Öğrenme Yönetim Sistemleri Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ÖYS’de çok farklı amaçlarla öğrenenlere sunulacak içerik türlerinden biri değildir?


Metin

Ses

Video

Etkileşimli İçerik

İçerik yazılım kodları


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme nesnelerin yapısından sayılmaz?

 


Genel bakış

 

İşlemler

 

Kavramlar

 

Kişisel Bilgiler

 

Özet


3.Soru

ÖYS’lerin diğer bilgi sistemleri ile entegrasyonunda dikkat edilmesi gereken konular bağlamında ......... olmak üzere iki ana başlık çıkmaktadır.

Yukarıda cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


İçerik ve Kodlama

Uzaklık ve erişim

Klasör adı ve türü

Metin Düzenleyici ve Dosyalar

Güvenlik ve performans


4.Soru

ÖYS’lerde en çok gerçekleşen iletişim ve etkileşim türü aşağıdakilerden hangisidir?


Eş zamansız

Eş zamanlı

Anlık mesajlaşma

Canlı ders

Dahili mesajlaşma


5.Soru

.........analizi öğrenme ortamları dışında banka müşterilerinin riskli olup olmadıklarının belirlenmesi, bir ürünün satın alınıp alınmayacağının ya da kişinin bir hastalığa yakalanıp yakalanmayacağının öngörülmesi için kullanılabilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Öğrenme 

Betimsel

Sınıflama

Ortalama

Değişken


6.Soru

Aşağıdaki sistemlerden hangisi endüstriyel standartlarda bir kullanıcı hesabı yetkilendirme protokolü olup uygulamaların bir HTTP hizmetinde kullanıcı hesaplarına sınırlı erişim elde etmesini sağlar?

 


SHIBBOLETH

 

OAUTH2

 

SMAL

 

LDAP

 

CAS


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birden fazla sınavda ve tekrar kullanılmak üzere soruların toplanmasına olanak sağlayan araçlardır?


Sınav ve değerlendirme araçları

Soru üretme araçları

Soru ve sınav havuzu araçları

Raporlama araçları

Not merkezi


8.Soru

Hangisi “hangi olay ya da olaylar birlikteliğinin öğrenenlerin başarılı olmasını sağladığı ya da başarısızlıklarına neden olduğunu” anlamamıza yardımcı olabilecek analitik türüdür?


Yönerge analitiği

Betimsel analitik

Tanılayıcı analitik

Açıklayacı analitik

Öngörücü analitik


9.Soru

SCORM’un sürümlerinde gözlenen sorunları ortadan kaldırmak amacıyla 2013 yılında geliştirilen ve bireyin hem çevrimiçi hem de çevrim dışı çeşitli öğrenme yaşantılarını takip etmeye olanak tanıyan öğrenme içeriklerinin ve öğrenme sistemlerinin birbirleriyle öğrenme yaşantılarına ilişkin iletişim kurmalarını sağlayan yeni öğrenme teknolojileri standardı aşağıdakilerden hangisidir?


Tin Can API

Articulate Storyline

H5P

WebDAV

QTI


10.Soru

Aşağıdakilerden hangileri öğrenme analitiklerinde göz önünde bulundurulması gereken etik konulardan biri ya da birileridir?(a) verinin konumu ve yorumlanması,

(b) bilgilendirilmiş onay formu, verinin gizliliği ve anonimleştirilmesi

(c) verinin yönetilmesi, sınıflandırılması ve depolanması


a

a,b

a,c

b,c

a,b,c


11.Soru

RapidMiner veri analitiği yazılımına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


Kullanıcıların kod yazmasına gerek kalmadan, şablonları kullanarak analiz süreçleri üretebilmesini sağlayan bir arayüze sahiptir.

Yazılımda veri düzenleme ve analizi amacıyla kullanılabilecek 1500’den fazla operatör bulunmaktadır.

Farklı türlerdeki veri kaynaklarından farklı türlerdeki veri çekilebilmektedir

İstatistiksel hesaplamalar için geliştirilmiş bir programlama dili ve yazılım ortamıdır.

Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri birleştirebilir.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hızlı içerik geliştirme     araçlarında kullanılan çıktı standartlarından biridir?

 


Exel

 

TinCan API

 

H5P

 

Photoshop

 

Pdf


13.Soru

Eğitimde veri madenciliğinin temellerini atan çalışma aşağıdakilerden hangisidir?


Bütün ögretim arastırmalarının analitik ve veri madenciligi içermesi

Corbett ve Anderson’un Baves Bilgi Takibi ile ilgili makaleleri

EDM ile ilgili ilk rehber kitap (Romero, Ventura, Pechenizkiv ve Barker)

Egitimde Veri Madenciligi kavramının kullanıldıgı ilk çalıstay

Zaine’nin EDM metodlarının potansiyeli ile ilgili makalesi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir görsel örneği değildir?

 


Resim

 

Şekil

 

Simge

 

Karikatür

 

Ses


15.Soru

Öğrencilerin soruların ne kadarını cevapladıkları ne kadar öğrenme yönetim sisteminde kaldıkları, hangi saat aralıklarında sisteme eriştikleri gibi genel olarak “ne oldu?” sorusunu ortalama, yüzde gibi basit istatistik teknikleri ile analiz ettiğimiz yaklaşım hangi analitik türüne örnektir?


Betimsel

Tanılayıcı

Akademik

Öngörücü

Yönerge


16.Soru

Öğrenenlerin diğer öğrenenler ve dersin öğretim elemanı ile dersin geneli, dersin belirli bir ünitesi veya ünitenin belirli bir konusu­na ilişkin eşzamansız olarak iletişim ve etkileşime girebilecekleri platform aşağıdakilerden hangisidir?


Dahili mesajlaşma

Tartışma forumu

Ders duyuruları

Anlık mesajlaşma

Canlı ders


17.Soru

ÖYS kapsamında içerik organizasyonu ile uğraşan bir eğitim kurumunda önemli tarihlerin unutulması, yayınlama tarihlerinin bilinmemesi ve gerekli sorumluların vakti geldiğinde haberdar edilememesi gibi sorunlar yaşanıyorsa, aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

 


WebDAV

 

Ortak takvim uygulaması

 

FTP

 

NAS depolama alanları 

Telefon zinciri


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal içerik yönetimi’nin amaçlarını kurum içi amaçlarından biri değildir?


Daha iyi karar verebilme

Rekabet yeteneğinin geliştirilmesi

Daha düşük risk

Kurumsal itibar

Süreçlerin geliştirilmesi


19.Soru

…………….. sistemdeki yeni veya yaklaşmakta olan olay ve etkinlikler hakkında ÖYS ana sayfasında ya da ders ana sayfasında bilgilendirme uyarısı görüntülenmesini veya kullanıcılara eposta ya da sms bilgilendirme mesajı gönderilmesini sağlayan ÖYS bileşenidir. Noktalı yere ne gelmelidir?

 


Bilgilendirmeler

 

Bildirimler

 

Uyarı

 

Eposta

 

Mesaj


20.Soru

Başta içerik yönetim sistemleri (İYS) ve öğrenme yönetim sistemleri (ÖYS) olmak üzere tüm bu sistemlerde “…………” önemli bir konudur. Noktalı yere ne gelmelidir?

 


İçerik organizasyonu

 

Ders tanıtımı

 

Akademik takvim

 

Yönetim

 

Genel içerik