Lojistik İlkeleri Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 12 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki mal teslim yöntemlerinden hangisi iş yerinde teslim anlamındadır?


FCA (Free Carrier)

EXW (Ex Work)

CPT (Carriage Paid to)

DAP (Delivered at Place)

CIP (Carriage and Insurance Paid to)


2.Soru

Dördüncü parti lojistik işletmeleri hangi hizmetleri sunabilmektedir?

I. Taşıma hizmetlerinin yanı sıra dağıtım ve depolama gibi diğer lojistik faaliyetlerini de bütünleştirilmiş bir şekilde yapabilmektedirler.

II. Lojistik alanındaki değişimlerle birlikte oraganizasyonel konulardaki gelişmeleri de birleştirerek işletmeye sunabilirler.

III. Dördüncü parti lojistik işletmeleri, müşterilerinin işlerini kısa bir süre içinde öğrenerek müşterileri için daha iyi lojistik çözümler üretirler.

IV. Dördüncü parti lojistik işletmeleri sahip oldukları güçlü teknolojik altyapılarıyla başarılı tedarik zinciri uygulamasını meydana getirirler.


I-II-III-IV

II-III-IV

I-II-IV

I-III-IV

I-II-III


3.Soru

Ham madde ve parçalar (yarı mamul) ülke dışından, yabancı tedarikçiler tarafından sağlanan uluslararası tedarik sistemi hangisidir?


Dağıtım / Ulaştırma coğrafyası

Tüketim coğrafyası

Uluslararası dağıtım sistemleri

Küresel tedarik zincirleri

Uluslararası tedarikçiler


4.Soru

I. Ürünün fiyatı II. İşletme büyüklüğü III.Ürünün boyutu ve paketlemesi         IV. Ülkedeki vergi oranları                                                                          Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri  işletmelerin, ürünlerini (mal veya hizmet) satmak ve kârını maksimize etmek için dikkate alması gereken unsurlardandır?


Yalnız I

 

I ve II

 

I,II ve III

 

I ve IV

I, II, III ve IV


5.Soru

Provizyonda ikici adım ne olmalıdır?


 üretim 

dağıtım 

tüketim 

tedarik

satış


6.Soru

Konsolidasyon nedir?


Depoya malzeme boşaltma, depoda mal seçerek ayrıştırma, birleştirme, teslim, paket açma, istifleme, yerleştirme, yerini değiştirme, yenileme, eksik tamamlama, ambalajlama, yükleme vb. işlemleri kapsar.

Tesis içerinde kısa mesafeli işlem birimleri arasında malzemeyi uygun araçla en az zararla etkin bir biçimde taşımaktır.

Bir ürünün ham madde olarak var olduğu başlangıç noktasından tüketiminin gerçekleştiği son noktaya kadar malzeme akışının gerçekleştirilmesidir.

Malzemelerin korumak ya da gerektiğinde kullanmak için bir konulduğu yerdir.

Farklı merkezlerden gelen benzer ürünlerin depo içerisinde birleştirilmesi işleminden sonra, aynı müşteriye ait olan ürünlerin, bir alanda toplanıp kalite kontrol ve ambalajlama işlemlerinden sonra dağıtımının gerçekleştirilmesi için hazır hâle getirilmesi işlemidir.


7.Soru

Farklı merkezlerden gelen benzer ürünlerin depo içerisinde birleştirilmesi işleminden sonra, aynı müşteriye ait olan ürünlerin, bir alanda toplanıp kalite kontrol ve ambalajlama işlemlerinden sonra dağıtımının gerçekleştirilmesi için hazır hâle getirilmesi işlemine ne ad verilir?


Swap body

Konsolidasyon

Dış kaynak

Elleçlene

Çapraz sevkiyat


8.Soru

Tesis içerinde kısa mesafeli işlem birimleri arasında malzemeyi uygun araçla en az zararla etkin bir biçimde taşımaya ne denir?


Üretim lojistiği

Tedarik lojistiği

Dağıtım lojistiği

Konsolidasyon

Çapraz sevkiyat


9.Soru

Günümüzde telefondan satış, elektronik ticaret, eve teslim hizmetinin sunulması durumu, aşağıda verilen lojistiğin gelişiminde etkili olan faktörlerden hangisini tanımlamaktadır?


Yük taşımacılığında yaşanan değişim

Stok yönetiminde yaşanan değişim

Verimlilikte sağlanan artış

Üretim felsefesinde değişim

Perakende sektöründe yaşanan değişimler


10.Soru

Seçeneklerden hangisi dağıtım lojistiği sürecinin  kapsamında değerlendirilecek konulardan birisi değildir?


Dağıtım depolarının yeri

Depolama koşulları

Talep edilmiş olan ürün miktarı ve teslim zamanı

Ambalajlama

Geri alım; ürünün müşteriden fiziksel olarak taşınması, tersine lojistik (geri dönüş lojistiği) in ilgilendiği konulardan birisidir.


11.Soru

" Farklı merkezlerden gelen benzer ürünlerin depo içerisinde birleştirilmesi işleminden sonra, aynı müşteriye ait olan ürünlerin, bir alanda toplanıp kalite kontrol ve ambalajlama işlemlerinden sonra dağıtımının gerçekleştirilmesi için hazır hale getirilmesi işlemi" olarak bilinen lojistik faaliyet hangisidir?


Barkod

Çapraz sevkiyat

Konsolidasyon

Bilgi yönetimi

Ambalajlama


12.Soru

Lojistik ve ekonomi arasındaki ilişki ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Taşıma yollarının güvenli olması gerekmektedir. 

Ülke ekonomisine bağlı değildir.

Müşteri hizmetlerinin etkisi yoktur.

Depolama hizmeti rekabete gücünü azaltır.

Bilgi işlem altyapısı önemsizdir.