Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Farklı yetersizliklerin bir arada bulunması ve bunun, yalnızca yetersizliklerden birine yönelik hazırlanmış uygulamalarla yönetilemeyecek ağır sorunları oluşturması aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir? 


Çoklu yetersizlik

Süreğen hastalık

Fiziksel yetersizlik

Otizm spektrum bozukluğu 

Zihinsel yetersizlik


2.Soru

Bir bireye zihinsel yetersizlik tanısı konulabilmesi için belirtilerin kaç yaşından önce çıkmış olması gerekmektedir?


18

20

25

30

35


3.Soru

Belirli bir dozaj aralığını temsil eden değişen sayıda bölme içeren ve sıklıkla üzerinde haftanın günleri yazılı olan kutu şeklinde cihazlara ne ad verilmektedir?


Doğrudan ilaç yönetimi

İzleme cihazı

İlaç otomatı

İlaç kutusu

alarmlı ilaç yönetim cihazı


4.Soru

Ülkemizde engelli bireylere yönelik yapılmış en geniş kapsamlı kanun aşağıdakilerden hangisidir?


1982 Anayasası

5378 Sayılı Engelliler Kanunu

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


5.Soru

Hangisi Otizm spektrum bozukluğu olan bir bireyin özelliklerinden birisi değildir?


Konuşma geç başlayabilir, konuşma
başladıktan sonra dil bilgisiyle ilgili
yanlışlar yapmaya devam etme
görülebilir.

Yaşıtlarıyla ve/veya grup içerisinde
etkileşimde bulunmada isteksizlik.

Göz kontağı kurmada yetersizlik,
uygun olmayan jest, mimik kullanımı.

Çevresindeki kişilerin söylediklerini
anlamayı sağlayan alıcı dil becerilerinde güçlük yaşamaları
nedeniyle kendisine sunulan
komutları yerine getirmeyebilirler.

Özellikle eksik oldukları problem
hafıza sorunudur.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi otizmli bireylerde kullanılan düşük düzeyde teknolojik cihazlar arasında en sık karşılaşılan sistemdir?


Video öğretim uygulamaları

Bas konuş ve dil kartları

PECS Kartları

Akıllı saatler

Akıllı telefonlar


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yardımcı teknoloji cihazlarından biri değildir?


Pozisyonlama cihazları

Yer değiştirme cihazları

Eğimli rampalar

Alternatif ve destekleyici iletişim

Bilgisayar erişim cihazları


8.Soru

Özel gereksinimli bireyler için erişilebilir ulaştırma hizmetlerinin temel noktası nedir?


Yol güvenliğinin artırılması

Kazaların bildirilmesi

Ulaştırma sürecine engel olan sorunların ortadan kaldırılması

Yol çalışmaları hakkında uyarılar verilmesi

Ulaşım hakkında uyarıların yapılması


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi görme engellilerde kullanılan optik olmayan yardımcı teknolojiler arasındadır?


Ses kontrollü bilgisayar yazılımı

Sesli ikaz sistemleri

Ses kayıt cihazı

Büyüteç

Braille alfabesi


10.Soru

Görme keskinliği 20/70-20/200 arasında olan bireyler nasıl adlandırılmaktadır?


Astigmat

Hipermetrop

Miyop

Kör

Az gören


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, DSM - 5 'e göre yapılan OSB sınıflandırmasıyla Düzey 3 grubuna yerleştirilen bir bireyin sergileyeceği davranışlardandır?


Bu birey çevresiyle sözel ve sözel olmayan iletişimde ağır yetersizlikler sergileyebilir.

Birey dışarıdan destek sunulmasına karşın sözel ve sözel olmayan iletişim ve sosyal becerilerde önemli yetersizlikler sergileyebilir.

Birey, alışık olduğu düzende meydana gelen değişimlere güçlükle uyum sağlayabilir.

Birey, dışarıdan sunulan destek yardımıyla sosyal etkileşim kurabilir.

Birey, bir etkinlikten diğerine geçişte güçlükler yaşayabilir.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde engelli bireylere yönelik yapılmış en geniş kapsamlı kanundur? 


2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

5378 sayılı Engelliler Kanunu

573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

2916 Sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu

EHİS


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliği olan bireylerde uyumsal beceriler arasında yer almaz?


Özbakım

Güvenlik

Kendini yönetme

Serbest zaman becerileri

Okuma kılavuzları


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliğin ortaya çıkmasında etkili olan doğum esnası sebeplerindendir?


Kromozomlardaki Bozukluklar

Kızamıkçık

Alkol ve Sigara Kullanımı

Zehirlenmeler

Oksijensiz Kalma


15.Soru

"yağmur" yerine "yağmuy" diyen bir çocuk ne tür bir konuşma bozukluğu sergilemektedir? 


Fonolojik

Morfolojik

Sentaks

Akıcılık

Sesletim


16.Soru

"İki ya da daha fazla yetersizliğin bireyi neredeyse eşit oranda etkilemesi durumu" olarak tanımlanan yetersizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Zihinsel yetersizlik

Otizm Spektrum Bozukluğu 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 

Çoklu yetersizlik

Özgül Öğrenme Güçlüğü


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinime yol açabilen doğum öncesi etmenlerden biri değildir?


Annenin maruz kaldığı ilaçlar

Annenin şeker gibi kronik bir hastalığa sahip olması

Doğum kanalının yapısal bozuklukları

Yapısal ve genetik bozukluklar

Anne ile baba arasındaki kan uyumu


18.Soru

"Herhangi bir yetersizlik yaşayan bireyin çevreyle etkileşimi ve toplum içinde rollerini yerine getirme sırasında karşılaştığı sorun ya da zorluk" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Bozukluk

Zedelenme

Engel 

Risk taşıma

Yetersizlik


19.Soru

Zeka testinden 65 puan almış biri aşağıda yer alan yeterizlik sınıflamalarınan hangisinde yer alır?


Ağır zihinsel yetersizlik

Hafif zihinsel yetersizlik

Orta zihinsel yetersizlik

Çok ağır zihinsel yetersizlik

Normal zeka 


20.Soru

EHİS aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini kabul eder?


Tıbbi model

Hayırsever model

Sosyal model

Davranışçıl model

Bilişsel model