Matematik 2 Final 26. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

 integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


(x2+1)/x+c

(x+1)/x+c

(x+1)/x2+c

(2x+1)/x+c

(x+1)/2x+c


2.Soru

Kuvvet fonksiyonu ile şifrelemede p=11, e=7 ise deşifre fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?


d(y)=y3 (mod 11)

d(y)=y2 (mod 11)

d(y)=y4 (mod 11)

d(y)=y5 (mod 11)

d(y)=y6 (mod 11)


3.Soru

(32)5 sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır?


2

4

1

3

0


4.Soru

Matrisi

olan oyunun yukarı değeri aşağıdakilerden hangisidir?


-1

0

2

4

5


5.Soru

K6 tam çizgesinin kaç kenarı vardır?


12
13
14
15
16

6.Soru

RSA şifrelemesi kullanan alıcı

sayılarını seçmiştir. Ona gönderilecek şifreli sayıyı okumak için gereken gizli d sayısı aşağıdakilerden hangisidir?


1

2

3

4

5


7.Soru

Bugün günlerden Pazar ise 102 gün sonra günlerden ne olur?


Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi


8.Soru

Aşağıda matrisi verilen oyunun aşağı değeri kaçtır?


1

-1

2

-2

3


9.Soru

Köşe nokta sayısı 4 olan kaç farklı ağaç çizilir?


4

8

16

32

64


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir çizgenin tüm köşe noktalarının bir toplamı olabilir?


20
21
23
33
35

11.Soru

denkliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?12.Soru

x miktarı ve p fiyatı göstermek üzere, bir malın talep fonksiyonu p1 =(x-3)^2 , arz fonksiyonu p2 =(x+1)^2 ise üretici rantı nedir?


1
1,66
2
2,33
4

13.Soru

Bir düzlemsel çizgede, bölge sayısı 10, kenar sayısı 15 ise, köşe sayısı kaçtır?


3
5
6
7
9

14.Soru

Kuvvet fonksiyonuyla şifrelemede p=17, e=6 olsun. 4 sayısının şifrelenmişi aşağıdakilerden hangisidir?


16

14

12

10

8


15.Soru

Aşağıda verilen matris oyununun yukarı değeri nedir?


4

-9

7

-2

11


16.Soru

Aşağıda matrisi verilen sıfır toplamlı oyunun denge ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 


(2. Satır, 1. Sütun)

(2. Satır, 2. Sütun)

(3. Satır, 1. Sütun)

(3. Satır, 2. Sütun)

(4. Satır, 2. Sütun)


17.Soru

sayısı 7’ye bölündüğünde kaç kalanını verir?


1

2

3

4

5


18.Soru

I. Köşe noktaları ülkelerin başkentleri, kenarları da bu başkentler arasındaki demiryolları olacak şekilde elde edilen düzlemsel çizgeye haritayı temsil eden çizgenin eşlek (dual) çizgesi denir. II. Tüm köşe noktalarının derecesi en fazla d olan bir çizge, köşe noktalar farklı renkte olacak şekilde d+2 renk ile boyanabilir. III. Her düzlemsel çizgenin köşe noktaları komşu noktalar farklı renklerde olacak şekilde dört renkle boyanabilir. Çizge ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I
Yalnız III
I ve III
II ve III
I, II ve III

19.Soru

Düzlemsel çizgelerdeki Euler formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?


bölge sayısı - köşe sayısı = kenar sayısı
bölge sayısı + köşe sayısı = kenar sayısı +3
bölge sayısı + köşe sayısı = kenar sayısı - 2
bölge sayısı + köşe sayısı = kenar sayısı +2
bölge sayısı - köşe sayısı = kenar sayısı +3

20.Soru

kaçtır?


8

12

24

36

48