Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir web sayfasında alışveriş yaparken web sayfasının yazılım kodlarından bizi soyutlayan ve arka planda kodların nasıl çalıştığı hakkında bilgi sahibi olmamızı gerektirmeyen yapı aşağıdakilerden hangisidir?


Kullanıcı Deneyimi

Görsel Tasarım

Kullanıcı Arayüzü

Etkileşim Tasarımı

Web Tasarımı


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi grafik tasarımında kullanılan kavramlardan biri değildir?


Nokta

Çizgi

Yön

Doku

Ton


3.Soru

I. Sürekli gelişen teknolojiye kullanıcı temelli bir yaklaşımla ayak uydurmaya çalışmak

II. Tasarımcının büyük bir sorumluluğa sahip olması

III. Dikkate alınması gereken çok fazla değişkenin ol- ması

IV. Sembollerin metinlere göre çok daha hızlı ve doğru bir şekilde algılanabilmesi

V. Kullanıcıların sistemi kullanırken yaşadığı kaygının azalması

Yukarıdakilerden hangileri grafiksel arayüz tasarımlarının avantajları arasında yer alır?


I, II

II, III, IV

I, IV

I, II, III

IV, V


4.Soru

İçeriğinde başlangıç tasarım örnekleri, taslak çizimler, karakterler ve senaryolar bulunan tasarım belgesi özelliği hangisidir?


Uygulama Planı

Proje Mimarisi

Testler ve Kullanılabilirlik

Tel Kafes

Tasarım Özellikleri


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Chip ve Dan Heath’ın kullanıcının zihninde deneyimi bağlı kılacak prensipleri arasında yer almaz?


Somutluk

Geçerlilik

Duygular

 Güvenilirlik

 Hikâyeler


6.Soru

Açık ve mantıksal bir çizgi izleyen ve alışılmış olana etkili ve mantıklı bir çözüm bulma yöntemi aşağıdakilerden hangi seçenekte verilmiştir?


Dikey düşünme yöntemi

Beyin fırtınası aşaması

Kuluçka aşaması

Not alma aşaması

Sentez aşaması


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insanlar arası etkileşimin gerçekleşme yollarından biridir?


Sözlü

Sezgisel

Zihinsel

Duygusal

İçgüdüsel


8.Soru

I. Etkileşim tasarımı, öğrenilebilirliği arttırır.

II. Etkileşim tasarımı, hatırlanabilirliği arttırır.

III.  Etkileşim tasarımı, kullanıcı memnuniyetini arttırır.

IV. Etkileşim tasarımı, sistem hatalarının yönetimini kolaylaştırır.

V. Etkileşim tasarımı, verimliliği arttırır.

Etkileşim tasarımının önemine ilişkin yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


I-II-III

II-III-V

II-IV

II-III-IV-V

I-II-III-IV-V


9.Soru

Apple şirketinin 1997 yılında piyasaya sürdüğü işletim sistemlerinden hangisinde firma arayüzünde üç boyutlu görünüme sahip pencereler kullanmıştır?


Os X 10.0

Macintosh

Macintosh II

MacOs 8.0

Os X Yosemite


10.Soru

Kullanıcı arayüzü içerisindeki metinlerin, mümkün olduğunca anlaşılır olması ve kullanıcıların uzun metinler okumak zorunda bırakılmamasına dikkat edilmelidir. İyi okuyucu olarak nitelendirebileceğimiz kullanıcıların dahi uzun metinleri okumayı tercih etmedikleri görülmüştür. Arayüz içerisindeki metinleri yalnızca gerekli bilgilendirme alanları içerisinde kullanmanın etkileşim süreci açısından önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Kullanıcı odaklı bir arayüz tasarımı oluşturabilmek için metin kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu noktalardan biri değildir?


Metin kullanımı mümkün olduğunca azaltılmalıdır

Sistemin geliştirilmesi için ödeme yapan müşteri veya organizasyon

Paragraflar kısa tutulmalı ve her bir paragrafa bir düşünceye yer verilmelidir.

Profesyonel bir imaj yaratmak adına sıkıcı olmak yerine, çekici ve kişiye özel olmak daha faydalı olabilir.

İllüstrasyon ve görsel kullanımına önem verilerek daha okunabilir metin alanları
yaratılabilir


11.Soru

Donald Norman’nın kullanıcı faaliyet döngüsünün beşinci, altıncı ve yedinci evreleri hangi ana evreyi oluşturmaktadır?


Amacın Oluşumu

Amacın Oluşumu ve Değerlendirme Aşaması

Değerlendirme Aşaması

Uygulama Aşaması

Uygulama ve Değerlendirme Aşaması


12.Soru

Küçüktür ve büyüktür işaretleri arasına yazılan HTML komutlarına ne ad verilir?


Arayüz

Ölçek

Satır

Ayraç

Etiket


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi web grafik tasarım ve geliştirme araçlarından biri değildir?


Photoshop

Browser

Fireworks

Flash

Dreamweaver


14.Soru

Aşağıdkilerden hangisi Apple şirketinin 1987 yılında piyasaya sürdüğü ve firmanın ilk renkli grafiklere sahip bilgisayarının ismidir?


UNIX

NeXTStep

Apple Lisa

Xerox Star

Macintosh II


15.Soru

Çevrimiçi alışveriş sitelerinden birinde kullanılan alışveriş sepeti kavramı, arayüz tasarımının anlaşılabilir olması için hangi araçtan faydalanıldığını gösterir?


Sadelik

Sistem fonksiyonu

Metafor

Metin

Tutarlılık


16.Soru

Microsoft firması Widows 1.0 adlı işletim sistemini hangi tarihte piyasaya sürmüştür?


1984

1973

1985

1980

1983


17.Soru

Kullanıcının ürün/hizmet ile olan ilişkisinde dört kritik an söz konusudur. Bunlardan ilki hangisidir?


Fark edilme/dikkat çekme

İhtiyaç hissetme

Kullanım öncesi hissettirdikleri

Kullanma/etkileşime girme

Kullandıktan sonra hissettirdikleri


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi grafik tasarımcının renk seçiminde dikkate alması gereken unsurlardan değildir?


Rengin kültürel çağrışımı

Hedef kitlenin renk tercihi

Firma ya da ürünün karakteri

Hedef kitlenin bütçesi

Tasarımdaki yaklaşım biçimi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı faaliyet döngüsünün üç ana evreleri doğru verilmiştir?


Amacın oluşumu, Çıktı aşaması, Çıktının yorumlanması

ı

Amacın oluşumu, Uygulama aşaması, Çıktı aşaması

Amacın oluşumu, Değerlendirme aşaması, Çıktının yorumlanması

Amacın oluşumu, Çıktı aşaması, Değerlendirme aşaması                             

Amacın oluşumu, Uygulama aşaması, Değerlendirme aşamas


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Photoshop ile yapılabilecekler arasında değildir?


Özgün tasarımlar oluşturma

Fotoğraf işleme

Video işleme

Negatif işleme

Program geliştirme