Matematik 2 Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 19 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Doğrusal şifreleme fonksiyonu ş(x)= 4x+8 (mod 5) ile x=7 sayısının şifrelenmesi aşağıdakilerden hangisidir?


5
3
1
4
7

2.Soru

3x+2?4 (mod5) denkliğinin çözüm kümesi nedir?


{...,-10,-6,-2,2,6,10,...}
{...,-11,-6,-1,4,9,14,...}
{2,6,10,...}
{4,9,14,...}
{ 2/3}

3.Soru

Doğrusal şifreleme yapılırken

denkleminin

 çözümünün olması için hangisi olmalıdır?4.Soru5.Soru

Bir malın talep fiyat esnekliği 1/3 olarak verildiğine göre bu malın miktarı ve fiyatı arasındaki ilişkiyi veren talep denklemi aşağıdakilerden hangisidir?6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir çizgenin tüm köşe noktalarının derecelerinin bir dizisi olamaz?


4,4,4,4,4
1, 1, 3, 3, 4
1, 1, 2, 2, 4
1, 1, 2, 2,2
3,3,3,3,3

7.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Bir çizgede tüm köşe noktalarının dereceleri toplamı çizgedeki kenar sayısının iki katına eşittir
Bir çizgede bütün köşe noktalarının dereceleri toplamı çift sayıdır
Bir çizgede derecesi tek olan köşe noktalarının sayısı çifttir
5 kişilik bir davette kişiler arasında toplam 10 tokalaşma olur
6 köşe noktası olan bir çizgenin tüm köşe noktalarının dereceleri 2,2,2,3,3,3 dizisi şeklindedir.

8.Soru

Sırasıyla 1., 2., ve 3. satırları (-1 -3 1), (-2 3 0), ve (1 2 4) olan sıfır toplamlı oyunun, eğer varsa denge ikilisini bulunuz.


3. satır 1. sütun
3. satır 3.sütun
2. satır 2.sütun
1. satır 1. sütun
1. satır 3. sütun

9.Soru

diferansiyel denkleminin y(1)=2 koşuluna uyan çözümü aşağıdakilerden hangisidir?10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır?


32
31
57
21
27

11.Soru

8 takımdan oluşan bir ligin ikinci haftası tamamlanmıştır. Bu ligin durumunu gösteren çizge aşağıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Tüm maçlar yapılmıştır.

a takımı, b ve e takımları ile oynamıştır.

f takımı b ve g takımları ile oynamıştır.

e ile d oynamamıştır.

d takımı c ve h ile oynamıştır.

 


12.Soru

Bölge sayısı 4, köşe noktası sayısı 5 olan bir düzlemsel tek parça çizgenin kenar sayısı kaçtır?


4
5
6
7
8

13.Soru

Günümüzde RSA şifrelemesi için p ve q sayıları kaç bitlik sayılardan seçilir?


8
64
128
256
512

14.Soru

7 bölgesi ve 10 kenarı olan bir düzlemsel tek parça bir çizgenin kaç köşe noktası vardır?


5
6
7
8
9

15.Soru

BÇOPKC kelimesinin deşifre edilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


KAYDIR
YALNIZ
YALANA
ALINAN
SAYDIR

16.Soru

Deşifre fonksiyonu d(y)=21(y-4) (mod 29) ise y=17 sayısının deşifresi aşağıdakilerden hangisidir?


10

11

12

13

14


17.Soru

s(x)=3x+5 mod(21)ş(x)=5x-4 mod(24) doğrusal şifrelerdir. Buna göre 20 sayısını bu iki fonksiyona göre şifrelersek ne olur?


2,2
4,2
2,0
0,2
0,0

18.Soru

ekok(40,96) nedir ?


180
192
240
480
960

19.Soru

Doğrusal şifreleme fonksiyonu ş(x)=7x+5 (mod 13) ile x=6 sayısının şifrelenmişi aşağıdakilerden hangisidir?


8
5
3
0
9