Matematik 2 Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 19 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

y=f(x) fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre  

integralinin sonucu nedir?


-1

0

3/2

2

5/2


2.Soru


3/5

7/5

1/5

3/7

5/7


3.Soru


43

35

36

30

48


4.Soru

Aşağıdaki tabloda OECD verilerine göre beş ülkenin 2010 yılına ait Gini indeksleri verilmiştir. Buna göre göreceli olarak gelir dağılımının en iyi olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?


Belçika

Slovakya

Finlandiya

Çek Cumhuriyeti

Danimarka


5.Soru

 

diferansiyel denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?6.Soru


125/9

117/9

8/9

25/9

17/9


7.Soru


(1,3)

(4,5)

(3,4)

(0,12)

(1,8)


8.Soru9.Soru

 integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


31/3

7

15

14/3

5


10.Soru

[0, 1] aralığında tanımlı 

olmak üzere f fonksiyonunun {0, 1/4, 1/2, 3/4, 1} bölüntüsüne karşılık gelen üst toplamı aşağıdakilerden hangisidir?


5/32

7/32

15/32

19/32

30/32


11.Soru12.Soru

Aşağıdaki noktalardan hangisi 5x+3y?20 2x+4y?45 x?0, y?0 Eşitsizliklerinin hepsini birden sağlar?


(7,8)
(4,3)
(3,3)
(4,4)
(5,5)

13.Soru

Alttan y=4-x2  parabolü, üstten y=6 ve yanlardan x=2 ve x=-2 ile sınırlı bölgenin alanı kaç br2’dir?


16/3

8

12

40/3

16


14.Soru


1/4

1

1/2

1/5

1/3


15.Soru

Gini indeksi hangi aralıkta olabilir?


-1, 1
-1, 0
0, 1
0, 2
1, 2

16.Soru


(0,0)

(1,-1)

(2,0)

(0,2)

(-1,1)


17.Soru


132000

144000

154000

140000

160000


18.Soru

diferansiyel denkleminin y(0)=2  koşulunu sağlayan çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

 19.Soru

Belli bir zaman diliminde, bireyin diğer mal ve hizmetlerden olan tüketimi sabit iken, bir malın çeşitli miktarda tüketilmesi sonucu ulaşılan tatmin düzeyine ne ad verilir?


Çapraz esneklik

Toplam fayda

Piyasa fiyatı

Talep

Rant