Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 17 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Tasarımcı, bir problemin çözümüne belirli bir zaman ayırdıktan sonra, dikkatini bir süre için başka bir konuya yöneltir. Bu aşamada bilinçaltı, problem üzerinde çalışmaya devam eder. Bu, bir konu üzerinde yoğunlaşmanın getirdiği tekdüzelikten ve kısırdöngüden bir tür kurtulma çabasıdır.” Bu açıklama hangi yaratıcı yöntemi ifade etmektedir?


Kuluçka Aşaması

Not Alma Aşaması

Sentez Aşaması

Dikey ve Kapsamlı Düşünme Yöntemi

Beyin Fırtınası Aşaması


2.Soru

Bilgisayar kullanıcı arayüzü tasarımında doğru bir etkileşim sağlamak için çeşitli rehber ilkeler kullanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


Kullanıcının Ön Bilgilerinden Farklı Tasarımlar Yapma: Yazılım işlevleri için alışılagelmiş yöntemler, simgeler, düğmeler ve sözcükler kullanılmamalı değiştirilerek dikkat çekmesi sağlanmalıdır.

Önceden Sezinilir Olma: Hatırla ve tıkla yerine algıla ve tıkla yaklaşımı kullanılmalıdır.

İpuçları Kullanma: İyi bir etkileşim mümkün olan en az yardımla gerçekleşmelidir ve kullanıcının yanlış yapmaması için uyarıcı mesajlar kullanılmalıdır.

Affedici Olma: Tasarımcı, kullanıcı hata yaptığı zaman affedici olacak önlemler almalıdır. Örneğin rota içinde yol kaybedildiğinde çıkış noktalarının neler olacağını söyleyen yardımlar yapılmalıdır.

Kontrolü Kullanıcıya Bırakma: Ürünün rahat kullanılabilmesi için her kullanıcının kendi tercihlerne hitap eden ayarlar bulunmalıdır.


3.Soru

Aşağıdaki durumların hangisinde insan-makine etkileşiminden söz edilemez?


Bilgisayara veri girme

Bilgisayardan veri alma

Fırını programlama

Yüz tanıma sistemlerini kullanma

Buzdolabını kullanma


4.Soru

 Kullanıcı arayüzü döngüsünün soru işareti yerine gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Amacın oluşturulması

Giriş değerleri

Ürün Değerleri

Sonucun Oluşturulması

Uygulamanın değerlendirilmesi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tasarımcı Chip ve Dan Heath kullanıcının zihninde deneyimi, sayfa ya da uygulamaya bağlı kılacak altı “bağlılık” ilkesinden biri değildir?


Umulmadık Durumlar

Komplike

Güvenilirlik

Somutluk

Hikâyeler


6.Soru

Tasarım gerçekleştiren, geliştiren, tasarım stratejisi oluşturan, ürün üzerindeki etkileşimli ögeleri belirleyen kişiye ne denir?


Kullanıcı Arayüz Tasarımcısı

Etkileşimli Tasarımcı

Programcı

WEB Tasarımcısı

Görsel Tasarım Uzmanı


7.Soru

 Aşağıdakilerden hangisi Gestalt ilkelerinden birisi değildir?


Yakınlık

Benzerlik

Devamlılık

Şekil-zemin ilişkisi

Renk kullanımı


8.Soru

Kullanıcı deneyimi tasarım sürecinde hangi adım etkileşim tasarımı adımından önce gerçekleştirilmelidir?


Görsel tasarım

Gezinim tasarımı

Bilgi tasarımı

Bilgi mimarisinin yapılandırılması

Arayüz tasarımı


9.Soru

Kullanıcı arayüzü tasarımı konsepti ilk olarak kim tarafından ve kaç yılında ortaya atılmıştır?


Douglas Engelbart-1945

Vannervar Bush-1968

Donald Norman-1979

Douglas Engelbart-1968

Vannervar Bush-1945


10.Soru

İyi bir kullanıcı arayüzüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


İyi bir kullanıcı ara yüzü yalındır. Başarılı bir arayüz sayesinde kullanıcı bilgisayarı ile istediği işlemleri gerçekleştirirken arka planda çalışan sistemin varlığını unutur ve ihtiyacı olan önemli parçaları kolayca görür.

İyi bir kullanıcı arayüzü kolay, doğal ve cazip etkileşim özellikleri ile teşvik edicidir.

İyi bir kullanıcı ara yüzü yapılması istenen işleme kısa sürede ulaşılmasını sağlar. Yani zamandan tasaruf sağlar.

İyi bir kullanıcı arayüzü tasarlamanın önemli oluşu yalnızca estetik kaygılar gözetilmesinden kaynaklanır.

Etkili ve iyi tasarlanmış bir arayüz tasarımı pek çok farklı alanın anlaşılmasını gerektirir. Örneğin, bizler nasıl görürüz, nasıl algılarız ya da nasıl düşünürüz?


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıya ait psikolojik değişkenlerden biridir?


Yaşı

Boyu

Tutumu

Geliri

Cnsiyeti


12.Soru

Sistemin bilgi mimarisinin oluşturulması ve etkileşim tasarımının yapılması işlemleri kullanıcı deneyiminin hangi aşamasında yapılır?


Strateji geliştirme

Kapsam belirleme

İskeleti oluşturma

Yapıyı oluşturma

Görselleştirme


13.Soru

I. Tasarımı gerçekleştirir.

II. Var olan tasarımı geliştir.

III. asarım stratejisi oluşturur.

IV. Bireysel çalışır.

V. Ürün üzerindeki etkileşimli öğeleri belirler.

Yukarıdakilerden hangileri etkileşimli tasarımcı açısından doğrudur? 


I ve II

I ve III

II ve III

I, II, III, V

IV


14.Soru

I. Farklı izleyiciler için ortak ihtiyaçları ve hedefleri kurarlar.

II. Bir tasarımcı yeni bir özellik eklemeye ihtiyaç duyuyorsa, faydasını değerlendirmek için kullanıcı karakterine başvurabilir.

III. Kullanıcı karakteri üretim sürecini hızlandırabilir, örneğin, farklı kullanıcıları hedefleyebilir, dolayısıyla çocuk ve ebeveynleri amaçlayan bir proje gençler ya da yaşlılar için farklı olabilir.

IV. Kullanıcı karakteri potansiyel olarak ekip geliştirme sürecini yanlış yönlendirebilecek kullanıcıların anlayışında yapay anlamda yol gösterir.

V. Kullanıcı karakterleri yararlı bir değerlendirme rehberi olabilir; tasarımcılar yoğun kullanılabilirlik testinden kaçınmak için kullanıcı karakterlerine başvurabilir.

Yukarıdakilerden hangileri kullanıcı karakterinin pozitif yönleridir?


I, II, III, V

IV, V, II

I, II, IV

I, IV, V

IV


15.Soru

Aşağıdaki tasarım ilkelerinden hangisi tekrar eden elemanlar tarafından yaratılan bir motifi tanımlar?


Denge

Vurgu

Ritim

Hiyerarşi

Bütünlük


16.Soru

Turuncu rengi aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?


Tutku

Cesaret

Maneviyat

Saflık

Uygarlık


17.Soru

Web sayfasında yer alan ve fareyle üzerine gelindiğinde değişen bir düğme veya görüntüye ne ad verilir?


Akıllı nesne

RAW

HTML

Photoshop

Rollover