Öğrenme Yönetim Sistemleri Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 8 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Öğrenci belgesi alma
  2. (Erkek öğrenciler için) askerlik durum belgesi alma
  3. Çalışılan birim
  4. Çalışma yılı, kadro, derece ve idari görev bilgilerine erişim

Yukarıdaki seçeneklerden hangileri öğretim elemanı bilgi sistemi veri kaynağına uygun kullanım örneğidir?


III ve IV

I ve III

I, II ve III

Yalnız III

Yalnız IV


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kitlesel açık derslerden birisidir?


CAS

Clever

XAPI

SAML

MOOCs


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşik bir şekilde organize edilen bilgi listelerinin ağ üzerinden dağıtımı için kullanılan bir protokoldür?

 


LDAP

 

SMAL

 

SHIBBOLETH

 

OAUTH2

 

CAS


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme analitiklerinin dört uygulama seviyesinden birisi değildir? 


Betimsel

Tanılayıcı

Öngörücü

Yönerge

Akademik


5.Soru

Rubric nedir?

 


Değerlendirme listesi

 

Transkript

 

Takvim

 

Başarı Ölçütü

 

Planlayıcı


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması Kullanım ömrü ya da hizmet süresi biten bir içerik için kurum açısından daha uygun olur?

 


İçeriğin bir kopyasının arşive alınması

 

İçeriğin arşivlenerek yayından kaldırılması

 

İçeriğin silinmeden yayında bırakılması

 

İçeriğin yayından kaldırılması

 

İçeriğin silinmesi


7.Soru

I. Verinin konumu ve yorumlanması
II. Bilgilendirilmiş onay formu, verinin gizliliği ve anonimleştirilmesi
III. Verinin yönetilmesi, sınıflandırılması ve depolanması
Yukarıdakilerden hangileri öğrenme analitiklerinde göz önünde bulundurulması gereken etik konular arasındadır?


I ve II

I ve III

I, II ve III

II ve III

Yalnız II


8.Soru

Youtube ve Vimeo gibi video platformlarının kullanılması aşağıdaki hangi faydayı sağlayamaz?

 


Ücretsiz yayınlama

 

Ücretsiz ve etkili video yönetim hizmetleri

 

Video kullanım bilgilerinin (analitik) ücretsiz verilmesi

 

Mobil donanımlarda ve televizyonlarda standart uygulama olması

 

İstenildiği gibi paylaşım