Öğrenme Yönetim Sistemleri Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içerik katmanı örneği değildir?

 


Öğrenenlerin özgeçmişi

 

Web sayfaları

 

Resimler

 

Videolar

 

Sesli ögeler


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Çevrimiçi Öğrenme’nin özelliklerinden değildir?

 


Yaşam boyu öğrenmeyi desteklemektedir.

 

E-öğrenme, internet tabanlı öğrenme gibi farklı kavramlarla da ifade edilebilir.

 

Geniş bir öğrenme kitlesine hitap eder.

 

Bireyin kendi kendine öğrenmesi ile gerçekleşir.

 

Sosyo-ekonomik statü engelleri sınırlılıklarındandır.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme yönetim sisteminin sahip olması gereken özelliklerden değildir?

 


Hızlı erişilebilirlik

 

Tutarlı düzenlenmesi

 

Arşivleme ve dosya yönetim yetenekleri

 

İçerik oluştururken kullanılacak diğer araçlardan bağımsız olması

 

Arayüzü kullanıcıların kolay erişimine ve kullanımına uygun olmalıdır.


4.Soru

Taylor (2001) ‘ın çalıştığı uzaktan eğitim modellerinden hangisi internet tabanlı öğrenme yönetim sistemlerinin kullanımı yer almaktadır?

 


Yazışma (Correspondence) Modeli

 

Çoklu Ortam (Multimedia) Modeli

 

Video - Konferans (Telelearning) Modeli

 

Esnek Öğrenme (Flexible Learning) Modeli

 

Akıllı Esnek Öğrenme (Intelligent Flexible Learning) Modeli

 


5.Soru

“Kurumsal Kaynak Planlaması” nın kısa yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

 


KPK

 

ERP

 

KKP

 

KVP

 

VPK


6.Soru

Dersin erişilebilir olacağı tarih aralığı .................................ve belirlenen bu tarih aralığında ders katılımcıların erişimine açık olur, ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile anlamlı şekilde tamamlanmalıdır?


dersin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlendiği bir aralıktır.

dersin sunuma hazırlanma tarihlerinin belirlendiği yıllık bir aralıktır.

dersin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenemeyeceği genel bir aralıktır.

dersin içeriğinin belirlendiği bir aralıktır.

dersin katılımcılarının belirlendiği bir aralıktır.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemlerinin dezavantajlarındandır?

 


Üretici firmadan bağımsızdır.

 

Kullanıcıların herkes tarafından erişilebilen mevcut güncellemeleri almasını sağlar.

 

Yazılım erişilebilir olduğundan ve herkes tarafından kullanılabilir olduğu için başkalarıyla işbirliği yapılmasını sağlar.

 

Açık kaynak kodlu ÖYS sistemini yönetecek, geliştirecek ve başka yazılımlarla entegrasyonunu sağlayacak yetkin bilgi işlem uzmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Gereksinimlere duyarlı ve esnektir.


8.Soru

Öğrenme Yönetim Sistemlerinde ders oluştururken belirlenen “dersin formatı” aşağıdakilerden hangisini belirler?

 


Kullanım ve görünüm şekli

 

Kullanıcı bilgileri

 

Dersin kotası

 

Dersin özet bilgileri

 

Yardımcı kaynakçalar


9.Soru

Öğrenci rolü bir ödevi, içeriği, tartışma konusunu düzenleyemezken yönetici, öğretmen veya yardımcı öğretmen söz konusu bu içerikleri düzenleme ve hatta oluşturma yetkisine sahip olabilmektedir. Verilen örnek öğrenme yönetim sistemlerinde hangi başlık altında açıklanabilir?

 


Roller ve İzinler

 

Derse Misafir Erişimi

 

Ders Kotası

 

Kullanıcı Disk Kotası

 

Ders Formatı


10.Soru

Blackboard Learn nedir?

 


Öğrenme yönetim sistemi

 

Web sayfa tasarımı

 

Metin tabanlı ögeler

 

Hedef Kitle Analizi

 

Değerlendirme Materyali


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi e-öğrenme içerik paketleme ve taşınmasını sağlayan genel kabul görmüş bir programdır ? 


Scorm

ADL

Tin Can Api

LMS

HTML5


12.Soru

ÖYS bağlamında topluluk yönetimi aşamalarında takip edilen adımlardan hangisi yer almaz?


Gereksinim analizi yapılmalı

Kullanıcılara bilgi verilmemelidir

Topluluk uzmanı ve sistem yetkilisi belirlenmeli

ÖYS topluluk alanı açılmalı

Topluluk alanı tasarımı yapılmalı


13.Soru

Öğretim süreci için öğrenme yönetimin gerekliliği hangi basamağında öğrencilerin çalışmaların gözden geçirilip, eksikler üzerine konuşulması önerilmektedir ?


Öğretimin planlanması

Dönüt alma-düzeltme

Özetleme-değerlendirme

Pekiştirme

Hedef davranışların belirlenmesi


14.Soru

Bir sistemi öğrenme yönetim sistemi yada içerik yönetim sistemi olarak tanımlamak için bazı sorulara yanıt aranmaktadır, bunlardan hangileri bu sorular arasında değildir ?


Öğrenme hızına göre öğretim tasarımı yapıyor mu ?

Kullanıcı türleri nelerdir ?

e-Öğrenme yönetim paneli var mı ?

İz takibi yapılıyor mu ?

İçerik oluşturma ve yönetme imkanı var mı ?


15.Soru

  1. Proje Yöneticisi
  2. Takım Lideri
  3. E-Öğrenme Uzmanı
  4. Veri taban Uzmanı
  5. Yazılım Uzmanı

Öğrenme yönetim sisteminde bulunması gereken ekip üyeleri aşağıda hangisinde sıralanmıştır?


I – II – III

I – II – V

II – III –IV

II – III – V

III – IV – V


16.Soru

Öğrenme Yönetim Sisteminde ders etkinliklerine kolay erişim için aşağıdakilerden hangi öge kullanılır?

 


Takvim

 

Haftaya başlarken

 

Raporlar

 

Ders gezinme menüsü

 

Tartışınız

 


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, temel yönetim süreçlerinden biri değildir?

 


Hedef Belirleme

 

Planlama

 

Reklamasyon

 

Örgütleme

 

Koordinasyon

 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başlıca sistem rolleri ve sahip olacakları özelliklerinden değildir?

 


Sistem Yöneticisi

 

Dersler Sorumlusu

Kullanıcılar Sorumlusu

 

Anketler Sorumlusu

 

Öğrenci Sorumlusu


19.Soru

Öğrenenlere ilgili hafta işlenecek konular ve tamamlamaları beklenen etkinlikler hakkında bilgi verilen bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

 


Ders Araçlar

 

Tartışınız

 

Okuyunuz

 

Haftaya Başlarken

 

Forum


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel öğrenme ortamlarının özelliklerindendir?


Öğrenci merkezli, etkileşimlidir.

Öğrenci pasif dinleyicidir. 

Öğretmen rehber ve yönlendiricidir.

İşbirliğine dayanan öğretim vardır.

Teknoloji kullanım alanları haberleşme, paylaşım ve bilgiye erişimdir.