Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Donald Norman’nın kullanıcı faaliyet döngüsünün beşinci, altıncı ve yedinci evreleri hangi ana evreyi oluşturmaktadır?


Amacın Oluşumu

Amacın Oluşumu ve Değerlendirme Aşaması

Değerlendirme Aşaması

Uygulama Aşaması

Uygulama ve Değerlendirme Aşaması


2.Soru

İki veya daha fazla katılımcı arasındaki bilgi alışverişi olarak tanımlanabilen arayüz tasarım ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


Etkileşim

Yönlendirme

Uygulanabilirlik ve Uyumluluk

Ulaşılabilirlik

Sadelik


3.Soru

“Açıkça tanımlanmış hedefleri olan, sade ve sezgisel bir arayüze sahip olmalıdır.” Bu bilgi aşağıdakilerden hangisi için söylenmiş olmalıdır?


Açık ve sade bir kullanıcı raporu

Tutarlı bir kullanıcı raporu

Başarılı bir etkileşimli tasarım

WEB tasarımı

Güvenir bir kullanıcı arayüzü


4.Soru

GPS nedir?


Küresel konumlandırma sistemi

Web tabanlı haritalama sistemi

Web tabanlı yol gösterici sistem

Küresel yol gösterici sistem

Küresel haritalama sistemi


5.Soru

Donald Norman’nın kullanıcı faaliyet döngüsünün üç ana evresi vardır. Aşağıdakilerden hangisinde bu üç ana evre verilmiştir?


Planın Hazırlanması-Uygulama Aşaması-Değerlendirme Aşaması

Amacın Oluşumu-Planın Hazırlanması-Değerlendirme Aşaması

Risklerin Belirlenmesi-Planın Hazırlanması-Değerlendirme Aşaması

Amacın Oluşumu-Uygulama Aşaması-Değerlendirme Aşaması

Risklerin Belirlenmesi-Uygulama Aşaması-Değerlendirme Aşaması


6.Soru

I. Bilgi
II. Grafik tasarım
III. Etkili sunum

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri görsel öğrenmeyi sağlayan temel faktörlerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III


7.Soru

Uygulandığı ortam fark etmeksizin çeşitli bileşenlerin daha önce bahsedilen tasarım ilkeleri doğrultusunda bir arada kullanımına ne ad verilir?


Sayfa düzeni

Renk kullanımı

Tipografi

Bilgilendirme tasarımı

Animasyon kullanımı


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde ön-yüz geliştiricilerin bilmesi gereken en temel diller doğru olarak verilmiştir?


HTML, XML ve CSS

CSS, JS ve XML

SQL, CSS ve JS

HTML, SQL ve JS

HTML, CSS ve JS


9.Soru

I. Jest

II. Kitap

III. Gazete

Yukarıdakilerden hangileri yazılı etkileşim araçlarındandır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


10.Soru

ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) tarafından “İnteraktif Sistemler İçin Kullanıcı Merkezli Tasarım” başlığı altında yayınlanan bazı standartlar ve metotlar bulunmaktadır. Buna göre kullanıcı merkezli tasarımın dört temel prensibi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu prensiplerden biridir?


Tasarım çözümleri üretmek

Kullanılan içeriği anlamak ve belirlemek

Disiplinler arası bir tasarım ekibinin bulunması

Kullanıcının ve organizasyonun gereksinimlerini belirlemek

Kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda tasarımı değerlendirmek


11.Soru

İlk bilgisayar aşağıdaki ülkelerin hangisinde ortaya çıkmıştır?


İngiltere

ABD

Rusya

Çin

Almanya


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürün ya da hizmetin kullanıcı ile bir arayüz vasıtasıyla ilişkilendiği tüm durumlar için geçerlidir?


Kullanıcı memnuniyeti

 Kullanılabilirlik

Kullanıcı deneyimi

Marka deneyimi

Müşteri deneyimi


13.Soru

1995 yılında piyasaya sürülen web tarayıcısı internet explorer hangi firma tarafından geliştirilmiştir?


Apple

Netscape

Microsoft

Linux

IBM


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde kullanıcı arayüzü tasarımı ve geliştirme süreci doğru olarak verilmiştir?


Tasarım-Uygulama-Sergileme aşaması

Tasarım-Prototip-Test ve kullanıcı değerlendirmesi

Tasarım-Prototip-Maket aşaması

Organizasyon-Prototip-Çıktı aşaması

Tasarım-Uygulama-Sunum aşaması


15.Soru

‘‘Bilgisayar ya da bilgisayar yazılımlarının insanların görebildiği, duyabildiği, dokunabildiği, konuşabildiği ya da bunların dışında anladığı veya yönlendirdiği bir parçasıdır.’’ tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Kullanıcı arayüzü

Kullanıcı faaliyeti

Masaüstü metaforu

Arayüz tasarımı

Kullanıcı girdisi


16.Soru

“Tasarımcılar, yaratıcılığa ulaşmada en iyi yöntemin ne olduğu konusunda farklı görüşlere sahiptir. Bir oturum sırasında bir başkan ve bir sekreter belirlenir. Oturumları genellikle yarım saat ile kırk beş dakika arasında sürer. Bu toplantılarda mümkün olduğunca çok fikir üretilir. Daha sonra aynı grup ya da başka bir grup, ortaya atılan fikir ve kavramların bir değerlendirmesini yapar. Ne kadar zayıf ve etkisiz olursa olsun; bütün olasılıklar gözden geçirilir. Aslında bir araya gelen, hayal güçleridir. Bu toplantılarda ortaya atılan fikir ve kavramların saçma ya da konu ile bağlantılı olup olmaması hiç önemli değildir. Akla gelen her şey, değerlendirilmek üzere ortaya konulur.” Bu açıklama hangi yaratıcı yöntemi ifade etmektedir?


Dikey ve Kapsamlı Düşünme Yöntemi

 

Kuluçka Aşaması

 

Sentez Aşaması

 

Görsel İncelemeler Aşaması

Beyin Fırtınası.


17.Soru

Web 3.0 teknolojisinin içeriği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Kişiselleştirme-Yapay zeka-Hareketlilik

Kişiselleştirme- Yapay zeka- Özgünlük

Hareketlilik-Özgünlük- Yapay zeka

Özgünlük-Kişiselleştirme-Hareketlilik

Hızlılık-Güvenirlilik-Şeffaflık


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi web sayfalarında Java dilini kullanarak dinamik web sayfaları oluşturmayı sağlayan bir Java teknolojisidir?


PHP

JSP

ASP

XML

SQL


19.Soru

GPS nedir?


Küresel konumlandırma sistemi

Web tabanlı haritalama sistemi

Web tabanlı yol gösterici sistem

Küresel yol gösterici sistem

Küresel haritalama sistemi


20.Soru

Bir projenin amacını, kapsamını, belge organizasyonunu, katılımcıları, terimleri ve tanımlarının açıklandığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?


Tasarıma gelen bakış

Uygulama Planı

İçindekiler ve giriş

Tasarım özellikleri

Kurallar