV. Dikkat çekme Yukarıda verilen kullanıcının ürün/hizmet ile olan ilişkisindeki 4 kritik anın yaşanma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


I - II - III - IV

III - IV - II - I

III - II - IV - I

III - IV - I - II

IV - III - II - I


10.Soru

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi’ne göre aşağıdakilerden hangisi sosyo-psikolojik gereksinimlerden biridir


Uyku

Denge

Başarı

Sağlık

Mülkiyet Güvenliği


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıda oluşturulan bir deneyim türü değildir?


Estetik

Davranışsal

Yansıtıcı

Duygusal

Ekonomik


12.Soru

Hangi tasarım anlayışında görünümden daha çok kullanıcıların ürünü nasıl kullanacaklarını anlamaya odaklanılmaktadır?


Davranışsal tasarım

Estetik tasarım

Kişisel tasarım

Ürün merkezli tasarım

Duygusal tasarım