Medya İlişkileri Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kriz iletişimi yönetimi krizin aşağıdaki boyutlarından hangisiyle ilişkilidir?


İçişleri

Dışişleri

Harici işleri

Yönetim işleri

Planlama işleri


2.Soru

  1. Kurumsal iletişim yöneticisi
  2. Basın ilişkileri yöneticisi
  3. Finans yöneticisi
  4. Üretim yöneticisi
  5. Toplam kalite yönetimi sorumlusu

Yukarıda verilenlerden hangileri kriz yönetimi takımı üyesidir?


I, II, III

I, III, IV

II, III, IV

III, IV, V

II, IV, V


3.Soru

Basın konferansının basın bülteninden farkı nedir?


Medya ve halkla ilişkileri bir araya getirir

Halkla ilişkilerin medyaya yönelik halkla ilişkileridir

Medyanın halkla ilişkileri tanımasını sağlar

Haber içeriğinde gazeteciye özerklik alanı yaratır

Daha geniş kitleye ulaşır 


4.Soru

Hangi davranış biçimlerinin iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış olduğu ve belirli durumlarda insanların ne yapıp ne yapmamaları gerektiğine karar veren etik türü hangisidir?


Kuramsal etik

Uygulamalı etik

Betimleyici etik

Normatif etik

Eleştirel etik


5.Soru

“Haber mektupları, genelde, içeriğine ve sayfa adedine bağlı olarak, ……………………… haftada yayınlanırlar.”

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


bir ile üç

iki ile dört

üç ile beş

dört ile altı

beş ile yedi


6.Soru

Kriz iletişimi yönetimine başlarken ilk anlaşılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?


Ortaya çıkan durumun bir kriz olup olmadığını

Krizi kimin çıkardığı

Krizden çıkış yolunun ne olduğu

Krizin ne zaman aşılabileceği

Krizin çözümlenmeme nedeninin ne olduğu


7.Soru

Genellikle  halkla ilişkilerin başarısı kurum lehine çıkan haberlerin çokluğu ile ölçülmektedir. Oysa bazı durumlarda başarıya ilişkin bu kriter yeterli olmayabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?


Haber sitelerinde fazla tık almak başarılı bir iletişim çalışması örneğidir.

kamuoyunun merak ettiği, duyum aldıkları, ilgi veya şüphe duydukları bir konuyu araştırmak üzere bilgi talebinde bulunabilirler

Halkla ilişkilerin görevlerinden biri de bazen kurum aleyhinde çıkacak bir habere, zamanında
müdahale ederek, “medyaya düşmemesi”ni sağlamaktır.

Gazeteciye zamanında doğru, doyurucu ve samimi bilgi vermek yeterlidir

Doğru ya da yanlış herhangi bir şekilde haber olmak bir başarı göstergesidir.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi medya ilişkilerinden sorumlu çalışanların sorumluluklarından biri değildir?


Haberin doğru zamanda kamuoyu ile paylaşılmasını sağlamak

Kuruluş ve ürünleri/hizmetleri hakkında kamuoyunun olumlu bilgiler edinmesini sağlamak

Hazırladığı medya içeriklerinin ücret ödeyerek medyada yer bulmasını sağlamak

İçerikler için doğru iletişim aracını kullanmak

Gazetecilerle olumlu ve güçlü ilişkiler geliştirmek


9.Soru

Medya mensuplarının, gezi süresince mesleki taleplerini almak, onlara sorular sormaları için olanaklar tanımak önemlidir. Not ve hareketli ya da hareketsiz görüntü almaları için de özgür zaman dilimleri yaratılmalıdır. Bu basın gezisi sırasında yapılan çalışmalardan hangisidir?


Tanışma

Amaca ve plana sadık kalma

Medya görünürlüğü

İletişim halinde olmak

Kapanış


10.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yönetilemeyen krizin doğuracağı en ciddi sorun verilmiştir?


Yapılan güzel işleri unutturur

Olumlu algıyı zedeler

İtibar kaybına uğratır

Samimiyet ölçüsünde düşüş gösterir

Güven kaybına uğratır


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi planlanma biçimine sınıflandırılan etkinliklerden biridir?


Eğitim ve bilim etkinlikleri

İş ve ticaret etkinlikleri

Sanat etkinlikleri

Spor müsabakaları

Sıradan etkinlikler


12.Soru

Genellikle prodüksiyon (yapım) şirketlerine yaptırılan görüntülü basın bültenleri ortalama süreleri neler olmalıdır?


30- 90 saniye arasında

60 saniye

40-50 saniye

50 saniye

20-60 saniye


13.Soru

Haber bülteni/bildirisi         yazarken dikkat edilmesi gereken haber öğeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru formüle edilmiştir?


5N+1K

5N+1M

5C+1K

5M+1S

5P+1Y


14.Soru

Hangisi ahlaki kavramlar nelerdir ve ahlaki kavramların içerikleri nelerdir sorularına yanıt arar?


Normatif Ahlak

Ahlak Teorisi

Etik

Bireycilik

Eleştirel etik


15.Soru

Krizlerde medyaya mümkün olduğunca nasıl bir açıklama yolu tercih edilmelidir?


Yazılı

Sözlü

Basın Toplantısı

Davet

Yüz yüze görüşme


16.Soru

Halkla ilişkiler etiğini sağlayabilmek için geleneksel halkla ilişkiler uygulamalarında sosyal sorumluluğun etik ile bağlantısını kaç şekilde kurabiliriz?


2

3

4

5

6


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi basın gezisi sonrasında yapılan çalışmalardan biridir?


Katılımcıları belirleme

Geziyi genel olarak değerlendirme

Amaca ve plana sadık kalma

Basın dosyası hazırlama

Medya ile bağlantı kurma


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde, etik türleri doğru olarak verilmiştir?


Bilimsel Etik, Doğa Etiği, Betimleyici Etik

Betimleyici Etik, Normatif Etik, Metaetik

Bilimsel Etik, Normatif Etik, Betimleyici Etik

Ahlaki etik, Betimleyici Etik, Bilimsel Etik

Ahlaki Etik, Normatif Etik, Betimleyici Etik


19.Soru

Bir yayının bayilerde mi satıldığı yoksa abonelere ücretli ya da ücretsiz mi ulaştırıldığı aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?


Okuyucu profili

Yayın politikası

Basım tekniği

Yayın alanı

Dağıtım yöntemleri


20.Soru

Medya etiğinin kavramında temelinde var olan kavramlardan değildir?


Medyanın sorumluluğu

Medya çalışanları yaptığı işteki etik kavramlar

Kamu yararı

İş hassasiyeti işin ilkeleri

Sonuç odaklı etik anlayışı