Lojistik İlkeleri Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Seçeneklerden hangisi lojistiğin önemli özelliklerinden birisi değildir?


Hizmet üreten işletmeler dâhil tüm işletmelerde üretim, malzeme akışına dayandığından lojistik temeldir, zorunludur.

Kârı ve diğer hesaplanan organizasyon performans kriterlerini doğrudan etkilemektedir.

İşletmenin uzun dönemli performansına etki eden kararları içerdiğinden stratejik öneme sahiptir.

Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayanan bağlantı kurar.

Lojistik ucuzdur. Sıklıkla lojistik maliyetlerin ciroya oranı yüksek değerlere ulaşmamaktadır.


2.Soru

  • Hangi malzeme kullanılacak, bu malzeme ne zaman ve ne miktarda sipariş edilecek?

  • Hangi malzeme hangi firmadan satın alınacak?

  • Malzemenin üretim merkezine taşınmasında hangi taşıma araçları kullanılacak?

  • Gelen malzeme üretim merkezine gelince ne şekilde kabul edilecek ve nasıl depolanacak?

Bu sorulara cevap arayan bir işletme aşağıdakilerden hangisiyle ilgilenmektedir? 


tedarik lojistiği 

dağıtım lojistiği 

üretim lojistiği 

sürdürülebilit lojistik 

tersine lojistik 


3.Soru

İhtiyaç duyulan malzemenin hazır tutulmasının yanı sıra malzemenin iyi koşullarda saklanması hangi faaliyetin görevidir?


Stok yönetimi

 

Dağıtım yönetimi

 

Depolama yönetimi

 

Veri yönetimi

Barkod sistemi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam hasılat ile toplam maliyet arasında, farkın hasılat lehine en yüksek olduğu üretim düzeyinde gerçekleşir?


Lojistik ekonomi

Ekonomik getiri

Kâr minimizasyonu

Kâr realizasyonu

Kâr maksimizasyonu


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde lojistiğin önemiyle ilgili yanlış bir ifade vardır?


Hizmet üreten işletmeler dâhil tüm işletmelerde üretim, malzeme akışına dayandığından lojistik temeldir, zorunludur.

Lojistik ucuzdur ve sıklıkla lojistik maliyetlerin ciroya oranı düşük değerlerde görülmektedir.

Kârı ve diğer hesaplanan organizasyon performans kriterlerini doğrudan etkilemektedir.

İşletmenin uzun dönemli performansına etki eden kararları içerdiğinden stratejik öneme sahiptir.

Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayanan bağlantı kurar.


6.Soru

.................; depoya malzeme boşaltma, depoda mal seçerek ayrıştırma, birleştirme, teslim, paket
açma, istifleme, yerleştirme, yerini değiştirme, yenileme, eksik tamamlama, ambalajlama, yükleme
vb. işlemleri kapsar.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Elleçleme

Barkod

Konsolidasyon

Stok

Tüketim


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tedarik lojistiği kapsamında gerçekleştirilen işlemlerden birisi değildir?


Araç ve mal takibi

Sayım

Kontrol

Boşaltma

Araç rotalama


8.Soru

Tedarik kaynakları ile üretim arasında bağlantının kurulduğu tedarikçi ile üretici arasında olan  tedarik lojistiği aşağıdaki  süreçlerden hangilerini kapsar?

I.Hangi malzeme kullanılacak, bu malzeme ne zaman ve ne miktarda sipariş edilecek?

II. Hangi malzeme hangi firmadan satın alınacak?

III. Tedarik kaynaklarının(tedarikçilerin) değerlendirilmesinde nasıl bir yol izlenecek?

IV. Malzemenin üretim merkezine taşınmasında hangi taşıma araçları kullanılacak?

V. Gelen malzeme üretim merkezine gelince ne şekilde kabul edilecek ve nasıl depolanacak? 


I-II-III-IV

I-II-III-V

II-III-IV-V

I-II-IV-V

I-II-III-IV-V


9.Soru

Günümüz müşterilerinin daha fazla kaliteyi daha ucuza istiyor olması durumu, aşağıda verilen lojistiğin gelişiminde etkili olan faktörlerden hangisini tanımlamaktadır?


