Para ve Banka Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Gresham Yasası ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?


Kötü paranın iyi parayı piyasadan kovması olarak tanımlanır.

Devletin para basarak satın aldığı mal ve hizmet miktarıdır.

Paraların değerli maden içeriğinin azaltılmasını ifade eder.

Ülke içi ticareti takasa döndürücü etki yapar.

Uluslararası ticaret hacmini daraltmıştır.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bütçe açığının finansman biçimlerinden birisidir?


Tahvil Satmak

Tahvil Almak

Üretim Arttırmak

İthalatı Arttırmak

Devalüasyon Yapmak


3.Soru

Bir tahvile iki yıl sonra 144TL ödenecektir. Faiz haddi %20 ise bu tavhvilin bugünkü değeri kaç TL'dir?


100

110

121

90

84


4.Soru

Asil-Vekil Problemi nasıl tanımlanabilir?


Yöneticilerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi sonucunda ortaya çıkan sosyal bir problemidir.
İşbaşındaki yöneticilerin (vekillerin) sahiplerin (asillerin) çıkarı yerine kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi sonucunda ortaya çıkan ahlaki tehlike problemidir.
Kullanılmış araba piyasasında ters seçim sorunu kötü arabaları olduklarından değerli, iyi arabaların ise değerlerinin altında satılması problemidir.
Gelişmiş ekonomilerin menkul kıymetler piyasaları yükselen pazar ekonomilerine göre daha az gelişme problemi.
Yatırımcıların finansal piyasalardaki eksik bilgi yüzünden sürü davranışı göstermesi problemidir.

5.Soru

Döviz, altın cinsinden sahip olunan varlıkların aynı cinsten borçları karşılayamaması durumu aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tanımlanır?


Açık Pozisyon
Repo
Ters Repo
Reeskont
Döviz Tevdiat

6.Soru

2011 yılında Türkiye’deki bankacılık sektörünün bilançosuna baktığımızda ağırlıklı olarak hangi kalem görünmektedir?


Tasarruflar

Borçlar

Alacaklar

Diğer varlıklar

Krediler


7.Soru

Devlet tarafından yasal ödeme aracı olarak basılan ve üzerinde nominal olarak ifade ettiği satın alma gücünün belirtildiği kağıt banknot aşağıdakilerden hangisidir?


İtibari para

Mal para

Kağıt para

Likidite para

Elektronik para


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi şirketlerin veya kuruluşların mali durumlarının özetlendiği tablolara verilen isimdir?


Bilanço

Tarife

T Cetveli

Öz Kaynaklar

Genel Fihrist


9.Soru

Ters seçim sorununun çözümünde kredi derecelendirme kuruluşları aşağıdakilerden hangisini sağlar?


Kredi sağlama
Özsermaye yeterliliği sağlama
Maddi teminat sağlama
Bilgi eksikliğini kamusal olarak giderme
Bilgi toplayarak satma

10.Soru

Bankalar likidite ihtiyaçlarını karşılamak için özkaynaklarını neden kullanmazlar?


Özkaynaklara ihtiyaç duymazlar.
Yasal olarak özkaynakların kullanılması yasaktır.
Merkez bankası kanalıyla likit ihtiyacını karşılar.
Bankaların özkaynakları varlık değerinin düşüşüne karşı bir sigorta olmanın yanında bankanın iflas riskine karşılık bir güvencedir.
Yurtdışındaki bankalardan yardım alır.

11.Soru

Limon piyasası hangi iktisatçı tarafından literatüre kazandırılmıştır?


Keynes

Friedman

Akerlof

A. Smith

Buchanan


12.Soru

Tahvil piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Denge tahvil fiyatı (denge faiz haddi) ise tahvil arz ve talebinin eşitlendiği noktada belirlenir

Tahvil arzını artıran her unsur, tahvil talebini etkilemiyorsa denge fiyat düzeyini düşürür

Riski artan bir tahvilin faizi yükselir

Tahvil talebini artıran her unsur da tahvil arzını etkilemiyorsa denge faiz haddini arttırır

Diğer unsurlar aynı kalmak üzere bir tahvilin riski artarsa, fiyatı düşer


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mevduat toplayan kuruluşlardır?


Varlık yönetim şirketleri
Sağlık sigortası şirketleri
Sosyal Güvenlik Kurumu
Mevduat bankaları
Finansal kiralama şirketleri

14.Soru

I. Rezervler II. Menkul Kıymetler III. Mevduat IV. Krediler V. Repodan Sağlanan Fonlar Yukarıdakilerden hangileri bilançonun varlık (aktif) kısmında yer almaktadır?


I-II
II-III-III
II-IV-V
I-II-IV
I-II-V

15.Soru

A kişisinin 500000 TL nakdiyle birden çok finansal varlık alması durumunda A kişisi ne yapmış olur?


Portföy çeşitlendirmesi yaparak riski azaltır
Portföy çeşitlendirmesi yaparak riski arttırır.
%10 kar elde eder
%10 zarar eder
Belirsizliği arttırır

16.Soru

Ülkeler zenginleşip gelirleri arttıkça finansal sistemleri ..........

Yukarıda verilen boşluğa getirilebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Gelişir

Çöker

Dalgalanır

Sarsılır

Yükselir


17.Soru

Bir iskontolu tahvilin üzerinde 2 yıl sonra 169 TL ödeneceği yazmaktadır ve bu tahvilin satış fiyatı 100 TL'dir. Buna göre bu tahvilin vadeye kadar verimi yüzde kaçtır?


5

10

20

25

30


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıklar arasında sayılamaz?


Banka kredileri

Arbitraj

Sigorta poliçeleri

Sosyal güvenlik fonları

Vadeli ve opsiyonlu işlem sözleşmeleri


19.Soru

I. Düşük riskli ve yüksek riskli yatırım araçlarının fiyatları birbirine yakındır.II. Piyasada sadece düşük riskli yatırım araçları yer alır.III. Alıcılar açısından ters seçim sorunu mevcuttur.Yukarıdakilerden hangileri bir finansal piyasanın limon piyasasına dönüştüğünün belirtisidir?


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
I, II ve III

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilançonun varlıklar kısmının nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili yanlıştır?


Kredilerin riskini düşük tutmak gerekir.

Bankaların menkul kıymetler portföyünün yüksek getiri getiren varlıklardan oluşması gerekir.

Varlık yönetiminde riski düşürmek için varlık çeşitliliğini sağlamak gereklidir.

Menkul kıymetler portföyünün yüksek faiz getiren varlıklardan oluşması gerekir.

Bütün bunları sağlarken likidite yönetimine önem vermek gerekir.