Öğrenme Yönetim Sistemleri Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangi bölümde öğrenenlere ders ve dersin işleyişi hakkında bilgiler verilmelidir?

 


Ders yoklaması

 

Ders tanıtımı

 

Ders yapısı

 

Ön koşullar

 

Dersin amacı


2.Soru

ÖYS’nin nasıl ve nereden yayınlanacağı önemli bir konudur. Genel olarak kurumlar için kaç seçenek vardır?

 


2

 

3

 

4

 

5

 

6


3.Soru

Aşağıdakilerden rollerden hangisi, kullanıcı rollerinden ders rolü türüdür?


Kullanıcılar sorumlusu

Tema sorumlusu

Dersler sorumlusu

Anketler sorumlusu

Puanlama sorumlusu


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ÖYS’ye karar verirken hangi büyüklükte olacağı kararını verirken yanıtlanması gereken sorulardan biri değildir?


Kullanıcıların katılacağı iller

Kullanıcı sayısı

Eş zamanlı kullanıcı sayısı

Başlangıçta açılacak ders sayısı

Ders sayısında zamanla artış imkanı


5.Soru

  1. Veri tabanı için tablo kullanılmalı?
  2. Toplam kullanıcı sayısı zaman içinde nasıl değişir?
  3. En fazla eşzamanlı kullanıcı sayısı nedir?
  4. Sistem içerisinde başlangıçta kaç ders açılacak?
  5. Kullanıcılara e-posta adresi verilecek mi?

Öğrenme yönetim sistemlerine karar verirken sistemin büyüklüğü ile ilgi yukarıda sıralana hangi sorulara cevap verilmeli?


I – II – III

II – III –  V

II – IV - V

II – III – IV

III – IV - V


6.Soru

Hangi menü öğesi sayesinde dersteki kayıtlı kullanıcıları bir listesine erişilip kullanıcıların izin verilmiş profil bilgileri görüntülenebilir?


Raporlar

Yardım

Notlarım

Katılımcılar

Dosyalar


7.Soru

Öğrenme Yönetim Sistemi içerisinde öğrenenlerin belirli içerik ve etkinliklere erişimlerini sağlamak amacıyla yapılması gereken ayar aşağıdakilerden hangisidir?

 


Roller ve İzinler

 

Misafir Erişimi

 

Dersi Yayınlama

 

Ders Kotası

 

Gruplar Ve Şubeler


8.Soru

Çevrimiçi derslerde öğrenenler ve öğretim elemanının İnternet ortamında belirli aralıklarla bir araya gelmesi amacıyla kullanılan derse ne ad verilir?

 


Canlı dersler

 

ÖYS

 

Aralıklı ders

 

Yarı zamanlı ders

 

Öğrenme destekli ders


9.Soru

Katılımcılar menü öğesi sayesinde....


... özel kavram ve terimlerin kullanım amacı öğrenilir.

... ders menüsündeki öğelerden birine erişilebilir.

... izin verilmişse seçilen kullanıcıya(lara) doğrudan mesaj gönderilebilir.

...kullanıcıların izin verilmiş profil bilgileri görüntülenebilir. 

....dersteki kayıtlı kullanıcıları bir listesine erişilir.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim teknolojilerinin sunduğu yararlar arasında değildir ?


Fırsat eşitliği

Kitle eğitimi

Öğrenme hızını arttırma

Birinci kaynaktan bilgi temini

Öğretim tasarımını belirleme


11.Soru

Bir ÖYS’nin yönetimi için kurumunuzda bulunması gereken ekip üyelerinden hangisi ÖYS’yi denetlerken, ÖYS’nin kurs yapısı, sertifikasyon, uyumluluk ve kulla­nıcı raporları aracılığıyla örgütsel hedeflerle eşleşmesini sağlar?


Proje yöneticisi

Ar-Ge yöneticisi

Takım lideri

BT (Bilgi Teknolojileri) uzmanları

E-Öğrenme uzmanı


12.Soru

Gagne’nin öğrenme modeline göre şekillendirilmiş bir ders şablonunda, dersle ilgili görsel, işitsel ya da metin tabanlı örnek olaylarla ya da anlatımlarla öğrenenin karşılandığı basamak aşağıdakilerden hangisidir?

 


Öğrenme Rehberi Sağlama

 

Dikkat Çekme

 

Kalıcığı Sağlama

 

Uyarıcıları Sunma

 

Öğrenciyi Hedeften Haberdar Etme


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Gagne’nin öğrenme modeline göre şekillendirilecek bir ders şablonu adımlarının içermesi gerekenlerden değildir?

 


Dikkat Çekme

 

Öğrenciyi Hedeften Haberdar Etme

 

Ön Öğrenmelerin Hatırlanmasını Sağlama

 

Akademik Başarı Değerlendirme

 

Öğrenme Rehberi Sağlama


14.Soru

I. Kullanım mekan sınırı olmaması

II. Öğreten merkezli bir yapı

III. İletişim ve sosyalleşme

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri öğrenme yönetim sisteminin genel özelliklerindendir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


15.Soru

Anadolu Üniversitesi, Açık öğretim e-Öğrenme Portalı, hangi öğretim yılında pilot uygulamalarına başlamıştır?

 


1997-1998

 

1998-1999

 

1999-2000

 

2000-2001

 

2002-2003


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme yönetim sistemlerinin kullanıma açılmasından önce planlanması gereken aşamalardan değildir?

 


Değerlendirme

 

Hedef Kitle Analizi

 

Kullanıcı Türlerinin Belirlenmesi

 

Teknik Destek Süreçlerinin Belirlenmesi

 

Takvimleme


17.Soru

Bir sistem yöneticisi aşağıdakilerden hangisinden sorumlu değildir?

 


Yazılım ve donanım kurulumu ve bakımı

Veri kurtarma

 

Kullanıcıların girdiği verilerin doğruluğu

 

Yedekleme

 

Sistem güvenliği


18.Soru

Eğitim Bilişim Ağı’nın kısa yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?

 


EBA

 

PIS

 

PSI

 

IFS

 

ISF


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ÖYS ders süreçleri planlanırken gerekli bir adım değildir?

 


Kullanıcı türleri ve rolleri belirlenmeli

 

Ders şablonu oluşturulmalı

 

İçerik organizasyonu yapılmalı

 

Raporlama ve takip aşamaları planlanmalı

Akademik takvimin hazırlanması


20.Soru

Bir ÖYS’nin yönetimi için kurumunuzda bulunması gereken bazı ekip üyeleri aşağıda sıralananlardan birisi değildir?

 


Proje yöneticisi

 

Takım lideri

 

E-Öğrenme uzmanı

 

Program sinyal müziği aranjörü

 

Ar-Ge yöneticisi