Yük taşımacılığında yaşanan değişim

Stok yönetiminde yaşanan değişim

Rekabet baskısının artması

Talebin farklılaşması

Tedarik zincirlerinin gücündeki değişim


10.Soru

E-ticaretle ilgili aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?


E-ticaret sadece malların hangi yolla satıldığı konusunu değiştirmemiş, malların teslim biçimini de değiştirmiştir.

E-ticaret, karmaşık yapısı sebebiyle günden güne önemini kaybetmektedir.

E-ticaretin ekonomik hayatta etkilediği faaliyetler arasında; pazarlama, satış ve promosyon, tedarik, kamu alımları, muhasebe, teslimat ve lojistik vb. sayılabilir.

E-ticaret müşterisi kişiye özel ürünleri sipariş sırasında, siparişin tesliminde tam bir esneklik ve kolaylık ister.

E-ticarette, talebin belirlendiği andan ilgili ürünün tüketildiği ana kadar geçen süreçler kesintisiz bir şekilde elektronik ortamdan takip edilir.


11.Soru

Depolama, sipariş, sipariş hazırlama, stok yönetimi, tesis içi taşıma vb. işlemleri kapsayan lojistik alanı aşağıdakilerden hangisidir?


Giriş lojistiği

Tedarik lojistiği

Üretim lojistiği

Dağıtım lojistiği

Satış lojistiği


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lojistik hizmeti sunan işletme yöneticisinin görevlerinden biri değildir?


Tüketici hizmetlerini düzenli bir şekilde yerine getirmek.

Etkin üretimi teminat altına almak.

Envanterdeki yatırımı en alt düzeyde tutmak.

İşletmenin maksimimum kara ulaşmasını sağlamak.

Sektördeki verimliliği, istihtamı ve büyümeyi sağlamak.


13.Soru

Ürüne yönelik siparişlerin hazırlanması sırasında geçen zamanda elde tutulan stoklara ne ad verilir?


Çevrim stoğu

Emniyet stoğu 

Mevsimsel stok

Nakliye stoğu

Üretim stoğu


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lojistik yönetiminin amaçlarından biri değildir?

 


Hızlı yanıt

En az maliyet

En çok stok

Kalite

Sürdürülebilirlik


15.Soru

I. Yük taşımacılığında yaşanan değişim

II. Yükselen ürün fiyatları

III. Taşımacılıkta yaşanan değişim

IV. Verimlilikte artış yaşanması

Lojistiğin gelişmesinde yukarıdaki faktörlerden hangileri etkilidir?


III ve IV

II, III ve IV

I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV


16.Soru

Seçeneklerden hangisi basit veya genişletilmiş bir tedarik zinciri yapısını oluşturan işletmelerden birisi değildir?


Distribütörler/Toptancılar

Üreticiler

Perakendeciler

Müşteriler

Envanter (Stok)


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi denizyolu taşımacılığının kısıtlamalarındandır?


Yüksek maliyet

 

Sınırlı kapasite

 

Yavaş

 

Sınırlı ağ

Tutarsız hizmet


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi havayolu ile taşımacılığın temel rolüdür?


İç sularda ve uluslararası alanda  büyük gönderilerin taşınması

 

Ulusal uzun mesafeli büyük gönderilerin taşınması

 

Yerel, bölgesel ve ulusal pazarlarda küçük gönderilerin taşınması

 

Ulusal ve uluslararası acil küçük gönderilerin taşınması

Uzun mesafelerde büyük hacimli taşımacılık


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lojistik kavramının gelişiminde parçalı faaliyetler içerisinde yer almaz?


Hammadde üretimi

Talep tahmini

İhtiyaç planlama

Sipariş işleme

Ambalajlama


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "lojistik faaliyetlerden" biri değildir?


taşıma

stok yönetimi

depo yönetimi

ambalajlama

tıbbi destek