Kurumsal İletişim Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi organizasyonun gelecekte olmak istediği yeri açıklar?


Vizyon

Misyon

Strateji

Operasyon

Planlama


2.Soru

Kurum kimliğinin işlevinde özellikle aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?


Yeni kurulan bir kurum söz konusu olduğunda.

Ürün yelpazesindeki yenilik ve değişikliklerin olması.

Mevcut bulunan bir kurumdaki düzenin değişmeden devam etmesi.

Yönetimde köklü değişikliklerin olması.

Kuruluş birleşmesi söz konusu olduğunda.


3.Soru

Kurumsallaşmış işletmelerin özellikleri incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine sahip oldukları söylenemez?


Stratejik plana

İnsan kaynakları uygulamalarına

Bilgi sistemine

Kendine has kimlik yapısına

Informal bir yapıya


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dış Paydaşlarla İletişim Araçları'nın içinde yer alan Broşür ve Bildiriler'in faydalarının dışında kalır?


Çok fazla detaya girmeden stratejik planı aktarır.

Anında geri besleme ve soru-cevap olanağı sağlar.

Olası tedarikçilere bilgi sağlar.

Profesyonel toplantılarda dağıtılması paydaşlarla iletişimi kolaylaştırır.

Bilgi aktarımının taşınabilir bir şeklidir.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "İtibar yönetiminin on kuralı'nın dışında kalır?


Kurumun asıl kimliğini tanı ve itibar et.

Kurumun yapı taşlarını tanı ve itibar et.

Güçlü itibarın altyapısını oluşturacak şekilde güçlü ve dayanıklı koruma önlemleri inşa et.

Kısa dönemli görüşünü ve vizyonunu engelleyebilecek olan kurum miyopluğundan sakın.

Yalan söyleme.


6.Soru

Kuruluşun kendini algıladığı imaj ne anlama gelmektedir?


Bir işverenin, girişimcinin, patronun kendi kuruluşunu görme ve değerlendirmesi

Bir kurumun belli bir temel tutumunun ifadesidir ve bir tür üst imajdır

Yapılan araştırmaların neticesine bağlı olarak, kuruluşun ulaşmayı hedeflediği ve sahip olmak istediği imajdır.

Kurumun ürettiği herhangi bir ürünün, insanların ve kuruluşların zihnindeki algılardır.

Kuruşun hâlihazırdaki görüntüsü, şu anda sahip olduğu imajdır.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerin farklı bir paylaşım sitesidir?


Instagram

Flickr

Picasa

Badoo

Fotolog


8.Soru

Baskı teknolojisinde kullanılan dört temel işlem renginin kısaltmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


CMYK

CMKY

CYKM

MCYK

MYCK


9.Soru

Hangi seçenekte bir bütünleşik itibar yönetimi süreci unsuru ismi yer almaktadır?


Karlılık oranı

Çalışan sayısı

Kuruluş yılı

Tüketici imajı

Rakip sayısı


10.Soru

Hedef kitlelerde kurum kimliğinin olumlu oluşturulması adına gerçekleştirilen bilinçli etkinlikler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanmaktadır?


Kurum felsefesi

Kurumsal davranış

Kurumsal dizayn

Kurumsal iletişim

Kurumsal kimlik


11.Soru

I. Bir sosyal ağ ve mikro blog sitesidir. 

II. Kullanıcılar en fazla 200 karakterlik metinler yazabilmektedir.

III. 2000 yılında kurulmuştur.

Twitter ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


I ve II

Yalnız III

Yalnız II

Yalnız I

II ve III


12.Soru

Kurumun gelecekte neyi başarmak istediğine yönelik yönetimin en üst arzularını ifade eden ve somutlaştıran, kurumun eylemlerinin arkasındaki temel fikir aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal Kültür

Stratejik Vizyon

Kurumsal İmaj

Kurumsal Markalama

Marka stratejisi


13.Soru

Uzmanlaşmanın gerektirdiği iş bölümü nedeni ile ortaya çıkan kurum kültürü aşağıdakilerden hangisidir?


Rol kültürü

Güç kültürü

Görev kültürü

Kişi kültürü

Mekan kültürü


14.Soru

Kurumlar işlevsel açıdan ikiye ayrılabilirler. Bunlardan biri olan “temel kurumlar” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Evrensellik, zorunluluk ve önemliliğin bir arada bulunduğu kurumlara denir.

Bir toplumda yaşayan bütün insanları ilgilendiren davranışları düzenleyen kurumlara denir.

Toplumda yaşayan insanların sadece belirli bir kısmının davranışlarını düzenleyen kurumlara denir.

Kurumlar hiyerarşisinde en üst noktada bulunan kurumlardır.

Sosyal etkileşim sonucu kendiliğinden ortaya çıkan kurallar demetidir.


15.Soru

Hedef kitlenin işletmeye yönelik zayıf, güçlü, çağdaş, kaliteli, güvenilir şeklindeki tanımlamaları kurumsal itibarın hangi bileşeni ile ilişkilidir?


Kurum kültürü

Kurum imajı

Kurumsal kimlik

Kurumsal iletişim

Ürün ve hizmetler


16.Soru

'İmge' kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Hem tasarlayan hem de tasarımı izleyen tarafından yorumlanabilir.

İçeriğinde algılama, hayal etme, düşünme ve görsellik yer almaktadır.

Fransızca ve İngilizce’ de kullanılan “image” sözcüğünden geldiği düşünülmektedir.

Amblem ve logo yapılarının birlikte kullanıldığı simgesel grafik tasarım ürünüdür.

İletişim sürecinin önemli bir parçasıdır.


17.Soru

Devletin sosyal alan üzerindeki etkinliğinin azalması, kamu-özel sektör işbirliğinin artması, ulusal sınırları tanımayan sermayenin sosyal sorumluluk faaliyetlerine girişmesi gibi durumları meydana getiren olaylar silsilesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanır?


Emperyalizm

Liberalizm

Kapitalizm

Serbestlik

Küreselleşme


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibarın ilişkili olduğu kavramlardan biri değildir?


Kurum kültürü

Kurumsal iletişim

Kurumsal etki

Kurumsal imaj

Kurumsal kimlik


19.Soru

Bir şeyin kime, hangi çağa ait olduğunu gösteren belirgin iz, işaret, niteliğe ne ad verilir?


Amblem

Etiket 

Barkod 

Damga  

İşaret


20.Soru

Bir kullanıcı; DM, mention, Trendt Topic (TT), faorilere ekleme gibi uygulamalardan bahsediyorsa hangi sosyal medya ortamını kullanmaktadır?


Twitter

Instagram

Facebook

Youtube

Flickr