Matematik 2 Ara 16. Deneme Sınavı

Toplam 18 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir tekstil atölyesinde yastık kılıfı ve çarşaf üretimi yapılmaktadır. Atölyede 4000 metre kumaş ve 9000 metre iplik mevcuttur. Bir yastık kılıfı üretmek için 1 metre kumaş ve 3 metre iplik; bir çarşaf üretmek için ise 4 metre kumaş ve 8 metre iplik gerekmektedir. Yastık kılıflarının tanesi 10 liradan, çarşafın tanesi ise 30 liradan satıldığına göre atölyedeki malzemeler kullanılarak maksimum ne kadar gelir elde edilir?


32500

30000

40000

37500

45000


2.Soru

 integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


36

28

30

34

26


3.Soru


24

16

36

48

18


4.Soru

diferansiyel denkleminin x=0 için y=0 başlangıç değerine sahip çözümü aşağıdakilerden hangisidir?5.Soru

x>0 olmak üzere,

diferansiyel denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?6.Soru


-1

1

2

-2

0


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrusal bir eşitsizliktir?8.Soru

x miktarı ve p fiyatı göstermek üzere bir malın talep fonksiyonu p=10-x şeklinde veriliyor. Piyasa fiyatı 4 olduğuna göre tüketici rantı aşağıdakilerden hangisidir?


10

14

18

22

26


9.Soru

diferansiyel denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?10.Soru

integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?


0


11.Soru

 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?12.Soru

diferansiyel denkleminin y(1)=0 koşuluna uyan çözümü aşağıdakilerden hangisidir?13.Soru

diferansiyel denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

 14.Soru

x>0 olmak üzere, 

diferansiyel denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?15.Soru

integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?16.Soru

Aşağıdaki noktalardan hangisi x+y? 6, x?0, y?0 eşitsizliklerinin hepsini birden sağlar?


(-2, 4)
(-2, -2)
( 3, 3)
(3, -2)
(6, 6 )

17.Soru

Bir problemde iki değil de üç tane karar değişkeni var ise çözüm kümesine nerede bakılmalıdır?


Üç boyutlu uzay

Düzlem

İki boyutlu uzay

Eksen

Çözüm kümesi


18.Soru

Bir kimyasal maddenin 4024 yıl sonra üçte biri kalmıştır. Buna göre bu kimyasal maddenin bozunma sabiti nedir?


0,000273
0,000124
0,000382
0,000259
0,000322