Matematik 2 Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki matris oyununda oyunun yukarı değeri seçeneklerden hangisidir?


-9

0

2

3

7


2.Soru

Doğrusal şifreleme fonksiyonu ş(x)=7x+5 (mod 13) ile x=4 sayısının şifrelenmişi aşağıdakilerden hangisidir?


7
0
4
12
2

3.Soru

integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?4.Soru

Doğrusal şifreleme fonksiyonu

veriliyor.

değerinin şifrelenmiş hali hangisidir?


0

1

2

3

4


5.Soru

EBOB(76,114)=?


38

19

2

3

6


6.Soru

Bir düzlemsel çizgede bölge sayısı 4, kenar sayısı 7 ise köşe sayısı aşağıdakilerden hangisidir?


3
4
5
6
7

7.Soru

Verilen çizgenin köşe noktaları komşu noktalar farklı renklerde olarak şekilde kaç renk ile boyanabilir?


6

5

4

3

2


8.Soru

4 köşe noktası olan farklı ağaçların sayısı aşağıdakilerden hangisidir?


8
16
14
12
32

9.Soru10.Soru

Aşağıda matrisi verilen oyunun aşağı değeri ile yukarı değerinin toplamı kaçtır?


0

1

-1

2

-2


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Euler formülünü verir?


yüzlerin sayısı-köşelerin sayısı=ayrıtların sayısı+2

yüzlerin sayısı+köşelerin sayısı=ayrıtların sayısı+2

yüzlerin sayısı.köşelerin sayısı=ayrıtların sayısı+2

yüzlerin sayısı+köşelerin sayısı=ayrıtların sayısı-2

 ayrıtların sayısı+köşelerin sayısı=2.yüzlerin sayısı 


12.Soru

Belirli bir zaman aralığında piyasada üreticilerin değişik fiyat düzeyinde satmaya istekli oldukları mal veya hizmet miktarına ne ad verilir?


Arz
Talep
Tüketici Rantı
Mal Miktarı
Piyasa Fiyatı

13.Soru14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi matematiksel probleme neden oyun denilmesinin sebeplerinden değildir?


Belli bir kural söz konusudur.
Her bir oyuncunun kazancı bir tek kendi seçtiği stratejiye bağlı olmayıp, diğer oyuncuların seçtikleri stratejilere de bağlıdır.
Her bir oyuncu strateji seçerken diğer oyuncuların strateji kümelerini, kazanç fonksiyonlarını biliyor ancak hangi stratejiyi seçeceğini bilmemektedir.
Her bir taraf için en iyi strateji seçme problemine bu taraflar arasında bir oyun karakteri vermektedir.
Karma stratejiler kullanılırken oyunların tekrarlanmaması varsayılmaktadır.

15.Soru

Bir düzlemsel çizgede bölge sayısı kenar sayısı, köşe sayısı ve kenar sayıları birbirine eşit ise kenar sayısı kaçtır?


1

2

3

4

5


16.Soru

Aşağıdaki noktalardan hangisi 

eşitsizliğini sağlar?


(2,2)

(2,3)

(10,5)

(5,25)

(2,1)


17.Soru

  9 günde bir nöbet tutan bir doktor ilk nöbetini Salı günü tuttuğuna göre 13. Nöbetini hangi günde tutar?


Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Salı


18.Soru

Aşağıdaki sayı ikililerinden hangisi aralarında asaldır?


12 ve 21
45 ve 72
35 ve 56
21 ve 45
69 ve 98

19.Soru

mod 7'e göre 12x5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


4
3
6
2
5

20.Soru

I.   1, 2, 1, 2, 4

II.  1, 3, 2, 5, 2

III. 1, 1, 2, 1, 2

IV.  5, 5, 5, 5, 5

Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi bir çizgenin tüm köşe noktalarının derecelerinin bir dizisi olabilir?


0

1

2

3

4