Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı karakterinin pozitif yönlerinden biri değildir?


Karakterler hayali ve yapaydır

Farklı izleyiciler için ortak ihtiyaç ve hedefleri kurarlar

Yeni özelliğin testi için kullanılabilir

Üretim sürecini hızlandırabilir

Yararlı bir değerlendirme rehberi olabilir


2.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi wireframe kavramı ile ilgili doğru olarak ifade edilmiştir?


Bitmiş tasarım ögelerini içerir

Tasarımın nasıl olacağı hakkında yönlendirme yapar

İşlevler hakkında bilgi verir

Renkli ve görsel tasarımlar barındırır

İki boyutlu çizimlerdir


3.Soru

İnternet kullanıcılarının web programlama dillerini bilmelerine gerek olmadan kendilerine özel web siteleri hazırlamalarını, bilgi paylaşmalarını, site ziyaretçileriyle etkileşime girmelerini sağlayan teknolojiye ne ad verilir?


Web 1.0

Web 2.0

HTML 1.0

HTML 2.0

HTML 3.2


4.Soru

‘‘Tek satır kod yazmadan, projenin kurgusu ve işlevselliği hakkında hem yazılımcıya hem de müşteriye fikir sahibi olma imkânı sağlayan proje ön hazırlık aşamasıdır.” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Tasarıma Genel Bakış

Tel Kafes

Uygulama Planı

Kurallar

Varsayımlar ve Stüdyo Kısıtlamaları


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi arayüz tasarımının ilkelerinden değildir?


Uygulanabilirlik ve Uyum

Tutarlılık

Kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi

Ekran kontrolleri ve yönlendirme

Güvenilirlik


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde kullanıcı arayüzü tasarımı ve geliştirme süreci doğru olarak verilmiştir?


Tasarım-Uygulama-Sergileme aşaması

Tasarım-Prototip-Test ve kullanıcı değerlendirmesi

Tasarım-Prototip-Maket aşaması

Organizasyon-Prototip-Çıktı aşaması

Tasarım-Uygulama-Sunum aşaması


7.Soru

Bilgi ya da verilerin çizelge ve grafikler gibi görsel unsurlarla oluşturulan sunuma ne ad verilir?


Veri görselleştirme

Piktogram

İdeogram

Grafik

İkonografi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Chip ve Dan Heath’ın kullanıcının zihninde deneyimi bağlı kılacak prensipleri arasında yer almaz?


Güvenilirlik

Umulmadık Durumlar

Makaleler

Hikâyeler

Duygular


9.Soru

“Bebek Ördek Sendromu”, bir sisteme alışan kullanıcıların, buna benzer işe yarayan diğer sistemlere sürekli karşılaştırması durumudur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu sendroma örnek olarak gösterilemez?


Linux işletim sistemine alışmış bir kullanıcı, diğer işletim sistemlerini reddetmesi.

Microsof Word’ü öğrenmiş biri benzer bir program olan WordPerfect’i pek kullanmaması.

 Sitede yer alan yorum ve geribildirim alanları.

Q klavye kullananların F klavyeyi tercih etmemesi

Youtube ile alıştıkları özellikleri diğer video sitelerinden de bekleme düşüncesi


10.Soru

Etkileşimli tasarımın merkezindeki kavram nedir?


Kullanıcı

Teknoloji

Konuşma

Tasarım

Faydacılık


11.Soru

I. Farklı izleyiciler için ortak ihtiyaçları ve hedefleri akurarlar.

II. Bir tasarımcı yeni bir özellik eklemeye ihtiyaç duyuyorsa, faydasını değerlendirmek için kullanıcı karakterine başvurabilir.

III. Kullanıcı karakteri üretim sürecini hızlandırabilir, örneğin, farklı kullanıcıları hedefleyebilir, dolayısıyla çocuk ve ebeveynleri amaçlayan bir proje gençler ya da yaşlılar için farklı olabilir.

IV. Kullanıcı karakteri potansiyel olarak ekip geliştirme sürecini yanlış yönlendirebilecek kullanıcıların anlayışında yapay anlamda yol gösterir.

V. Kullanıcı karakterleri yararlı bir değerlendirme rehberi olabilir; tasarımcılar yoğun kullanılabilirlik testinden kaçınmak için kullanıcı karakterlerine başvurabilir.

Yukarıdakilerden hangileri kullanıcı karakterinin pozitif yönleridir?


I, II, III, V

IV, V, II

I, II, IV

I, IV, V

IV


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkileşimli tasarım için her zaman kullanılabilecek bir kavramdır?


Başarılı olması

Güvenli olması

Açık ve net olması

İhtiyaçları karşılaması

Güncelliğini koruması


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Web tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?


Düşük Maliyet

Müşteri Analizi

Renk Seçimi

Özgün Tasarım

Taslak Oluşturma


14.Soru

Günümüzde kullandığımız bilgisayar dışındaki elektronik cihazların bilgisayar özellikleri gösteriyor olması aşağıdaki kavramların hangisiyle ifade edilmektedir?


Etkileşim

Yaygın bilişim

Teknoloji

Tasarım

Kullanım


15.Soru

I. Görsel tasarımı oluşturma

II. Strateji geliştirme

III.  Kapsamı belirleme

III. İskeleti oluşturma

IV. Yapıyı oluşturma

Kullanıcı deneyimi tasarım süreci dikkate alındığında yukarıda verilen bileşenlerin soyuttan somuta doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


I-II-III-IV-V

II-III-IV-V-I

III-II-IV-V-I

II-III-V-IV-I

III-II-V-IV-I


16.Soru

Web 3.0 teknolojisinin içeriği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Kişiselleştirme-Yapay zeka-Hareketlilik

Kişiselleştirme- Yapay zeka- Özgünlük

Hareketlilik-Özgünlük- Yapay zeka

Özgünlük-Kişiselleştirme-Hareketlilik

Hızlılık-Güvenilirlilik-Şeffaflık


17.Soru

Uygulandığı ortam fark etmeksizin çeşitli bileşenlerin daha önce bahsedilen tasarım ilkeleri doğrultusunda bir arada kullanımına ne ad verilir?


Sayfa düzeni

 

Renk kullanımı

 

Tipografi

 

Bilgilendirme tasarımı

Animasyon kullanımı


18.Soru

Kullanıcı deneyimi tasarımı aşağıda verilen sorularında hangisinde dönüşüm yaratmıştır?


Neden tasarlıyoruz? – niye tasarlıyoruz?

Ne için tasarlıyoruz? – kim için tasarlıyoruz?

Ze zaman tasarlıyoruz – neden tasarlıyoruz?

Kime tasarlıyoruz? – neden tasarlıyoruz?

Kime tasarlıyoruz? – nasıl tasarlıyoruz?


19.Soru

Bir web sayfasında alışveriş yaparken web sayfasının yazılım kodlarından bizi soyutlayan ve arka planda kodların nasıl çalıştığı hakkında bilgi sahibi olmamızı gerektirmeyen yapı aşağıdakilerden hangisidir?


Kullanıcı Deneyimi

Görsel Tasarım

Kullanıcı Arayüzü

Etkileşim Tasarımı

Web Tasarımı


20.Soru

İkonlar temsil etme biçimleri açısından farklı tanımlamalara sahip olabilirler. Aşağıdakilerden hangisi bu tanımlamalardan biri değildir?


Benzeşim

Sembolik

Örnek/Model

İdeogram

Rastlantısal