Matematik 2 Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 19 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Talep eğrisinin kaymasına neden olan faktörlere bir örnek veriniz?


Arzın artması

Fiyatların artması

Arzın azalması

Fiyatların azalması

Talebin fiyat esnekliği


2.Soru

diferansiyel denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?3.Soru

x>0 olmak üzere

diferansiyel denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?4.Soru5.Soru

Arz ve talep miktarının eşit olduğu noktadaki fiyatı aşağıdakilerden hangisi tanımlar?


Gini indeksi 

Lorenz fonksiyonu

arz 

Üretici rantı

Piyasa fiyatı


6.Soru

Satın almak istediğimiz bir mal veya hizmeti istekli olduğumuz fiyatın altında aldığımızda sağlamış olduğumuz kazancı neyle tanımlarız?


Arz

Talep

Üretici rantı

Tüketici rantı

Gini indeksi


7.Soru

f(x,y)=3x+4y amaç fonksiyonunun, 

eşitsizliği ile verilen küme üzerindeki maksimum değeri nedir?


4

6

10

12

14


8.Soru

Yukarıda  çözüm kümesi  verilen eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?9.Soru


-2

3

1

-1

2


10.Soru

Bir fabrikada iki tür kutu üretilmektedir. Fabrikada 1000 cm3 tahta ve 10 kilo tutkal bulunmaktadır. İlk kutunun üretimi için 80cm3  tahta ve 50 gr tutkal, ikinci kutunun üretimi için ise 60cm3 tahta ve 40 gr tutkal gerekmektedir. Birinci kutu 40 liradan ikinci kutu ise 30 liradan satıldığına göre fabrikadaki malzemeler kullanılarak maksimum gelir elde edilmek istenmektedir. Bu problem durumunun amaç fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? (f(x,y) maksimum gelir olmak üzere x: Satılan birinci kutu sayısı, y: Satılan ikinci kutu sayısı)


f(x,y)=80x+50y

f(x,y)=40x+30y

f(x,y)=60x+40y

f(x,y)=80x+60y

f(x,y)=50x+40y


11.Soru

diferansiyel denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?12.Soru

f(x)=x2-2x+1 fonksiyonunun [0,3] aralığı üzerindeki ortalama değeri aşağıdakilerden hangisidir?


2

3

1

1/2

3/2


13.Soru


0,88

0,55

0,11

0,66

0,33


14.Soru

Bir popülasyondaki mikroorganizma sayısındaki artış hızı mevcut mikroorganizma sayısı ile orantılıdır. Popülasyondaki mikroorganizma sayısı 3 yılda 2 katına çıktığına göre mikroorganizma sayısı kaç yılda 4’e katlanır?


3
4
5
6
7

15.Soru

f(x,y)=9x+13y amaç fonksiyonunun aşağıda verilen çokgen bölge üzerindeki en büyük değeri kaçtır?


249

259

269

279

289


16.Soru

Bir ülkenin istatistik kurumunun yayımladığı yüzde 20’lik fert gruplarına göre gelir dağılımı verilerinden elde edilen Lorenz fonksiyonu

şeklinde belirlenmiştir. Buna göre bu ülkenin Gini indeksi aşağıdakilerden hangisidir?


0,25

0,33

0,45

0,65

0,85


17.Soru18.Soru

“Belli bir zaman diliminde, bireyin diğer mal ve hizmetlerden olan tüketimi sabit iken, bir malın çeşitli miktarda tüketilmesi sonucu ulaşılan tatmin düzeyi” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Talep

Arz

Tüketici rantı

Üretici rantı

Toplam fayda


19.Soru

Belirli Bir zaman aralığında piyasa üreticilerin değişik fiyat düzeyinde satmaya istekli oldukları mal veya hizmet miktarını tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Tüketici rantı

Üretici rantı

arz

talep

Gini indeksi