Matematik 2 Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

3 günde bir nöbet tutan bir hemşire ilk nöbetini Çarşamba günü tuttuğuna göre 17. Nöbetini hangi gün tutar?


Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma

2.Soru

x miktarı ve p fiyatı göstermek üzere bir malın arz fonksiyonu  p1=x2+20 ve talep fonksiyonu p2=70-x2 şeklinde veriliyor. Buna göre piyasa düzeyindeki üretici rantı aşağıdakilerden hangisidir?


225/3

250/3

100

305/3

325/3


3.Soru

Doğrusal şifreleme fonksiyonu ş(x) = 5x+7 (mod 37) ile x =12 sayısının şifrelenmişi aşağıdakilerden hangisidir?


25
27
30
32
35

4.Soru


 kitap dışı soru iptal


5.Soru

8 kişinin katıldığı bir davette, aşağıdakilerden hangisi mümkün değildir?


Herkesin birer kere tokalaşması.
Dördünün ikişer kez, üçünün üçer kere ve birinin de 1 defa tokalaşması.
Beşinin üçer kez, ikisinin dörder kez, birinin 2 kez tokalaşması.
Herkesin yedişer kez tokalaşması.
Beşinin ikişer kez, ikisinin üçer kez, birinin dört kez tokalaşması.

6.Soru

Aşağıdaki çizgenin tüm köşe noktaları komşu noktalar farklı renkte olacak şekilde en az kaç renk ile boyanabilir?


1

2

3

4

5


7.Soru

Matrisi

şeklinde verilen oyunda, II. oyuncunun minimaks stratejisi nedir?


  1. satır
  1. satır
  1. sütun

2. sütun

  1. sütun

8.Soru

Aşağıdaki noktalardan hangisi

eşitsizliğini sağlar?


(1,10)

(2,2)

(1,3)

(2,1)

(3,3)


9.Soru

K5 tam çizgesinin kenar sayısı kaçtır?


4
5
8
10
20

10.Soru

Matrisi

şeklinde verilen oyunda oyunun aşağı değeri ve yukarı değeri kaçtır?


Aşağı değeri = -3; Yukarı değeri = 5

Aşağı değeri = -1; Yukarı değeri = 5

Aşağı değeri = -3; Yukarı değeri = 3

Aşağı değeri = 1;  Yukarı değeri = 3

Aşağı değeri = 0; Yukarı değeri = 0


11.Soru

Deşifre fonksiyonu d(y)=19(y-2) (mod 29) ise y=23 sayısının deşifresi aşağıdakilerden hangisidir?


22

21

20

19

18


12.Soru

ş(x)=3x+15 (mod 12) doğrusal şifreleme fonksiyonuyla x=7 sayısının şifrelenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?


0
2
3
4
1

13.Soru

Bugün günlerden Çarşamba olduğuna göre 100 gün sonra günlerden ne olur?


Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma

14.Soru

ş(x)=2x+4 (mod 5) doğrusal şifreleme fonksiyonunun deşifre fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?


d(y)=3(y-4) (mod 5)

d(y)=4(y-3) (mod 5)

d(y)=2(y-3) (mod 5)

d(y)=3(y-2) (mod 5)

d(y)=4(y-2) (mod 5)


15.Soru

Aşağıda verilen matris oyununda oyunun aşağı ve yukarı değerlerinin toplamı kaçtır?


19

11

4

1

-1


16.Soru

Kuvvet fonksiyonuyla şifrelemede p=11, e=4 olsun. 9 sayısının şifrelenmişi aşağıdakilerden hangisidir?


2

4

5

9

10


17.Soru

Aşağıdaki sayılardan hangisi asal değildir?


111

67

79

89

83


18.Soru

(mod 9) göre 12.5 işleminin sonucu nedir?


2

3

4

5

6


19.Soru

Aşağıda verilen çizgenin tüm köşe noktaları komşu noktalar farklı renkte olacak şekilde en az kaç renk ile boyanabilir?


3

4

5

6

2


20.Soru

(36)5 sayısının 7 ile bölümünden kalan kaçtır?


1

2

3

4

5