Öğrenme Yönetim Sistemleri Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Dosya
  2. Veri tabanı
  3. Veri tabanı tabloları
  4. Sayfa
  5. Video

Bir Öğrenme Yönetim Sisteminde yukarıda sıralanan hangi tür içerik bulunmaktadır?


I – II – III

I – III – IV

I – IV – V

II – III – IV

III – IV - V


2.Soru

Bir Öğrenme Yönetim Sisteminde “bütünleşme” nedir?


ÖYS yazılımı için üçüncü parti sistemleri

Yöneticilere, öğrencilerin ilerleme durumlarını gösteren otomatik raporlar

Kendi notlarına erişme

ÖYS platformunda arama yapabilme

SCORM ve Tin Can Api birlikte çalışabilme


3.Soru

Başar’a (2011) göre öğretim süreci açısından yönetim kaç basamaktan oluşur?

 


2

 

3

 

4

 

5

 

6

 


4.Soru

Aşağıdakilerden lisanslı Öğrenme Yönetim Sistemleri yazılımlarına örnek olarak gösterilemez?

 


Blackboard

 

Desire2Learn

 

Tin Can API

 

ANGEL_Learning

 

ECollege


5.Soru

ÖYS’lerde İçerik üzerindeki Erişim Hakkı yönetimi genel olarak üç eyleme sahiptir. Bazı ÖYS’lerde ise dört eylem olarak ifade edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu dört eylem içerisinde yer almaz?

 


Oku

 

Yaz

 

Kaldır

 

Ekle

 

Kaldır


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrenenlerden beklenen bir davranış değildir?

 


Haftalık okumaların yapılması

 

Tartışmalara ve canlı derslere katılım

 

Alanıyla ilgili bilimsel çalışma

 

Ödevleri zamanında teslim etme

 

Bilimsel etik kurallarına uyma


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Öğrenme Yönetim Sisteminde, fonksiyonel sistem yöneticisi ve teknik sistem yöneticisinin hazırlayacağı planlama maddelerinden biri değildir?


Hedef kitlenin büyüklüğüne göre veritabanı ve sunucu yönetim ve bakımının nasıl olacağı

Teknik aksaklıkların bildirilmesi ve çözüm süreçlerinin nasıl yapılandırılacağı

Donanımsal olarak yaşanacak herhangi bir sıkıntıda veri güvenliği ve hizmeti ayakta tutma planlarının nasıl yürürlüğe gireceği

Akademik takvime göre bilgi sistemlerinden gelecek verilerin nasıl ve ne şekilde aktarılacağı

Virüs tarama programlarının kapasiteleri


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sorunsuz bir Öğrenme Yönetim Sistemi mimarisi tasarlarken göz önüne alınması gereken kriterlerden değildir?

 


Güvenlik

 

Kullanılabilirlik

 

Performans

 

Ölçeklenebilirlik

 

Güç


9.Soru

Öğrenme yönetim sistemlerinin temel yönetim sistemlerinin hedef ve kurum politikası belirleme aşamasından sonra hangi aşama gelmektedir ?


Koordinasyon

Örgütleme

Planlama

Yöneltme

Denetlemek


10.Soru

Ders menüsünde yer alması gereken ikinci bölüm ders ile ilgili bilgilerin yer aldığı hangi bölümdür?


Ders Tanıtımı

Telif Hakkı ve Paylaşım Kuralları

Ders Hakkında

Ön Koşullar

Ders Gezinme Menüsü


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sürecinde kullanılan farklı altyapı sistemlerinden değildir?


Öğrenme yönetim sistemleri

İçerik yönetim sistemleri

Öğrenme portalları

Sanal sınıf ortamları

Kontrol ve denetim sistemleri


12.Soru

Aktif İzleme aşağıdakilerin hangisinde açıklanmıştır?


Sunucuların tek bir yerden izlenmesi

Veri tabanı sunucuların bulunduğu yer

Web sunucusu bulunduğu yer

Yazılımların bulunduğu yer

Yardımcı yazılımların bulunduğu yer


13.Soru

Ders menüsündeki ilk öğe ................... olabilir. Boş bırakılan alana hangisi gelmelidir?


Ders Gezinme Menüsü

Ders Tanıtımı

Duyurular

Ders İçerikleri

Temel ve Yardımcı Ders Kaynakları


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme yönetim sistemi (ÖYS/LMU) özelliklerinden değildir?


Verimlilik

Üretim

Yönetim

Pekiştirme

Lisanslama


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Web 3.0’ın özelliklerinden değildir?

 


Metne dayalı olan bir teknolojidir, kullanıcılara yalnızca bilgi sunulmaktadır.

 

Semantik Web olarak da adlandırılmaktadır.

 

Web içeriklerinin sadece doğal dillerde değil, aynı zamanda ilgili yazılımlar tarafından anlaşılabilir yorumlanabilir ve kullanılabilir bir biçimde ifade edilebileceği yazılımlardan oluşmaktadır.

 

Kişiye özel sonuçlar ortaya çıkaracak yazılımlardan oluşmaktadır.

 

Kişinin geçmiş deneyimlerine göre kişinin aradığı veriyi kolayca bulmasına, paylaşmasına ve bilgiyi birleştirmesine imkan tanıyacak teknolojilerdir.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ÖYS’lerde kimlik doğrulamasını en iyi yapan yapıdır?

 


LDAP

 

iCAL

 

AVID

 

BMAL

 

SCROL


17.Soru

 İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel adlandırmaya ne denir ?


Kurumsal kaynak planlaması

Stratejik plan

Gelişmiş raporlama

İçerik denetimleri

Müfredat hazırlama


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim teknolojilerinin sunduğu yararlardan değildir?

 


Fırsat eşitliği

 

Kitle eğitimi

 

Ekonomi

 

Birinci kaynaktan bilgi temini

 

Çevresel etkiler

 


19.Soru

Ders içinde yapılandırılmış ödev, kısa sınav, tartışma (forum) gibi yapılar hangi menüde yer almalıdır?


Forum

Canlı Ders

Tartışmalar 

Takvim

Notlarım


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Lisanslı ÖYS'lere örnek değildir?


Desire2Learn

ANGEL_ Learning

Blackboard

LDAP

eCollege