Kurumsal İletişim Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. İtibar bir farkındalık durumudur.
  2. İtibar bir değerlendirmedir.
  3. Kurumlar için öncelikli değildir.
  4. İtibar bir değerdir.
  5. Tek bir paydaşın zihninde olumlu imaja sahip olmak kuvvetli bir itibar için yeterlidir.
  6. Sadece hedef kitle zihninde olumlu imaja sahip olmak kuvvetli bir itibar için yeterlidir.

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kurumsal itibarın şekillendiği boyutları ifade etmektedir?


I-II-V

II-III-IV-V

I-II-IV

I-II-III-IV-VI

I-II-III-IV-V-VI


2.Soru

Kuruluş ya da firmanın kendi görsel kimliğinin arka planda ama ürün ve hizmet kalemlerinin markaların görsel kimlikleri ön planda olduğu kimlik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Markalaşmış kimlik

Destekli kimlik

Yan kimlik

Bütünsel kimlik

Güncel kimlik


3.Soru

İletişim ağlarının genişlemesiyle birlikte dünyanın bir köy haline geleceğini ifade eden Marshall McLuhan aşağıdaki kavramlardan hangisini ortaya koymuştur?


Sosyal paylaşım

Yeni medya

Kurumsal iletişim 

Küresel köy 

Sosyal ağ


4.Soru

I. Yabancı yatırımcı

II. Medya

III. Rakipler

IV. Hükümet

Yukarıdakilerden hangileri kurumun çevresi veya paydaşlarındandır?


Yalnız II

II ve III

III ve IV

II ve IV

I ve III


5.Soru

 Yukarıdaki görsel "Görsel kimlik unsurlarından" hangisi ile ilgilidir? 


Bütünsel kimlik

Tek çeşit kimlik

Destekli kimlik

Markalaşmış kimlik

Dijital kimlik


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün özelliklerinden biri değildir?


Kültür öğrenilebilir.

Kurum kültürü homojendir.

Kültür kısmen bilinçsizce oluşur.

Yaygın olarak kabul gören değer ve tutumlardan oluşur.

Kültür bir kurumun hem girdisi hem de çıktısıdır.


7.Soru

Jack Dorsey tarafından kurulan sosyal paylaşım sitesi hangisidir?


Facebook

Instagram

Picasa

Twitter

Tinder


8.Soru

İlk sosyal ağ sitesi kaç yılında kurulmuştur?


2005

1990

2000

1997

1990


9.Soru

Üniversitenin toplumdaki rolünün ne olduğunu sorgulayan üniversite yönetimi hangi strateji düzeyinde bir çalışma yapıyordur?


makro düzey strateji

kurumsal düzey strateji

şirket/ işletme birimi stratejisi

fonksiyonel strateji

operasyonel stratejiler


10.Soru

Teknik bilgi gerektirmeden, kendi istedikleri şeyleri, kendi istedikleri şekilde yazan insanların oluşturabildikleri, günlüğe benzeyen web sitelerine ne ad verilmektedir?


Sosyal Ağ

Blog

Micro Blog

Profesyonel Mesleki Ağlar

Fotoğraf paylaşımı


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun faaliyetlerinde izlediği temel ilkeler, düşünsel modeller, değerler ve ahlaki kuralların toplamıdır?


Kurum vizyonu

Kurumsal Görünüm

Kurum felsefesi

Kurumsal iletişim

Kurum davranışı


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi merkezileşme derecesi en yüksek ikinci sıradaki grup iletişim modelini oluşturmaktadır?


Zincir Modeli

Serbest Model

Y Modeli

Dairesel Model

Merkezi Model


13.Soru

I. RGB

II. HEX

III. CMYK

IV. Logotype

V. Pantone

Yukarıdaki ifadelerden hangileri bilgisayarlı grafik tasarımda kullanılan renk sistemlerinden değildir?


I, III ve IV

II ve III

Yalnız IV

II ve V

II, IV ve V


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimde kullanılan yazılı iletişim araçlarından biri değildir?


Kurum Gazetesi ve Dergisi

Broşür, Bülten ve El Kitapçıkları

Afişler ve Pankartlar

İlan (Duyuru) Panoları

Görüşme ve Toplantılar


15.Soru

Stratejik planlama yapısı, kapsamı, vadesi ve süreci açısından diğer planlardan daha farklı özellikler taşır bu özelliklerin en önemlisi nedir?


Plansız Olması

Kısa Vadeli Olması

Orta Vadeli Olması

Uzun Vadeli olması

Anlık Olması


16.Soru

Literatürde yer alan strateji tanımları kaç ana grupta kümelenmiştir?


3

4

5

7

10


17.Soru

Kurumsal itibarın yönetilmesi için öncelikle kurum le ilgili hangi tespitlerin yapılması gerekmektedir?


Kurum kimliği, imajı ve itibarı

İsimler, göstergeler

Toplumsal imaj, yatırımcı imajı

Tüketici imajı, çalışan imajı

Finansal performans, vizyon, liderlik


18.Soru

"Sosyal sorumluluk, sosyal amaçları desteklemek ve kurumsal sosyal sorumluluk yükümlülüklerini tamamlamak için bir kurum tarafından üstlenilmiş büyük çaplı faaliyetlerdir." tanımı kime aittir?


Robert J. Wood

Howard Bowen

Kotler ve Lee

Keith Davis

Rachel Caron


19.Soru

Kurumlar kısa sürede benzerlerinden farklılaşarak çok daha olumlu bir imaja sahip olmaları için öncelikle hangi uygulamaları gerçekleştirirse başarılı olur?


Ürettikleri ürün veya sundukları hizmetin kalitesi

İş etiği

Sosyal sorumluluk projeleri

Hesap verilebilirlik

Reklam ve Pazarlama


20.Soru

Bir kurumun, bir markanın adını, görsel tasarımını, iç ve dış dizaynını, kurumsal davranışını ve vizyonunu göstermesine ne ad verilir?


Kurum kültürü

Kurum işlevi

Kurum kimliği

Kurum görevi

Kurum yapısı