Kurumsal İletişim Final 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1000 adet üzerinde renk içeren ve grafik tasarımcılar ve matbaacılar için baskı sürecinde hatasız sonuç almayı sağlayan renk sistemidir?


Pantone

RGB

CMYK

Web renkleri

HTML renk kodları


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim ilerleyişini anlatan bir cümle değildir?


Kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarına ulaşmak

Çeşitli analizler yapmak

En uygun alternatifi seçerek yol haritası belirlemek

Plan dahilinde uygulamaya koymak

Yönetme sürecini tartışmak


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kurumsal Marka ve Ürün Markaları arasındaki farklardan biridir?


Anlamlı ve olumlu kurumsal itibar elde edilmesi

Markalama çabası üzerinde odaklanmanın üründen kuruma kayması

Güvenin oluşturulması ve sürdürülmesi

Sahip olunması arzu edilen imajın açıkça belirlenmesi

Medya tercihlerinde imaja göre hareket edilmesi


4.Soru

Genel olarak bakıldığında “imge” kelimesinin içeriğinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Algılama

Hayal etme

Düşünme 

Görsellik 

Maddiyat


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kurumların Twitter kullanımında dikkat etmesi gereken unsurlardan biri değildir?


Profilde, mutlaka kurum ile ilgili sembol ya da logo kullanılmalıdır.

Hesapta faaliyet alanı, misyon, vizyon, referanslar ve müşteri görüşleri yer almalıdır.

Paylaşımlarda kurum kendini tanıttıktan sonra, kampanya ve duyurulara yer vermelidir.

Takipçilerin çok olması için paylaşımların sıkıcı olmaması gerekir.

Hesapta yapılan paylaşımların hedef ve amaçları olmalı belirli periotlarda paylaşılmalıdır.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kimliğinin en önemli içsel hedefidir?


Çalışanların kurumla bütünleşmesine yardımcı olmak

Kurumun ortak amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasını sağlamak

Çalışanların motivasyonlarını üst düzeye çıkarmak

Kurum adına kamuoyunda güzel bir izlenim bırakmak

Marka güvenliğini sağlamak


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temel yönetim süreçlerinden biri değildir


Planlama

Örgütleme

Yöneltme 

Değerlendirme 

Denetim 


8.Soru

1943 yılında Robert Wood Johnson tarafından “Credo” olarak adlandırılan bildiri Hangi kitleye sunulmuştur?


Johnson & Johnson Şirketi’ nin paydaşlarına 

Johnson & Johnsan Şirketi’ nin paydaşlarına 

Johnsun & Johnsun Şirketi’ nin paydaşlarına 

Jöhnson & Jöhnson Şirketi’ nin paydaşlarına 

Herhangi bir kitleye sunulmamış gizli tutulmuştur


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal pazarlama yaklaşımının avantajlarından biridir?


Güçlü ve dikkat çekici kurumsal markalar
oluşturmak aracılığıyla hissedar ve paydaşların
oluşturulması

Hoşgörünün kaybedilmemesi

Bir olaya yapılacak destekle sahip olunan
imajın uyumlu hâle getirilmesi

Ünlü (şöhretli) bir sözcünün hem faydalı
hem de zararlı olabileceğinin göz ardı edilmemesi

Medya tercihlerinde imaja göre hareket
edilmesi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun paydaşlarından biri değildir?


Aynı pazarda yer alan firmalar

Ürün ve hizmeti satın alan müşteriler

Ürün ve hizmeti sağlayan tedarikçiler

Kurumun içinde faaliyet gösterilen toplum

Hissedarlar ve yatırımcılar


11.Soru

Dış çevredeki etkinlikler, eğilimler, rakipler, fırsatlar ve tehditlere karşı organizasyonun nasıl uyum sağlayabileceğiniön görmeye çalışan strateji tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Doğrusal Strateji

Uyarlanabilir Strateji

Yorumlayıcı Strateji

Durağan Strateji

İşbirliği Stratejisi


12.Soru

Kuruluşun her bir çalışanının, özellikle de lider ve yöneticinin, örgüt dışındaki kişiler üzerinde yarattığı imaj hangisidir?


ürün imajı

transfer imaj

marka imajı

ayna imajı

şemsiye imaj


13.Soru

Aşağıdaki stratejik yönetim düzeylerinin hangisinde strateji eyleme dönüşür?


Operasyonel strateji

Fonksiyonel strateji

Makro düzey strateji

Kurumsal düzey strateji

Şirket/işletme birimi strateji


14.Soru

Kural ve prosedürlerin en aza indirgendiği ve bürokratik uygulamalara pek rastlanmayan kurumlarda ne tür bir kurum kültürü tipinden söz edebiliriz?


Güç kültürü

Rol kültürü

Görev kültürü

Kişi kültürü

Grup kültürü


15.Soru

Bir şirket, kârını arttırmak için kurumiçi etkinlik bütçelerinden kısıntıya gitmiştir. Bu uygulama stratejinin hangi düzeyinde yapılır?


Fonksiyonel/İşlevsel strateji

Makro düzey strateji

Kurumsal düzey strateji

Operasyonel strateji

Şirket/İşletme birimi strateji


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilişki olarak itibarı oluşturan faktördendir?


Güven

Kültür ve liderlik

Anlatı ve hikayeler

İyilik

Tanıma


17.Soru

  1. İnternet üzeründeki servisler arasında yer alır.
  2. Yazı, grafik resim,ses ve hareketli görünrüleri uzaktaki bilgisayarlara iletir.
  3. Kullanıcının sadece arama yapmasına izin verir.
  4. 2004 yılında, OReilly ve MediaLive tarafından piyasaya sürülmüştür.
  5. Hiper ortam sunar.

Hangi seçenekte sadece ''Web''te yer alan özelliklerin numaraları yer almaktadır?


I, II,III

III, IV

I, II

I, V

III, V


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde kurumların işlevsel açıdan sınıflandırılması doğru ve eksiksiz olarak verilmiştir?


Genel kurumlar - özel kurumlar

Temel kurumlar - yardımcı kurumlar

İçsel kurumlar- dışsal kurumlar

Temel kurumlar - mihver kurumlar

Formel kurumlar - informel kurumlar


19.Soru

"....................., tıpkı bir insanın kişisel özelliklerinden, fiziksel özelliklerinden, isminden oluşması gibi benzer bir biçimde kuruluşun, işletmenin, organizasyonun özünü ifade eder." ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmesi uygundur?


Kurumsal imaj

Kurumsal davranış

Kurumsal kimlik

Kurum felsefesi

Kurum kültürü


20.Soru

Twitter üzerinden gizli mesaj gönderme işlemi hangi kısaltma ile gösterilir?


RT

TT

DM

FAV

@