Matematik 2 Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda matrisi verilen oyunun aşağı değeri ile yukarı değerinin toplamı kaçtır?


0

1

-1

2

-2


2.Soru

Aşağıda matrisi verilen oyunda oyuncu 2. sütunu seçerse garantilenmiş kaybı ne olur?


1

-1

3

2

-3


3.Soru

Bir düzlemsel çizgede bölge sayısı kenar sayısından 1 eksik ise köşe sayısı kaçtır?


2

3

4

5

6


4.Soru

integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?5.Soru

obeb(48,64) nedir ?


4
24
16
8
3

6.Soru

4 x = 1 (mod 9) denkleminin çözüm kümesi nedir ?


{...,-2,7,16,...}
{...,-4,5,14,...}
{...,-3,6,15,24,...}
{...,-5,4,13,...}
{...,-7,2,11,...}

7.Soru

K6 tam çizgesindeki köşe noktalarının dereceleri toplamı kaçtır?


6
12
18
24
30

8.Soru

Bugün günlerden Pazar ise 102 gün sonra günlerden ne olur?


Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi


9.Soru

Aşağıda matrisi verilen oyunda oyuncuların maksimin-minimaks stratejileri nedir?


(3. Satır, 3. Sütun)

(1. Satır, 3. Sütun)

(3. Satır, 1. Sütun)

(1. Satır, 2. Sütun)

(2. Satır, 1. Sütun)


10.Soru

Kuvvet fonksiyonuyla şifrelemede p=10, e=5  olsun. M=8 sayısının şifrelenmişi aşağıdakilerden hangisidir?


8

7

6

5

4


11.Soru

eşitsizliğini sağlayan noktalardan biri aşağıdakilerden hangisidir?


(0,0)

(4,-10)

(3,-2)

(5,-1)

(6,-11)


12.Soru

Deşifre fonksiyonu

sayısının deşifresi aşağıdakilerden hangisidir?


8

9

10

11

12


13.Soru

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 


1

2

3

4

5


14.Soru

344 sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır?


0

1

2

3

4


15.Soru

Sırasıyla 1., 2., ve 3. satırları (-3 5 1), (-6 1 4), ve (0 2 3) olan sıfır toplamlı oyunun, eğer varsa denge ikilisini bulunuz.


3. satır 1. sütun
3. satır 3. sütun
2. satır 2. sürun
1. satır 1. sütun
1. satır 2. sütun

16.Soru


0


17.Soru

Dedikodunun yayılma hızı ne ile doğru orantılıdır?


Hem dedikoduyu duyan kişi sayısı, hem de dedikoduyu duymayan kişi sayısı
Sadece dedikoduyu duyan kişi sayısı
Sadece dedikoduyu duymayan kişi sayısı
Dedikoduyu ilk yayan kişinin becerisine
Hiçbirine

18.Soru

d(y)=12(y-6) (mod 9) deşifre fonksiyonuna göre y=8 sayısının deşifresi aşağıdakilerden hangisidir?


8
7
4
5
6

19.Soru

Aşağıda matrisi verilen sıfır toplamlı oyunun denge ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?


(1. Satır, 1. Sütun)

(1. Satır, 2. Sütun)

(3. Satır, 1. Sütun)

(1. Satır, 4. Sütun)

(2. Satır, 4. Sütun)


20.Soru

Sırasıyla 1., 2., ve 3. satırları (4 -5 3 2), (-3 -6 -7 1), ve (3 4 2 1) şeklinde verilen oyunda 1. oyuncu 2. satırı seçtiğinde garantilenmiş kazancı aşağıdakilerden hangisidir?


-7
-6
1
-3
0