Okulöncesinde Müzik Eğitimi 1 Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 4-5 yaş çocuklarının yaratıcı dans için gelişim özelliklerinden biridir?


Ellerini birbirine vurur.

Kollarını birbirine vurur. 

Ayaklarını birbirine vurur.

Masa veya sandalye gibi mataryallere vurur.

Oyuncaklarını birbirine vurur.


2.Soru

Dümteke düm, dümüdümü düm Yukarıda verilen davul ritmi hangi seçenek ile denk düşmektedir


Ankara izmir Gelibolu Van

Ankara Ankara İzmir Van

Ankara Van Gelibolu Van

Van İzmir İzmir Van

Gelibolu İzmir Gelibolu Van


3.Soru

Hangisi ritim oyunlarında kullanılan kapalı hecelere bir örnektir?


Lapa lapa 

Dağ taş hep kar; yağ kar yağ

yaşa yaşa

Seke seke

Koşa koşa


4.Soru

Aşağıdaki şıkların hangisinde ritm çalışmalarında en başta kullanılabilecek çalgı doğru olarak verilmiştir?


Orff çalgıları

Klasik müzik çalgıları

Türk müziği çalgıları

Yaylı çalgılar

Nefesli çalglar


5.Soru

  1. Çocukların tek düzelikten hoşlanmaması
  2. Çocukların kelime dağarcığını zenginleştirmek
  3. Oyunun hızlanmasını sağlamak

Aynı ritim oyununu hayvan, meyve, çiçek isimleri gibi farklı simgelerle oynatmanın sebebi yukarıdakilerden hangisi yada hangileri olabilir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


6.Soru

Aşağıdaki şıkların hangisinde günlük yaşamımızda sıkça duyduğumuz ritmlerden bir tanesi yanlış olarak verilmiştir?


Saatlerin çıkardığı tik tak sesleri

Dört nala koşan atın nal sesleri

Tavukların sesleri

Rüzgarın sesi

Trenlerin rayda giderken çıkardığı sesler


7.Soru

Fil kelebek devekuşu filAşağıdaki hangi seçenek verilen hayvan isimlerinin ritmine denk gelmektedir?


Van Karaman Gelibolu Van

Van İzmir Gelibolu Van

Van İzmir İzmir Van

İzmir Karaman Gelibolu Van

Van izmir Van Gelibolu


8.Soru

Hangisi çocuğun müziksel gelişiminde 3-4 yaş grubuna ait gelişim basamağına uymaz?


Çevresel seslere ilgisi vardır

Bedenini taklit oyunlarında ritimli ritimsiz kullanır

Ezgi ve ritim yapısı karmaşık olmayan küçük şarkılar söyler

Sesin temek özellikleri ile ilgili oyunlar oynar

Doğa seslerinin yanında teknolojik seslere de ilgi duyar


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 3-4 yaş çocuklarının yaratıcı dans için gelişim özelliklerinden biri değildir? 


Taklite dayalı yürüme, sıçrama, atlama, dönme, oturma, kalkma devinimlerini yapar.

Parmak uçlarında yürür.

Zıplayan ve yuvarlanan topu tutar.

Oyun oynarken şarkı söyler. 

Müzik ve ritme göre bedenini kullanarak dans eder. 


10.Soru

Öğretmenin halka şeklinde dizilen çocukların omuzuna ritmik bir cümle kalıbını vuruşlarıyla söylemesi ve çocukların aynı ritm ile arkadaşına dokunarak sürdürdüğü oyun hangisidir?


Saklama bulma

Davulcu güm güm

Eş eşe çapraz

Tanışma oyunu

Telgraf Oyunu


11.Soru

Hangisi aile ortamında çocuğu yaratıcılığa teşvik eden bir uygulama olamaz?


Öykü anlatmak

Oyun oynamak

Tartışma ortamı oluşmasını engellemek

Öyküler üzerinde değişiklik yapmasına izin vermek

Hayali oyunlara yönlendirmek


12.Soru

Aşağıdakilerden hangi bir gürlük oyunu olma özelliği taşır?


Trencilik oyunu

Tanışma oyunu

Ölçüleme oyunu

Telgraf oyunu

Askercilik oyunu


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kapalı hecenin tanımıdır?


Tek harfli heceler

Kelimenin son hecesi dışındaki heceler

Kelimenin son hecesi

Sessiz harfle biten heceler

Sesli harfle biten heceler


14.Soru

Hangisi 4-5 yaş grubu çocukların yapabileceği gelişim özelliklerindendir?


Kendine doğru zıplatılan topu yakalar

Kendi başına ip atlar

Konulu, öykülü bir dans sergiler

Topa eliyle vurarak sıçratır

Öne doğru çift ayak sıçrar


15.Soru

Hayvan isimleri ile söylenen "Devekuşu, kanguru, aslan, fil" ritminin çiçek isimlerindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Hanımeli, orkide, kaktüs, gül

Orkide, kaktüs, hanımeli, gül

Kaktüs, hanımeli, orkide, gül

Orkide, nilüfer, manolya, gül

Nilüfer, hanımeli, manolya, gül


16.Soru

Çocuklarda yaratıcılığın gelişmesinde önemli olan okul ortamında hangisi yaratıcılığın gelişmesinde rol oynayan faktörlerden değildir?


Yaratıcılığa açık bir öğretmen 

Kurallı ve gelenekçi öğretmen

Çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını ön plana çıkaran zengin materyaller

Özgün düşünmeye sevk eden durumlar

Çocuğu yeni çözümler bulmaya teşvik etmek


17.Soru

Ritm oyunlarında kullanılan aşağıdaki cümlelerden hangisi açık heceye örnektir?


Dağ taş hep kar, yağ kar yağ

Hop hop hop

Güm güm güm 

Lapa lapa

Hey hey hey


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 5-6 yaşlar arasında çocukta müziksel gelişimin ayırt edici özelliklerinden biridir?


Masa ve sandalyesiyle taklit sesler çıkarması. 

Kolları ve bacakları yardımıyla taklit sesler çıkarması. 

Parmaklarını şıklatarak taklit sesler çıkarması. 

Sesiyle ve çalgısıyla taklit sesler çıkarması. 

Islık çalarak taklit sesler çıkarması. 


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 5-6 yaş çocuklarının yaratıcı dans için gelişim özelliklerinden biridir?


Kendi başına ip atlaması.

Kendi başına top oynaması.

Kendi başına koşması.

Kendi başına ritim tutması.

Kendi başına şarkı söylemesi.


20.Soru

Aşağıdaki şıkların hangisinde trencilik oyununda çocukların diziliş şekli doğru olarak verilmiştir?


Çocuklar ikişerli sıra halinde yan yana dizilir

Çocuklar tek sıra halinde yan yana dizilir

Çocuklar tek sıra halinde arka arkaya dizilir.

Çocuklar çember biçiminde dizilir

Çocuklar ikişerli sıra halinde arka arkaya dizilir.