Öğrenme Yönetim Sistemleri Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İçeriğin amaçlara götürücü şekilde kazandırılıp kazandırılmadığının belirlendiği varsa eksikliklerin giderildiği öğretim süreci yönetim basamağı aşağıdakilerden hangisidir?


Hedef davranışlarının belirlenmesi

Öğretim amaçlarının belirlenmesi

Dönüt alma düzeltme

Pekiştirme

Özetleme-Değerlendirme


2.Soru

I. Fırsat eşitliği

II. Yüksek kalite

III. Bireysel eğitim

Yukarıdaki maddelerden hangisi veya hangileri eğitim teknolojilerinin sağladığı yararlardandır?


Yalnız III

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


3.Soru

Kitlesel açık çevrimiçi derslere ne ad verilir?

 


MOOC

 

BLACKBOARD

 

HKL

 

KFL

 

NCCBN


4.Soru

Dersin haftalık mı, ünite ya da konu bazlı mı ya da birkaç ünite veya konuyu içeren modüler bir yapısı mı olacağı aşağıdaki bölümlerden hangisinde belirtilmektedir?

 


Dersin Ana sayfası

 

Dersin Yapısı

 

Dersin Amacı

 

Öğrenme Çıktıları

 

Ders Hakkında


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Açık kaynak kodlu ÖYS yazılımının öğretim ve öğrenim için kullanılmasının bazı avantajlarından biri değildir?

 


Düşük  maliyetli yazılım olmalarıdır.

 

Üretici firmadan bağımsızdır. Kullanıcıların kaynak kodunu incelemesine, değişiklik yapmasına ve geliştirmelerine izin verir.

 

Kullanıcıların herkes tarafından erişilebilen mevcut güncellemeleri almasını sağlar.

 

Yeni fikirlere açık ortak bir topluluk tarafından oluşturulduğu için kullanıcı gereksinimlerine duyarlı ve esnektir.

 

Lisans maliyeti yoktur kullanıcılar ücretsiz olarak yazılımı ve güncellemeleri elde edebilirler.

 


6.Soru

Ders içinde başlangıç ve bitiş tarihi belirtilerek yapılandırılmış duyuru, ödev, kısa sınav, tartışma (forum) gibi zamanlanmış etkinliklerin gösterildiği ders menüsü aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Dosyalar

Takvim

Kişilerim

Katılımcılar

Sözlük


7.Soru

Kişisel bilgisayarlarda internetin kullanımı yaygın değilken ortaya çıkan, aşağıdaki eğitim modellerinden hangisi internet tabanlı öğrenme yönetim sistemlerinin kullanımına yer vermektedir?

 


Yazışma Modeli

 

Çoklu Ortam Modeli

 

Akıllı Esnek Öğrenme Modeli

 

Video - Konferans Modeli

 

Esnek Öğrenme Modeli


8.Soru

Öğrenenlere ders ile ilgili bilgiler ÖYS’de aşağıdaki hangi bileşenler yardımıyla sunulmaz?

 


Ders ana sayfası

 

Dersin yapısı

 

Dersin amacı

 

Öğrenme çıktıları

 

Sınıf ortalaması


9.Soru

Çevrimiçi derslere misafir öğretim üyesi ya da öğrenci erişimine ihtiyaç olması durumunda misafir erişimine izin verilebilir. ifadesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Doğru değildir.

Dışarıdan misafir öğretim üyesi davet edildiği durumlarda bu özellik seçilebilmektedir.

Katılımcıların dersin içeriğinin tamamını izlemesi mümkündür.

Dersin izin verilen bölümünü incelemeleri mümkündür.

 Derse kayıt olup olmayacaklarına karar vermeleri mümkündür.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ÖYS’lerde ders eğitmenlerinin dersi zenginleştirdikleri araçlardan biri değildir?

 


Dosya

 

Klasör

 

Web sayfası

 

Modül

 

İnternet erişimi

 


11.Soru

Taylor (2001) kaç farklı uzaktan eğitim modeli üzerinde çalışmıştır?

 


2

 

3

 

4

 

5

 

6


12.Soru

Lisanslı yazılım olarak en yaygın olarak kullanılan Öğrenme Yönetim Sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

 


Moodle

 

Blackboard

 

Sakai

 

Tin Can API

 

AWS


13.Soru

ÖYS’lerde ders oluştururken başlangıç aşamasında  yapılması gerekenlerden aşağıdakilerden hangisidir?

 


Ders içeriğinin oluşturulması

 

Dersin dilinin belirlenmesi

 

Duyuru oluşturulması

 

Harici Web sayfalarına bağlantı verilmesi

 

Kısa sınav etkinliğinin oluşturulması

 


14.Soru

CMI Data Model, LOM Metadata, AICC Packaging ve IMS Simple Sequencing gibi yaklaşımların bir araya getirilmesiyle geliştirilmiş ve dünya çapında yaygın kabul görmüş olan e-Öğrenme içerik paketleme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

 


LMS - Learning Management System

 

CMS - Content Management System

 

Tin Can API

 

SCORM

LCMS


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir ÖYS system kurulum aşamalarından birisi değildir?

 


Kullanıcı bilgisayarlarına erişim

 

Uygulama sunucuları için işletim sisteminin kurulumu

 

Web sunucusunun kurulması ve ayarlarının yapılması

 

Dosya sunucusunun oluşturulması

 

Veritabanı sunucusunun kurulması

 


16.Soru

Dersin yüz yüze eğitime destek olarak mı, haftalık ya da sosyal formatta mı yapılandırılacağı bilgisi       hangi bölümde belirlenmektedir?

 


Ders formatı

 

Ders içeriği

 

Ders kotası

 

Ders alanı

 

Ders saati


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel öğrenme ortamlarının özelliklerinden değildir?

 


Öğretmen alan uzmanı rolündedir.

 

Öğretmen merkezlidir.

 

Öğrenme yöntemi genellikle bireyseldir.

 

Teknoloji haberleşme,paylaşım ve bilgiye erişim amaçlı kullanılmaktadır.

 

Öğrenci pasif dinleyici konumundadır.


18.Soru

Öğrenme Yönetim Sisteminde, dersi yürüten öğretim elemanı bilgisi aşağıdaki bölümlerden hangisinde verilmelidir?

 


Ön koşullar 

Başarının Değerlendirilmesi

 

Öğrenme çıktıları

 

Sözlük

 

Ders hakkında

 


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi takvimlemeye ihtiyaç duyulmasının gerekçelerinden biri değildir?


Sistem kullanıcıları belirlenirken bazı kullanıcıların birden fazla rolü olabileceği gibi farklı görevleri de bulunabilmektedir.

Akademik takvime göre kayıt, başlangıç ve sınav tarihleri mutlak yapılandırılmış olarak belirlenmiştir ve esnetilmesi genellikle mümkün olamamaktadır.

Kurumsal stratejilerin yanında, program düzeyinde ve ders düzeyinde birçok farklı aşama gözetilmek durumundadır.

Teknik ve fonksiyonel aşamaların birçok alt aşaması yer almakta ve çoğu zaman birbiri ardına ya da eş güdümlü olarak takip edilmek durumunda kalınmaktadır.

Değerlendirmelerde web sayfaları üzerinden virus tarama programlarının yer alması


20.Soru

Öğrenme yönetim sistemlerinde ders oluşturmak istendiğinde hazırlanacak ders ile ilgili olarak ilk önce hangisi belirlenmelidir?


Açık kaynak kodlu

Dersin akademik yılı

Dersin kodu

Dersin adı

Şube bilgisi