Kurumsal İletişim Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 16 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İç ve dış hedef kitlelerle kurum arasında uzun vadeli ve sağlıklı bir uyum, anlayış ve işbirliğini sağlayarak kurum itibarına katkı sağlamayı amaçlayan kavram hangisidir?


Kurumsal iletişim

Kurumsal Denetim

Kurum İtibari

Stratejik Yönetim

Örgütsel Faliyet


2.Soru

Merkezileşme ve önderlik tatmini çok az, haberleşme kanalı sayısı ve kişisel ve grup tatmini çok yüksek olan kurumsal iletişim ağ modeli aşağıdakilerden hangisidir? 


Merkezi model

Y modeli

Zincir modeli

Dairesel model

Serbest model


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri "Sözlü İletişim Araçları" dışında kalır?

I) Telekonferans

II) Görüşme ve Toplantılar

III) Konferans ve Seminerler

IV) Telefonla Görüşme

V) Şenlik ve Festivaller


I ve IV

II ve V

II-III ve IV

I ve V

Yalnız V


4.Soru

Çalışanlara planı hatırlatmak için kurum içi iletişim araçlarından hangisi kullanılabilir?


Plastik bilgi kartları

Broşürler

Dosya

Posterler

Toplantı için yazılı iletişim materyalleri


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun kim olduğunu, ne yaptığını ve nasıl yaptığını yansıtır?


Kurum misyonu

Kurum vizyonu

Kurum imajı

Kurum kimliği

Kurum kültürü


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimi engelleyen faktörlerden biri değildir?


Hedef grup engelleri

Kişisel faktörler

Fiziksel ve teknik faktörler

Dil engelleri

Zaman engeli


7.Soru

“……………… iletişim, mesajın aktarım sürecinde daha çok görme duyusunca gerçekleştirilen bir iletişim şekli olarak tanımlanabilir. …………… iletişim ise; tasarlanan görüntülerle oluşturulan iletilerin paylaşımı başka şeklinde tanımlanmaktadır.”

Yukarıda boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?


Grafik/Görsel

Görsel/Grafik

Sözsüz/Görsel

Sözsüz/ Grafik

Görsel/Sözsüz


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim düzeyleri arasında yer almaz?


Makro Düzey Strateji

Mikro Düzey Strateji

Kurumsal Düzey Strateji  

Şirket / İşletme Birimi Strateji

Operasyonel Strateji


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi baskı amaçlı görsel kimlik çalışmalarından biridir?


Antetli kağıt

Android tabanlı uygulamalar

Web sitesi

Windows tabanlı uygulamalar

Televizyon reklamı


10.Soru

Kuruluşun gelişmesi ve ortaya çıkışı için kuruluş¸ yönetimi tarafından arzulanan ve çabalanan hedef düşüncelerini ve işletme temellerini kapsayan, yazılı veya sözlü biçimde ortaya çıkabilen, bir kuruluşun kendisi hakkındaki temel düşüncelerine ne isim verilir?


Kurumsal davranış

Kurumsal felsefe

Kurumsal dizayn

Kurumsal anlayış

Kurumsal iklim


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsallaşmış işletmelerinin özelliklerinden biri değildir?


Stratejik planlama

İnsan kaynakları uygulamalarına sahip olma

Bilgi sistemine sahip olma

Diğer işletmelerle benzer kimlik yapısına sahip olma

Örgüt kültürüne sahip olma


12.Soru

Web renkleri oluşturmak için web sayfası tasarımında kullanılan program kod sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


CMYK

RGB

Pantone

HEX

HTML


13.Soru

Belirli amaçları gerçekleştirebilmek için planlama, örgütleme, yöneltme ve denetim süreçleri vasıtasıyla kaynakların koordineli bir biçimde kullanılabilmesine ne ad verilir?


Kurum

 

Kurumsallaşma

Yönetim

Yönetişim

Etkileşim


14.Soru

Genellikle dört analitik evreden oluşan ve SWOT analizinin kullanıldığı stratejik plan yönetim süreci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Mevcut İş ve Misyonun Tanımlanması

Misyonun Hedeflere Dönüştürülmesi

İç ve Dış Çevre Analizleri

Stratejilerin Belirlenmesi

Performans Değerlendirmesi


15.Soru

Stratejilerin eyleme dönüştürüldüğü strateji düzeyi hangisidir?


Makro düzey

Kurumsal düzey

Operasyonel düzey

Fonksiyonel düzey

Şirket/işletme birimi düzeyi


16.Soru

''Organizasyon paydaşları tarafından nasıl görünüyor?'' ya da ''Paydaşların beklentileri neler?'' gibi sorulara yanıt arayan ve organizasyonun imajının geliştirilmesi, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi gibi konuların öne çıktığı stratejik yönetim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir? 


Operasyonel strateji 

Kurumsal düzey strateji 

Makro düzey strateji 

Mikro düzey strateji 

Fonksiyonel/işlevsel strateji