Para ve Banka Final 24. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Merkez bankası daraltıcı bir para politikası uygulamak istediğinde faiz kanalının işleyişi şu şekilde olacaktır; merkez bankası politika faizini (…….), bunun sonucunda enflasyon hemen değişmeyeceği için yatırım ve tüketim harcamaları (…….) ve yurtiçi üretim (…….).
Sırasıyla boşluklara gelmesi gereken ifadeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


Arttırır, Azalır, Azalır

Azaltır, Artar, Artar

Arttırır, Azalır, Artar

Azaltır, Artar, Azalır

Arttırır, Artar, Artar


2.Soru

  1. Kredilerin riskini düşük tutmak gerekir.
  2. Bankaların menkul kıymetler portföyünün yüksek getiri ve düşük faiz getiren varlıklardan oluşması gerekir.
  3. Varlık yönetiminde riski düşürmek için varlık çeşitliliğini sağlamak gereklidir.
  4. Likidite yönetimine önem vermek gerekir.

Kar etmeyi amaçlayan banka yukarıda verilen ilkelerden hangilerini gözetmelidir?


I ve II

III ve IV

I, II ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV


3.Soru

Merkez bankasının bankacılık sistemine kullandırttığı kredilere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Likidite

Para çarpanı

Reeskont kredisi

Parasal taban

Açık piyasa işlemleri


4.Soru

I. Banka açısından mevduat; bankaların müşterilerinden alacağıdır.

II. Türkiyedeki bankacılık sistemine göre mevduatlar sahipliğe göre beşe ayrılırlar.

III. Banka müşterisinin koşulsuz olarak bankadan parasını çekebildiği banka hesaplarına vadesiz mevduat adı verilir.

IV. Bankalarda yabancı para cinsinden tutulan vadeli veya vadesiz mevduatlar döviz tevdiat hesabı olarak isimlendirilir.

V. Vade uzadıkça hesap sahipleri açısından likidite azaldığı için ödenen faiz daha yüksektir.

Mevduatlar ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


I,II,III

I,III,IV

II,III,IV

III,IV,V

II,III,IV,V


5.Soru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası koridor sistemini hangi yıldan itibaren kullanmaya başlamıştır?


1989

1994

1998

2002

2005


6.Soru

"Döviz rezervleri" TCMB analitik bilançosunun hangi kaleminin altında yer almaktadır?


İç varlıklar kalemi

Dış varlıklar kalemi

Toplam Döviz Yükümlülükleri kalemi

Dış Yükümlülükler kalemi

Kamu Mevduatı kalemi


7.Soru

Repo ve ters repo işlemlerinde en uzun vade kaç gün ile sınırlıdır?


14

31

35

90

91


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu karşılık oranının 0.50 olduğu durumda basit mevduat çarpanının değerini gösterir?


2

4

6

8

10


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TCMB’ nin analitik bilançosunda para tabanı yer almaz?


Para tabanı

Toplam Döviz Yükümlülükleri

Rezerv Para

Açık Piyasa İşlemleri

Kamu Mevduatı


10.Soru

Bir bankanın zorunlu karşılık yükümlülüğünü karşılayacak kadar rezervi yoksa rezerv ihtiyacını karşılamak için aşağıdakilerden hangisini yapabilir?


Repo piyasasında ters repo yapabilir.
Kısa vadeli kredilerini geri çağırabilir.
Hazine bonosu satın alabilir.
Hisse senedi satın alabilir.
Diğer bankalar kredi açabilir.

11.Soru

Yıllık fiyat artışlarının yıllar, hatta on yıllarla ölçülen uzun dönemler boyunca yüksek rakamlarda kalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?


Ilımlı enflasyon

Yüksek enflasyon

Kronik enflasyon

Stagflasyon

Dezenflasyon


12.Soru

Mali baskınlıkla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Enflasyonun az önemsendiği bir durumdur.

Yüksek bütçe açıkları gerçekleşir.

Maliye politikası aktif bir şekilde uygulanır.

Para politikası aktif bir şekilde uygulanır.

Para politikası hedefleri göz ardı edilmektedir.


13.Soru

Reeskont kredileriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Reeskont kredisi merkez bankalarınca finansal kurumlara veriliyor.

Reeskont kredileri, yerli paranın değer kaybetmesinin önüne geçmeye çalışır.

Amacı bankaların geçici likidite ihtiyaçlarını karşılamak.

Reeskont kredisi kullanmanın kullanıcı açısından maliyetini merkez bankalarınca
saptanan reeskont faizi belirliyor.

Merkez bankaları açtıkları kredi karşılığında bankalardan teminat istiyorlar.


14.Soru

Merkez bankasının kısa vadeli borç alma faiz oranını %5, borç verme faiz oranını ise %10 olarak belirlediğini varsayarsak, aşağıdakilerden hangisi politika faiz oranını göstermektedir?


%12
%11
%7
%4
%3

15.Soru

Bir ekonomide kamu borcu çok yüksek düzeyde ve üstelik bu borçlara ait vade süreleri kısa süreli ise, borcun ödenemeyebileceği şüphesi ve risk primi artar. Böyle bir ekonomi için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Reel faiz oranı düşer, döviz kuru yükselir
Reel faiz oranı düşer, döviz kuru düşer
Reel faiz oranı yükselir, döviz kuru değişmez
Reel faiz oranı yükselir, döviz kuru düşer
Reel faiz oranı yükselir, döviz kuru yükselir

16.Soru

Para birimi cinsinden ölçülen para miktarına ............... denilmektedir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


ayni para

nominal para

nakdi para

kaydi para

para talebi


17.Soru

Bir öğrencinin belirli bir hafta içerisinde ulaşım, yemek ve eğlence için 80 lira harcaması gerektiğini düşünelim. Yine bu harcama kalemlerinden eğlencenin bu paranın %25 oranında maliyeti olduğunu düşünelim. Eğlence sektöründeki fiyatlamaların %50 arttığı bir durumda öğrencinin para talebi 80 liradan hangi seviyeye çıkacaktır?


85

90

95

100

110


18.Soru

Merkez bankasının politika önceliği olarak fiyat istikrarının belirlemesi aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?


Araç bağımsızlığı

Amaç bağımsızlığı

Ekonomik bağımsızlık

Politik bağımsızlık

İdari bağımsızlık


19.Soru

Bankanın döviz cinsinden borçları döviz cinsinden alacaklarından fazla ise döviz kurunun artması durumunda karşı karşıya kaldığı risk aşağıdakilerden hangisidir?


Piyasa riski
Kur riski
Faiz riski
Kredi riski
Likidite riski

20.Soru

Sadece enflasyon açığına yoğunlaşan enflasyon hedeflemesi rejimine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Heterodoks enflasyon hedefemesi

Esnek enflasyon hedeflemesi

Sıkı enflasyon hedeflemesi

Katı enflasyon hedeflemesi

Dolarizasyon