Matematik 2 Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 19 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki noktalardan hangisi -x + 5y ? 4 eşitsizliğini sağlar?


(0,0)

(1,-1)

(1,1)

(3,1)

(8,2)


2.Soru

Laboratuvar ortamında bir bakteri türünün sayısının orantısal olarak arttığı gözlenmiştir. İlk başta laboratuvar ortamında 400 bakteri bulunurken 12 saat sonra bakteri sayısı 600’e ulaşmıştır. 6 saat sonra laboratuvar ortamında kaç bakteri bulunur? (İstenen bakteri sayısı B ile gösterilsin)3.Soru

integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?4.Soru

x miktarı ve p fiyatı göstermek üzere bir malın arz fonksiyonu p=2x2+5 şeklinde verilmiştir. Buna göre p0=13 fiyatındaki üretici rantı aşağıdakilerden hangisidir?


32/3

16/3

46/3

26/3

12


5.Soru

f(x)=x+1 fonksiyonunun [0,2] aralığındaki ortalama değeri aşağıdakilerden hangisidir?


2

4

6

8

10


6.Soru7.Soru

Arz ve talep miktarını eşit olduğu noktadaki fiyatın adı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Rant Fiyatı
Tüketici Fiyatı
Arz Fiyatı
Talep Fiyatı
Piyasa Fiyatı

8.Soru9.Soru10.Soru

integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 


-2/3

-1/3

0

1/3

2/3


11.Soru


(1,1)

(3,3)

(3,4)

(2,3)

(2,2)


12.Soru13.Soru14.Soru


2+c

-4+c


15.Soru

integralinin sonucu nedir?

 16.Soru

diferansiyel denkleminin y(-1)=e koşulunu sağlayan çözümü aşağıdakilerden hangisidir?17.Soru


(2,0)

(3,4)

(-1,-1)

(5,1)

(-1,6)


18.Soru

integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?19.Soru

Aşağıdaki noktalardan hangisi

eşitsizliğini sağlar?


(4,3)

(2,2)

(-1,0)

(-2,4)

(3,4)