Kurumsal İletişim Final 23. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimlik çalışmalarında kurum içinde kulllanılmaktadır?


Muhasebe dökümleri

Araç tasarımları 


Gazete, dergi, kitap ve diğer tanıtım materyalleri 


Broşür

Katalog 2.Soru

Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, rumuz, timsal, sembollere ne ad verilir?


Amblem

Logo

Simge

İmge

Tamga


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın özelliklerinden biri olarak kabul edilemez?


Kullanıcılara içerik yükleyebilmeleri için ücretsiz web alanı sağlamaktadır. 

Kullanıcılar, kişisel bilgilerinin yer aldığı bir profil oluşturup buradan kişilerle iletişim kurabilirler.

Kullanıcılar, arkadaşlar, üyeler ve tanıdıklar tarafından yazılanlara yorum yapabilmektedirler.

Kullanıcılar arkadaş ekleme ve profil güncellemesi gibi yenilikler için teşvik edilirler.

Kullanıcılar tarafından oluşturulan mesajlar zaman etiketi taşımamaktadırlar.  


4.Soru

Video paylaşım siyesi olan Youtube kaç yılında nerede kurulmuştur?


15 Şubat 2005 Kaliforniya

10 Ocak 2006 İngiltere

15 Şubat 2006 New York

18 Haziran 2004 Kaliforniya

18 Haziran 2006 Minnesota


5.Soru

İmajının geliştirilmesi, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi gibi konuların öne çıktığı düzey aşağıdakilerden hangisidir?


Şirket/İşletme Birimi Strateji

Makro Düzey Strateji

Kurumsal Düzey Strateji

Fonksiyonel/İşlevsel Strateji

Operasyonel Strateji


6.Soru

Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri, bir uyaran söz konusu olmaksızın bilinçte beliren nesne ve olaylara ne ad verilir?


Simge 

Logo 

Sembol 

İmge

Piktogram


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik planlamada kaçınılması gereken tehdit ve zorluklardan birisi değildir? 


Planlamanın her aşamasına ilgili çalışanları dahil etmek 

Misyon geliştirme aşamasından strateji oluşturma aşamasına hızlıca geçmek 

Üst düzey yöneticilerin üzerinde çok düşünmeden içgüdüsel kararlar vermesi 

Planlamada çok formal olmak ve esneklikten yoksun olmak 

Plana karşı isteksizlik duymak 


8.Soru

Kuruluşun kişilerden ziyade kurallara, standartlara, prosedürlere sahip olması, kendisine
özgü selamlama biçimlerini, iş yapma usul ve yöntemlerini içermesi ve bu sayede diğer şirketlerden
farklı ve ayırt edici bir kimliğe bürünmesi sürecine ne ad verilir?


Kurumsallaşma

Yönetişim

Kurum kültürü

Kurallaşma

Markalaşma


9.Soru

İletilmek istenen mesajı, görsel iletişim yoluyla hedefe ulaştırmak için, estetik niteliklerle beraber resim, fotoğraf ve yazının birbirini tamamlayan bütünlükte kullanılarak uygulanması aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Görsel İletişim

Grafik Tasarım

İşletme Kimliği

Kurumsal Kimlik

Görsel Kimlik


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi boşluk için uygun bir kelimedir?

“İtibar bir kuruma ya da kişiye yönelik her türlü ________ bütünüdür.”


algılamaların

anlayışların

davranışların

niyetlerin

iletişimin


11.Soru

Stratejik yönetim, analizler sonucunda ortaya çıkan en uygun alternatifin seçilerek oluşturulan yol haritasının adı nedir?


Operasyonel Planlama

Müşteri Planlama

Stratejik Planlama

Fonksiyonel/İşlevsel Strateji

Mikro Düzey Strateji


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi itibar yönetiminin 10 kuralından biri değildir?


Kurumun asıl kimliğini tanı ve itibar et

Kurumun yapı taşlarını tanı ve itibar et

Yalan söyleme

Seni bulunduğun yere getirenden vazgeçme

Başarıya ulaşmak için her yol mübahtır


13.Soru

Newstrom ve Davis kurum kültürünün özelliklerini dört başlık altında toplamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu başlıklardan biridir?


Kurum kültürü zaman içerisinde yavaş değiştiği için dengeli bir yapı içerisindedir.

Kurum içinde bireyler tarafından paylaşılan değerlerdir.

Kurum kültürünü oluşturan değerlerin olduğu gibi kabul edilmesidir.

Kurumsal değerlerin çalışanlar için taşıdıkları ortak sembolik anlamlardır.

Kültür yaygın olarak kabul gören değer ve tutumlardan oluşur.


14.Soru

Temel kurumların bir başka kurumla karşılanamamasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Önem

Kârlılık

Verimlilik

Sürdürülebilirlik

Zorunluluk


15.Soru

Kurumun çevresi ve paydaşları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?


Yöneticiler

Hissedarlar

Çalışanlar

Tedarikçiler

Medya


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimliği oluşturan etmenlerden değildir?


Kurum felsefesi

Kurumsal davranış

Kurumun logosu/amblemi

Kurumsal iletişim

Kurumsal dizayn


17.Soru

Görselleştirilmiş bir kimlik kaç ana başlıkta toplanabilir?


2

3

4

5

6


18.Soru

Aşağıdakilerin hangisi kurumların Instagram hesaplarını oluşturma aşamasında ve sonrasında dikkat etmesi gereken noktalardan biri değildir?


Kurum, kuruluş ya da markaya ait profil oluşturulmalıdır.

Paylaşımlarda Instagram filtreleri kullanılmalı ve fotoğraflar kaliteli olmalıdır.

Kurumların Instagram hesabında yaptıkları paylaşımların hedefi ve amacı olmasına gerek yoktur.

Kurum, kuruluş ve markayla ilgili doğru hashtagler oluşturularak paylaşımların kullanıcılar tarafından daha kolay bulunması sağlanmalıdır.

Kurumlar Instagram hesabı açmadan önce, Instagram for the business adlı bloğu incelemelidir.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibarın bileşenlerinden biridir?


Kriz yönetimi

Müşteri ilişkileri

Pazarlama yönetimi

Çalışma ortamı

Hiyerarşik düzen


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Internet ile ilgili söylenebilir?


Internet diğer bütün kitle iletişim araçlarından çok daha yavaş bir süre içerisinde dünya çapında yayılmıştır.

Internet ile insanların ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşabilmeleri zordur.

Internet ile ulusal ve uluslararası güncel haberleri takip edebilmek mümkün değildir.

Internet ile insanlar sosyalleşme çerçevesinde istedikleri kişilerle iletişime geçebilmektedir.

Internet ile iletişimin hızı diğer kitle iletişim araçlarına göre düşmüştür.