Lojistik İlkeleri Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Lojistiğin küreselleşmesiyle ilgili uluslararası alandaki çabalarla birlikte 1947 yılında imzalanan 1948 yılında gümrük tarifelerinde ve ticarette birlikteliğin sağlanması amacıyla yürürlüğe giren anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?


GATT

WTO

WHO

ICTF

STA


2.Soru

Hangi performans sembolüne sahip paket tüm grupları taşıyabilmektedir?


A

P

Z

Y

X


3.Soru

Demir yoluyla tehlikeli madde taşımacılığını düzenleyen kurallar............... adıyla anılmaktadır.

Cümlenin devamına göre boşluklu yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


RID

ADR

BDR

CDR

EDR


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küresel boyutlarda etkinlik gösteren işletmelerin karşılaşabileceği zorluklardan birisi değildir?


Hukuki, politik etkiler

Lojistik hizmet veren firmalar

Sosyal çevrenin etkileri

İklim şartları

Farklı coğrafi koşullar


5.Soru

Tehlikeli made lojistiğinde hangi faktör kilit önem taşımaktadır?


Ekipman

Teknoloji

İnsan

Araçlar

Güvenlik


6.Soru

İşletme, ürünlerini satmak ve kârını artırmak için kısıt gruplarını dikkate almak durumundadır. Aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan biri değildir?


 Tüketici hizmetleri

Ürünün fiyatı

İşletmenin üretim miktarı

Taşıma giderleri 

İşletme büyüklüğü


7.Soru

Sonsuz insan ihtiyaçlarının kıt kaynaklarla maksimum (en fazla) faydayı sağlayacak şekilde karşılanmasına ne ad verilir?


Ekonomi

Ticaret

Lojistik

İşletme

Planlama


8.Soru

Türkiye’nin en büyük lojistik merkezi aşağıdaki şehirlerden hangisindedir?


İstanbul

 

Eskişehir

 

Ankara

 

Samsun

İzmit


9.Soru

Aşağıdakilerden hangileri, BM O¨rnek Düzenlemelerine göre herhangi bir taşıma modunda taşımaya sunulan tehlikeli madde ya da nesne için sunulması gerekli temel bilgilerdendir?

  1. Uygun gönderi adı,
  2. Sınıf ve uygulanıyorsa bölümü,
  3. UN numarası
  4. Uygulanıyorsa paket grubu
  5. Tehlikeli maddenin toplam miktarı


I-II-III

II-III-IV

III-IV-V

I-II-IV-V

I-II-III-IV-V


10.Soru

Lojistik süreçlerinde tasarruf elde etmek için uygulanabilecek tedarik zinciri stratejisi hangisidir?


Müşteri hizmetleri

Bilgi yönetimi

Çapraz sevkiyat

Satın alma 

Ambalajlama


11.Soru

Dağıtım lojistiğiyle ilgili değerlendirilecek konular arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Dağıtım depolarının yeri

Depolama koşulları

Talep edilmiş olan ürün miktarı ve teslim zamanı

Ürünün ambalajlanması

Malzeme İhtiyaç Planlamasının çalıştırılması


12.Soru

"___________Tehlikeli Madde Düzenlemeleri ICAO Teknik Talimatlarını (ICAO - TI) temel almakla birlikte daha kısıtlayıcıdır." Boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?


IMCO

IMGO

ADR

IATA

RID


13.Soru

Yerkürenin farklı bölgelerinde yaşayan insan, toplum ve devletler arasındaki iletişim ve etkileşim derecesinin “karşılıklı bağımlılık” kavramı çerçevesinde giderek artması olarak tanımlanan olgu aşağıdakilerden hangisidir


Küreselleşme

Tekelleşme

Devletleşme

Uluslararası güç olma

Özelleşme


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin faaliyet tabanlı maliyetlemeyi tercih etme nedenlerinden değildir?


Artan rekabet ve azalan kâr marjları karşısında ayrıntılı kârlılık analizleri yapılması gereği

 

Ürün çeşitliliğinin artmasına karşın üretim miktarlarının azalması, dolayısıyla genel üretim giderlerinin dağıtım zorluğu

 

Otomasyonun artmasıyla, üretim sürecinde direkt işçilik paylarının azalması

 

Ürün yaşam süresinin kısalması ve tasarım aşamasında maliyetlerin artması

Üretim maliyetini belirlemek


15.Soru

Tedarik zincirinde siparişlerin alınmasıyla birlikte ürünün üretim noktasından veya stoklardan tüketiciye ulaştırılması sürecine ne ad verilir?


Tersine tedarik zinciri

Üretim

Planlama

Satın alma

Dağıtım


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin yurt dışında üretim yaparak pazara girmesinde kullandığı araçlardan birisi değildir?


Kontrat ile üretim

Lisans verme

Acente ve distribütörler

Doğrudan yatırım

İmtiyazlı lisans anlaşmaları


17.Soru

Kara yoluyla tehlikeli madde taşımacılığını düzenleyen kurallar aşağıdakilerden hangisidir?


ADR

SOLAS

ICAO

MARPOL

CSC


18.Soru

Lojistik maliyetler içinde en büyük payı alan üç gider aşağıdakilerin hangisinde doğru ve sırasıyla ifade edilmiştir?


Taşımacılık – stok taşıma – depolama

Depolama – taşımacılık – gümrükleme

Taşımacılık – elleçleme – konsolidasyon

Stok taşıma – depolama – bilgi yönetimi

Elleçleme – taşımacılık – depolama


19.Soru

Dünyada lojistik sektöründe sera gazı emisyonunu en büyük oranda aşağıdakilerden hangisinden gelmektedir?


Taşıma

Tesisler

Depolama

Üretim

Pazarlama


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ; “Tek Avrupa Taşımacılık Alanına ilişkin Yol Haritası - Rekabetçi ve Kaynak Etkin Bir Taşımacılık Sistemine Doğru” isimli Beyaz Kitap, 2050 yılına kadar AB çapında rekabetçi ve kaynak etkin bir taşımacılığın temin edilmesini ve AB’nin küresel taahhütleri çerçevesindeki öngörülerinden biri değildir?


Sektörün daha çok demir yolunu kullanmasını sağlaması

Sektörün daha çok deniz yolunu kullanmasını sağlaması

Sektörün daha çok kara yolunu kullanmasını sağlaması

Sektörün maliyetlerinin azaltılması için gerekli tedbirlerin alınması

Sektörden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması