Öğrenme Yönetim Sistemleri Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ticari kaynaklı yazılımlara örnek olarak verilebilir?

 


Microsoft İşletim Sistemi

 

Open Office

 

Linux Tabanlı İşletim Sistemleri

 

Firefox

 

Android


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içeriklere örnek olarak verilemez?

 


Web sayfaları

 

Videolar

 

Mikrofon

 

Sesli ögeler

 

Metin tabanlı ögeler


3.Soru

Aşağıdakilerden hangi teknik ön koşula örnektir?

 


Basılı kaynağa sahip olmak

 

Daha önceki derslerden geçmiş olmak

 

İngilizceden yeterli puan almış olmak

 

İnternet bağlantısına sahip olmak

 

Ortalamanın mezuniyet için yeterli olması


4.Soru

Öğrenme Yönetim Sistemindeki derslerin sınıflandırılması Kurumsal hiyerarşiye göre aşağıdakilerden hangisiyle yapılandırılır?

 


Dersin ana sayfası

 

Dersin ait olduğu alt/üst hesap bilgileri

 

Dersin dönemi

 

Grup ve şubeler

 

Ders Kotası


5.Soru

Yüksek öğretim kurumları, eğitim kurumları tarafından tercih edilen, planlı olarak sunulan öğrenme hizmetinde öğrenme çıktılarının değerlendirildiği ve hedef kitlesinde öğrencilerin olduğu sisteme ne ad verilir?

 


ÖYS

 

LSY

 

RFT

 

KJI

 

HLP

 


6.Soru

ÖYS’lerde ders içerikleri oluşturulurken bazı bileşenlere dikkat etmelidir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


Ders İçerikleri

Ders Tanıtımı

Ders Gezinme Menüsü

Temel ve Yardımcı Ders Kaynakları

Duyurular


7.Soru

ÖYS’lerde çevrimiçi ders oluştururken genel olarak ifade edilen dersin amaçlarının biraz daha özele indirgenerek maddeler halinde ifade edilmesi hangi başlık altında toplanır?


Sistemi Kullanma

Ders Ana Sayfası

Öğrenme Çıktıları

Dersin Yapısı

Ön Koşullar


8.Soru

Öğrenme yönetim sistemini kurulum ortamlarında hangisinde kod değişikliklerinin sınanması yapılır?


Geliştirme

Test

Üretim

Çözüm

Veritabanı


9.Soru

  1. Kurumun alt yapısı
  2. Ücret politikası
  3. Kullanıcı sayısı
  4. İçerik
  5. Sistemi yönetebilecek insan kaynağı

Veritabanı seçiminde hangi kriterler önemlidir?


I-II-III

II-III

I-IV-V

II-III-IV-V

I-II-III-IV-V


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lisanslı izleme yazılımlarına örnek gösterilemez?


Appdynamics

New Relic

Zabbix

SolarWinds

tomcat


11.Soru

Ders etkinlikleri hakkında öğrenenlere bilgi verme amaçlı kullanılabilecek bir araca ne ad verilir?

 


Duyurular

 

ÖYS

 

Menü

 

Kişisel Profil

 

Etkinlik


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme yönetim sistemlerinin katmanları arasında gösterilemez?

 


İçerik

 

Değerlendirme

 

Yönetim

 

Ulaşım

 

İletişim


13.Soru

Öğrenme yönetim sistemlerinde gruplar ve şubelere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

 


Grup özelliği öğrenenlerin işbirliği halinde birlikte çalışmaları amacıyla kullanılmaktadır.

 

Öğrenci grupları sayesinde öğrenciler grup olarak projelerini ve taslaklarını organize edebilirler.

 

Ders içindeki gruplar ile şubeler benzer bileşenlerdir.

 

Moodle öğrenme yönetim sisteminde grup bileşeni şube olarak kullanılmaktadır.

 

Belirli büyüklükteki gruplara öğrenciler rastgele atanabilir ya da gruplar manuel olarak oluşturup düzenlenebilir.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme yönetim sistemlerinde bulunan sistem rolleri arasında gösterilemez?

 


Tema Sorumlusu

 

Kullanıcılar Sorumlusu

 

Dersler Sorumlusu

 

Puanlama Sorumlusu

 

Sistem Yöneticisi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme yönetim sistemi kullanmaya başlamadan önce planlanması gereken bir aşama değildir?

 


Kurum Analizi

 

Hedef Kitle Analizi

 

Kullanıcı Türlerini Belirleme

 

Teknik Süreçleri Belirleme

 

İletişim sürecini belirleme


16.Soru

Topluluklar gereksinim sonucu ortaya çıkan yapılardır. Aşağıdakilerden hangisi Öğrenme Yönetim Sistemleri bağlamında topluluk yönetimi aşamalarında takip edilmesi gereken adımlar arasında gösterilemez?

 


Gereksinim analizi yapılmalıdır.

 

Topluluk uzmanı ve sistem yetkilisi belirlenmelidir.

 

Roller belirlenmelidir.

 

Kimlerin katılması gerektiği belirlenmelidir.

 

ÖYS topluluk alanı açılmalıdır.

 


17.Soru

Aşağıdaki kişilerin hangisinde Duyuru Ders Ekle/Düzenle/Sil yetkisi bulunur?

 


Genel Yönetici

 

Fakülte Yöneticisi

 

Program Yöneticisi

 

Eğitmen yrd.

 

Misafir


18.Soru

Öğrenme yönetim sistemlerinde bir dersin farklı katılımcıların erişimine açık olması  ayarlanabilen özelliği, (ÖYS’ye göre  “Ayarlar”) Moodle’da aşağıdakilerden hangi adla ifade edilir?

 


Site Bilgisi

 

Ayarlar

 

Ayarları Düzenle 

Özellikler

 

Öğrenme stili


19.Soru

Öğrenme yönetim sistemlerinde ders oluşturma süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

 


Ders ile ilgili bilgiler ders oluşturulduktan sonra değiştirilemez.

 

Dersin belirli dönemde farklı türden katılımcıların erişimine açık olması özelliği, ders oluşturulurken ayarlanabilir özelliklerdendir.

 

Dil seçeneği dersin katılımcılarının oluşturdukları içeriklerin dilinden bağımsızdır.

 

Çevrimiçi derslere misafir öğretim üyesi ya da öğrenci erişimine ihtiyaç olması durumunda misafir erişimine izin verilebilir.

 

Uyarılar sayesinde belirli kriterleri sağlamamış öğrenenler olası başarısız olarak değerlendirilip çok geç olmadan bu öğrenenlere, öğretim elemanlarına ve hatta gözlemcilere uyarı gönderilebilmektedir.


20.Soru

Öğrenme yönetim sistemlerinde ders oluşturmak istendiğinde bu ders ile ilgili bazı ayarların en başta yapılması ve bazı bilgilerin de yine en başta girilmesi gerekir. Aşağıdakilerden hangisi öncelikli yapılacak olan işlemdir?

 


Dersin kategorisinin belirlenmesi

 

Dersin adının belirlenmesi

 

Dersin döneminin belirlenmesi

 

Dersin kotasını belirlenmesi

 

Zaman diliminin ayarlanması